Naam Decaan
Aaaaa.jpg
Formule C10H22
SMILES CCCCCCCCCC
AndereNamen n-decaan
EG 204-686-4
CAS 124-18-5
AfbWaarsch Hs ugly.gif
TekstWaarsch Xn, Schadelijk
Carcinogeen Ja
Hygroscopisch Waarschijnlijk
Omgang Mijden
Opslag Liefst thuis, anders in de zuurkast
LethaalRat Ja
LethaalKonijn Ja
Aggregatie vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,7300
Gewicht 142,29 kg
Smeltpunt -29,7
Kookpunt 174,1
Vlampunt 46
Zelfontbranding 210
SlechtOplIn Water
OnoplIn Schooltijd
Viscositeit Erg stroperig
Kristalstructuur Niet helder

Decaantje, decaantje! Denk aan je baantje!
~ Pestende leerling over de rol van de decaan

Wie kent hem niet? Elke schoolgaande puber komt ermee in aanraking! De decaan is de gevaarlijkste stof van je school! De decaan! Hij komt eraan!

H3C - (CH2)8 - CH3Bewerken

Op grote scholengemeenschappen zijn meerdere decanen actief. De decaan heeft een goed overzicht over alle functies in de school. Hij heeft die in formule gebracht samen met de scheikundeleraar onder de noemer: H3C - (CH2)8 - CH3

Let wel:

 • H=Huiswerk
 • C=College
 • De getallen verwijzen naar het aantal uren per dag dat je eraan besteedt.

ReactiviteitBewerken

De decaan is weinig reactief, want

 • Het is een verzadigde man, en zijn elektronvalentie is vrijwel 0.
 • Er zijn geen reactieve centra, behalve het strafbankje naast de conciërge.

Toch kunnen er reacties optreden, de decanen zijn immers stuk voor stuk zeer brandbaar er kan dus makkelijk ontbranding plaatsvinden met zure gezichten. Ook andere typen reacties kunnen plaatsvinden, zoals substitutie en degradatie (onder andere kraken, onder invloed van licht of warmte).

Alle decanen kunnen reageren in een burnoutreactie. Naarmate de hoeveelheid C-atomen in een molecuul decaan toeneemt, wordt de burnout van de decaan moeilijker. De algemene vergelijking voor volledige burnout van decanen is:

2CnH2n+2 + (3n+1)O2 → 2(n+1)H2O + 2nCO2

 • Let wel: O=Overuren, n=het aantal leerlingen per cm^2 school.

Indien er teveel zure gezichten aanwezig zijn of er te weinig overuren gemaakt worden om een volledige burnout aan te gaan, kunnen er koolstofmonoxide en koolstof (roet) ontstaan. Hieronder staat een voorbeeld met methaan:

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

CH4 + O2 → C + 2H2O

Decanen kunnen ook reageren op een hallucinatie (floor[1], chloor[2], broem[3], een jood en astatium[4]). In zo'n hallucinerende reactie worden waterstof-atomen in het dekaanmolecuul vervangen door een halogeenatoom. Dit heet een halogeendecaan.

TakenBewerken

De decaan verzorgt in overleg met griezels als klassementoren voorlichtingslessen [5] en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. Bijvoorbeeld de keuze tussen spijbelen en ziekmelden. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen [6] en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. Via het decanaat (een vastgeroeste vorm van de decaan) worden regelmatig chemicaliën en virussen verspreid onder de leerlingen.

 1. van de administratie
 2. De wc-eend op het vuile toilet
 3. Het irritantie geluid van de brommers op het schoolplein
 4. Wat astatium is, is op de Oncyclopedia onbekend, gelukkig!
 5. Ja voorlichting!
 6. Gesloten dagen kom je de school niet in namelijk!