De Eskimo is een zeldzame mensachtige, waarvan de totale bevolking op zo'n 250 exemplaren geschat wordt, en die uitsluitend overleeft bij temperaturen onder de -10°[1]. Aangezien deze maximumtemperatuur mooi overeenkomt met de definitie van de poolcirkel, en de Eskimo onder en in ijs woont, heeft de intelligente Oncyclopedialezer[2] al door waar wij dit handjevol mensachtigen kunnen aantreffen.

Eskimo
Eskimo groet bezoekers vanaf zolder
Eskimo groet bezoekers vanaf zolder
Taxonomische indeling
Rijk Beestjes
Stam Tweepoters
Klasse 3de (burgemeester 1ste)
Orde Ingeduffelden
Familie Klein, heel klein
Geslacht Koelbloedigen
Algemene informatie
Voedsel Vers ijs
Maximale leeftijd Maximum 19 jaar
Familie van IJsberen
Geschikt als huisdier Mits koel te bewaren
Specifieke gedragseigenschappen Voornamelijk ondergrondijs
Leefgebied Noordpool en diepvriezers
Intelligentie Gezien de temperatuur: nogal
Natuurlijke vijanden IJsbeer
Wordt gebruikt voor verkoop Mits koel te bewaren
Uiterlijke kenmerken
Kleur Diverse tinten van wit, met een enkel kleurig motiefje
Huidbedekking Diverse geleende vachten, vooral van ijsberen
Aantal poten Twee (vier tijdens ijsbeerjacht)
Waarin het leeft Mits koel te bewaren
Speciale kenmerken Smelt boven -10°
Socialitieit Mijdt warmbloedigen als de pest, of jaagt erop
Aaibaar Alleen door koelbloedigen
Portaal  Portaalicoon Biologie


Koel.
~ Kapitein Overduidelijk over zijn ontvangst bij Eskimo's.

't MisverstandBewerken

Decennia van misplaatste publiciteit hebben de wereldwijde perceptie van het begrip "Eskimo" grondig verstoord. Zo denkt men bijvoorbeeld in Europa dat dit verloren gelopen chinezen zijn, die schuilen in ronde, van ijs gebouwde hutten, en hun zonen (en dochters, al zijn die in realiteit moeilijk van elkaar te onderscheiden) uitsturen om in bioscoopzalen frisse versnaperingen aan te bieden. In Amerika houdt men er nog vreemdere ideeën op na, maar wie verwondert dat nu? Oncyclopedia heldert één en ander op.

Peary ontdekt een PoolBewerken

 
Een zeldzaam exemplaar van Robert Peary's verslag over zijn ontdekking. Verregaande onwetendheid leidde de uitgever ertoe een afbeelding van de grootste vijand en tevens vleesleverancier van de Eskimo op de voorkant te zetten.

De mensheid zal voor eeuwig en drie dagen Robert "Frisco" Peary gedenken als de ontdekker van de Noordpool, maar weinigen weten dat hij daar in 1909 ook een (tot dan) onbekende diersoort ontdekte: een koelbloedige mensachtige. Deze onwetendheid kan verklaard worden door de onwil van de gevestigde wetenschappers om zulk een fenomeen te aanvaarden. De vondst werd in de doofpot gestoken, en Peary werd extra in de bloemetjes gezet voor zijn Noordpoolontdekking.

Koudbloedige mensachtigenBewerken

De Eskimo is, zoals gezegd, een koelbloedige mensachtige, en als dusdanig enig in zijn soort. Sterker: een Eskimo die in een omgevingstemperatuur van meer dan -10° gebracht wordt... smelt. Dit is geen aangename manier om het hoekje om te gaan, en er bestaan vreugdevollere gewaarwordingen dan het zicht van een smeltende Eskimo. Want een smeltende Eskimo gilt tot ook zijn strottenhoofd integraal gesmolten is. Deze wezens worden zelden meer dan een halve meter hoog, zodat ze door onervaren Poolbezoekers wel eens voor jonge ijsberen aanzien worden.

De ijsbeer: voedsel en vijandBewerken

Eskimo's eten ijsberen en ijsberen eten Eskimo's, zo simpel is dat. De ijsbeer heeft zijn grootte en sterkte mee, de Eskimo een speertje. Aldus zijn de kansen eerlijk verdeeld, en blijven beide populaties in evenwicht. Puristen willen wel eens opmerken dat Eskimo's meer van ijsberen gebruiken dan ijsberen van Eskimo's, omdat een Eskimo ook de vacht van zijn slachtoffer recupereert, en een ijsbeer alleen het vlees van de Eskimo nuttigt. Ecologisten werpen dan weer op dat de ijsbeer dus meer afval achterlaat na zijn maaltijd, en dus een grotere ecologische voetafdruk nalaat dan de Eskimo.
Hoewel ijsberen warmbloedig zijn, menen biologen[3] dat zij veel genetisch materiaal delen met de Eskimo's, waarschijnlijk door hun millennialang samenleven. Laten wij hierover niet te ver uitweiden, want deze artikelen worden naar het schijnt ook door minderjarigen gelezen, en tenslotte siert hen deze behoefte aan correcte informatie. In ieder geval wordt deze wederzijdse nuttiging al door een aantal moraalridders als een vorm van kannibalisme aanzien, en het zal niet lang duren vooraleer de eerste "Mars op de Pool" gehouden wordt, ten einde de publieke opinie attent te maken op deze barbaarse toestand. Wij raden de deelnemers aan deze mars niet alleen aan om warm ondergoed aan te trekken, maar ook om voldoende hoeveelheden tofu mee te nemen, en genoeg enthousiasme om zowel Eskimo als ijsbeer te overtuigen van de bijzondere eigenschappen van dit product.

BouwstijlBewerken

 
Een doorsnede van de gemiddelde Eskimowoonst, uit Peary's boek, geannoteerd door een bevoegd lid van de Oncyclopediaredactie.

In zijn standaardwerk "De Eskimoo ontdekt" heeft Peary ook een schets van een doorsnee Eskimowoning opgenomen. De tekening is trouwens een doorsnee, wat dus mooi uitkomt. De woningen wijken relatief weinig af van de Europese, behalve dan dat zij onder het ijs zitten[4], en de Eskimo zijn ijstuin betreedt langs een zolderluik. De exemplarische hygiëne van de Eskimo heeft geleid tot het wijdverspreid misverstand als zouden zij bovenop het ijs in cirkelvormige, uit ijs opgetrokken hutjes wonen, die zij bovendien nog "igloo" zouden noemen. Dit laatste klopt, alleen... wonen zij er niet in. Zij verkiezen de felle noordenwind[5] te trotseren, liever dan hun woning te bevuilen, want de igloo is niets meer (of minder) dan een ... buitentoilet[6].

 
Peary en het Eskimotoilet, geschetst door een lid van de expeditie.

Noord- en Zuideskimo'sBewerken

De Eskimo's hebben zich nooit bezig gehouden met de vorming van een staat, en dat is niet zo vreemd. Immers, tot Peary's komst in 1909 liepen zij zich tijdens de ijsbeerjacht af te vragen of ze nu hoegenaamd bestonden of niet? Zolang zij niet door de beschaafde wereld in kaart gebracht waren, was hun status zeer onzeker, en loonde het ook niet de moeite om zich met zo'n futiliteiten als territorium en politiek bezig te houden. Bovendien hebben Eskimo's, die op talloze en verscheiden manieren over sneeuw kunnen converseren zonder tweemaal hetzelfde woord te gebruiken, geen woord voor "land", om de eenvoudige reden dat zij op, of liever in en onder ijs wonen. Tóch wordt er een geografisch onderscheid gemaakt tussen twee groepen: de Noord- of Centrum-Eskimo's, en de Zuid-Eskimo's. Een duistere situatie.

Noord of Centraal?Bewerken

Hoewel de Eskimo's die in de onmiddellijke omgeving van de pool wonen, als Noord-Eskimo's kunnen beschouwd worden, wordt er, vooral sinds het in kaart brengen van hun gebied in de loop van de XXste eeuw, en de verspreiding van wereldbollen (op schaal welteverstaan) bij deze groep een groeiende tendens waargenomen om zich "Centraal-Eskimo's" te noemen. De meer conservatieve strekking houdt het op "Noord-Eskimo's", omdat iedereen die zich van deze pool verwijdert, in welke richting dan ook, onvermijdelijk zuidwaarts gaat, en er niemand noordelijker dan zij woont. De Noord-Eskimo's leven van de ijsbeerjacht, en de hun omringende ijsberen van de Eskimojacht.

Zuid-Eskimo'sBewerken

De Eskimo's die zich aan de rand van de poolcirkel bevinden, worden "Zuid-Eskimo's" genoemd. Hun leefgebied wordt alsmaar kleiner, of, om het anders te formuleren, schuift meer en meer op naar het noorden. En dat is hun eigen schuld! Want de Zuid-Eskimo's leven niet van de ijsbeerjacht, maar van de productie en export van "frisco's". Iedereen kent wel deze frisse versnaperingen op een stokje, die onze hete zomers zo afdoende kunnen verkoelen. De Zuid-Eskimo's importeren vruchtensap en stokjes, waaraan zij vers ijs, zo uit de bodem (die tenslotte helemaal uit ijs bestaat) gehakt, toevoegen. Omdat het, behalve op de Noorpool, altijd wel érgens zomer is, en er altijd wel érgens een hittegolf heerst, kunnen zij nauwelijks volgen met de exploitatie, die dan ook de allures van regelrechte roofbouw begint te krijgen. Lezer, laat u niets wijsmaken over het afsmelten van de poolkappen: eet liever in de zomer een frisco minder! De Noord-Eskimo's zien de nadering van deze naar hun normen decadente bevolkingsgroep met lede ogen aan, en aangezien deze nadering logischerwijs gepaard gaat met een omsingeling, krijgen de centristen hoop dat het antieke nordisme uiteindelijk door de realiteit zal worden gelogenstraft. Dat die logenstraffing ten langen leste zal resulteren in een leefgebied ter grootte van een bordje met het woord "Noordpool" erop, nemen zij er graag bij: ze zullen dan toch gelijk gehad hebben!

EskimocultuurBewerken

Op cultureel vlak zijn de Eskimo's, mede omwille van hun onherbergzame omgeving, vrij beperkt. Zoals al aangestipt bevinden hun huizen zich onder het ijs, wat architecten niet bepaald tot creativiteit aanzet. Er zijn trouwens geen Eskimo-architecten meer aangetroffen sinds één hunner in 1782 het woningtype ontwierp dat nu nog altijd in gebruik is. Schilderen op ijs geeft weinig voldoening, en ijssculpturen maken in een omgeving die uitsluitend uit ijs bestaat verliest ook gauw zijn charme. Wél wordt er sinds 1934 regelmatig des winters een Eskimo naar India gestuurd om daar de winterversie van de Taj Mahal te gaan sculpteren. Waarin Eskimo's zich wél uitleven, is muziek.

InstrumentenBewerken

Eskimo's zijn dol op het beluisteren van muziek, en nog doller op het maken ervan. Hun kleine gestalte maakt de meeste klassieke instrumenten moeilijk bespeelbaar, op de mondharmonica,de piccolo en de triangel na. Toen na duizenden jaren van trio's voor mondharmonica, piccolo en triangel in 1908 de eerste ACME-catalogus in een Eskimobus terechtkwam, kon de pret niet op. Deze van oudsher in de rest van de wereld voor haar kwaliteitsvolle effectinstrumenten[7] geapprecieerde firma bleek namelijk in 1907 begonnen te zijn met de productie van een reeks populaire instrumenten op schaal 1/3,5! In ruil voor een halve ton vers ijsbeervlees en tien kisten frisco's kregen zij op een zwoele (-80°) zomermiddag hun eerste postorderbestelling geleverd. Het "Bijna Nationaal Orkest" was een feit.

Bijna Nationaal OrkestBewerken

 
Het Bijna Nationaal Orkest der Eskimo's. Foto van Robert "Frisco" Peary.

Bij gebrek aan natie was de vorming van een "Nationaal Orkest" uitgesloten, vandaar de huidige benaming van het orkest. De bezetting is duidelijk geïnspireerd door die van de Amerikaanse vaudeville-orkesten uit het begin van de XXste eeuw. Dat was niet zozeer een artistieke, dan wel een praktische keuze, bepaald door het aanbod in de ACME-catalogus. Tot op heden is de bezetting onveranderd gebleven, en ook spelen zij nog steeds de liedjes waarvoor die bezetting het meest geschikt was (en is) enerzijds, en waarvan de teksten aanleunen bij de Eskimo-leefwereld. Dat verklaart waarom "The Sjeik of Araby" zelden gespeeld wordt[8], en waarom "Down Among the Sheltering Palms" na de première in 1914 van de repertoirelijst verdween.

RepertoireBewerken

Ondanks al deze beperkingen, beschikt het Bijna Nationaal Orkest over een al bij al aanzienlijk repertoire, waaraan zij tweemaal per week oefenen in de speciaal daartoe (uiteraard onder het ijs) gebouwde repetitie- en concertzaal, die volgens ingewijden een uitnemende akoustiek bezit. Een greep uit het repertoire:

 • Frosty the Snowman
 • I Scream, You Scream, We All Scream for Ice Cream
 • The Breeze and I
 • Sweet Winter Breeze
 • In the Good Old Winter Time
 • Alaska Bound

Perceptie van de EskimoBewerken

 
Zo stelt de gemiddelde Fransman zich de Eskimo voor.

Een aantal van de eerder in dit artikel vermelde eigenheden heeft, samen met een gebrekkige communicatie en een nimmer aflatende sensatiedrang van een bepaalde rioolpers, geleid tot een nogal verwrongen beeld van de Eskimowereld. Zo is het beeld dat de gemiddelde Fransman van de Eskimo heeft sterk beïnvloed door het populaire exportproduct van de Zuid-Eskimo's, zodat bij de doorsnee baretdragende, stokbroodetende en wijndrinkende Camembertliefhebber het woord "Eskimo" steevast de illustratie ter linker zijde voor de geest roept. Ook menen sommige "specialisten" dat Eskimo's eigenlijk anders heten, een misverstand dat het gevolg is van het verkeerd interpreteren van de lokroep die zij bij de ijsberenjacht gebruiken, en die als volgt gaat:

"Inuït, inuït, inuït!"


 
Zo stelt de gemiddelde Amerikaan zich de Eskimo voor. Achteraan links de Noordpool zélf, of dat denken zij toch.
 
Kenny Kommeedakkapak, perfect voorbeeld van de gemiddelde Eskimo, in zijn achter voor boventuin.

De Verenigdestatenaar heeft een andere culturele achtergrond, en dat uit zich in diens weergave van de leefwereld van de Eskimo. Het kan de wakkere lezer niet ontgaan dat in deze weergave een aantal elementen zijn binnengeslopen die eerder in de Amerikaanse massacultuur horen, vooral wanneer diezelfde lezer zijn of haar blik laat zakken naar de illustratie die zich te rechter zijde van deze tekst bevindt. Een Noordpoolkenner ziet meteen dat hier één en ander niet in de haak is: zo zullen weinig niet-Amerikanen zich laten misleiden door dat schijnbaar indrukwekkende ijsmassief links achteraan op de afbeelding, die in de Verenigde Staten doorgaat voor de Noordpool, terwijl het niets anders is dan de dagopbrengst van frisco-ijs van een goed boerende Zuid-Eskimo[9], die zich als énige Eskimo gemotoriseerde verplaatsing kan veroorloven. De koddige figuur links vooraan is een aanfluiting van de echte Eskimo, en wij voegen daaronder dan ook een authentieke foto toe, die u een trouwer beeld van de kledij en houding van dit fiere volk zal geven.

NotenbalkBewerken

 1. Celsius uiteraard, Fahrenheit is voor Engelstaligen die nostalgie boven wetenschap verkiezen.
 2. Eigenlijk hoort dit een pleonasme te zijn, aangezien Oncyclopedia uitsluitend is gericht op een verfijnd publiek, met een intelligentie die ver boven de middelmaat uitsteekt. Hiertegen steekt natuurlijk het gedrag van irritante vandaaltjes schril af. Nemen wij één minuut respectvolle stilte in acht voor de Oncyclopedisten die tot nu toe gesneuveld zijn in de strijd tegen analfabetisch vandalisme.
  ...
  Prima, lees nu maar voort, want 't is nog lang niet gedaan.
 3. Hedendaagse biologen welteverstaan: de erkenning van de koelbloedigheid van de Eskimo is XXIste-eeuws!
 4. Letterlijk dan: zij zijn niet zomaar bedekt met een laagje ijs, maar zitten op een niveau dat Europeanen "ondergronds" zouden noemen, ware het niet dat de Noordpool geen grond heeft! Is dat nu voor eens en altijd duidelijk? Ze hebben ginder alleen ijs!
 5. Wetenschappers hebben nog altijd niet ontdekt hoe het mogelijk is dat op de Noordpool de wind altijd uit het noorden komt. Professor W. Druyffs theorie over "Een Tweede Noorden in een Vierde Dimensie" wordt nog altijd niet algemeen aanvaard. Trouwe Oncyclopediagebruikers weten dat dit niet lang meer zal duren.
 6. Hoewel hiervan niets kan bewezen worden, zijn er sterke vermoedens dat een grote vrieswarenfabrikant dit misverstand overeind houdt, en wie enigszins in die wereld thuis is kan daar begrip voor opbrengen. Er is immers geen enkel land op deze planeet waar een product met een naam als "Kapitein Toilet" op enig commercieel succes zou kunnen rekenen. Maar kunnen wij, als liefhebbers van exacte informatie, dergelijke beschouwingen nog langer goedkeuren? Neen, driewerf neen.
 7. Wie kent niet de koekoeksfluit, de eendenroep, de schuiffluit of de remtrommel, dit in avantgarde-milieus zeer geliefde slaginstrument?
 8. De laatste keer was in 1958, ter gelegenheid van het bezoek van Koning Hoessein van Jordanië, die naar eigen zeggen "een frisse neus kwam halen" na het bezweren van een staatsgreep.
 9. De man is bij Oncyclopedia goed bekend, want wij betrekken bij hem onze zomerverfrissingen. Hij klaagt dan steevast over de bijnaam die zijn concurrenten hem gegeven hebben: "IJsboerke". Wij raden de man aan daar een handelsmerk van te maken, maar hij wil er niet van horen.
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
26 oktober 2008
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.