Francophonie

Dit is een voorbeeld waarvoor de francophonie de grootste angst heeft.

La Belgique nous appartient.
~ Elio Di Rupo over de oprukkende vervlaamsing van België [1]

La francophonie (Engels: francophonia) is een Belgische imperialistische organisatie die zo veel mogelijk gebied monolinguïstisch Franstalig tracht te maken. Zo'n 56 voorname politici, zoals Hercule Poirot (FDF), Herman Van Rompuy (EUSSR) en Elio Di Rupo (PS), zijn lid van de organisatie. De laatste persoon, huidig premier van België, betuigde zijn steun na de bovenstaande uitspraak te hebben gedaan. De Belgische grendelgrondwet maakt het onmogelijk deze organisatie te verbieden, daar zij op een vreedzame wijze Vlaanderen terug eendracht en samenhorigheid poogt bij te brengen.

Ondanks de begin 20ste eeuwse verwoede uiteenzettingen van Jules Destrée, die beschreven dat België toch als een mislukt project in de geschiedenis zou ingaan en compleet naar de haaien was, drukte de francophonie haar agenda toch door en wuifde zijn kritiek weg met de woorden "wat geeft het?".

Vanuit deze organisatie bestaan er plannen om tegen 2025 België terug unitair te maken, pas wanneer België volledig verlost is van het neerlandisme. Toen was het echter al te laat zeggen vele Belgen, onder wie de politicologen die verwijzen naar de federalisering van het land in de jaren '80 en het electorale succes van de N-VA.

Zie ookBewerken  1. "België hoort aan ons toe." LeVif.be