Categorie:Uh-talen

Uh-talen zijn talen die gesproken worden door mensen met een splaakgeblek. Mensen die 'uh'-talen spreken eindigen hun woorden vaak met 'uh' of met gespuug. Dit doen ze meestal omdat ze er niks aan kunnen doen. Er zijn ook mensen die dit doen terwijl ze er wel iets aan kunnen doen, deze mensen noem je ook wel uh-taalmisbruikers.

Opsomming van 'uh'-talenBewerken

De verspreiding van 'uh'-talenBewerken

De meeste 'uh'-talen hebben zich via boeren verspreid. Als er een boer was die teveel aardappels gegeten had en daardoor teveel binnensmonds praatte, zo deed de volgende het ook wel weer. Zo heeft de eerste 'uh'-taal, het Duits zich in de 5de eeuw na Christus naar Denemarken verbreid, waar boeren ook onafhankelijk de 'uh'-taal probeerden te spreken. Vanuit Denemarken hebben een aantal Denen de 'uh'-taalfamilie naar Friesland in Nederland gebracht in de 8ste eeuw na Christus. De Friezen hebben de Nederlanders besmet met de 'uh'-talen in 1500 na Christus. In 1600 na Christus is een aantal Nederlanders op vakantie geweest naar Marokko en zo hebben ze de 'uh'-taal berbers gecreëerd. Het waren echter de Denen die in de 7de eeuw het Arabisch besmetten door een aantal Denen die naar Rusland wilden maar te ver uitweken en in Saoedi-Arabië terechtkwamen. De Arabieren tenslotte hebben in 1800 hun 'uh'-taal naar China gebracht, waar hun klanken zo kort werden uitgesproken dat daaruit het moderne Chinees ontstond, maar dan minder agressief na verloop van tijd.

Superstratum van de 'uh'-taalfamilieBewerken

Er zijn theorieën dat de Semitische talen verre verwanten zijn van de 'uh'-talen. Dit zou onder andere liggen aan de woestijnvolken zoals de مسلمون, de اليهود en de المسيحيين die Semitische talen zoals Arabisch, Hebreeuws en Aramees spraken. Duidelijk toch?