Galerij der Onsterfelijken

GDOGrot.JPG

Wanneer is't aan mij?
~ Urbanus van Anus over de Galerij der Onsterfelijken.

De Galerij der Onsterfelijken is voor Oncyclopedia wat het Nirwana is voor de Boeddhisten en het Walhalla voor de Vikingen. Elke Oncyclopedist streeft, door de kwaliteit van zijn of haar bijdragen aan deze nobele site zo hoog mogelijk[1] te houden, naar een plaatsje in deze Galerij.

't MisverstandBewerken

In tegenstelling tot wat menig beginnend Oncyclopedist denkt, is de Galerij ouder dan Oncyclopedia zelf. Tijdens één der chaotische vergaderingen die voorafgingen aan de oprichting van de Oncyclopedia Neerlandica in haar huidige vorm, in het voorjaar van 2006, werden de vergaderaars aangesproken door een oud rimpelig mannetje dat beweerde het beheer te hebben over een "Galerij der Onsterfelijken", waar al jaren niemand meer was in opgenomen sinds de XIXde eeuw. Het mannetje, dat zich voorstelde als Aboe Simpel, kloeg over de tijdsgeest van de Romantiek, die elk volk en elke staat ertoe gebracht had om zijn onsterfelijken zelf onderdak te geven. Het voorstel werd gretig aanvaard, ten eerste omdat er zo een aspect van de Oncyclopedia kant en klaar kon geïnstalleerd worden, en ten tweede omdat er gewoon niemand aan een Galerij der Onsterfelijken gedacht had. Het begrip is sindsdien zodanig samen met Oncyclopedia in het collectief geheugen verankerd, dat onwetenden de Oncyclopedia eeuwen ouder schatten dan zij is, wat haar natuurlijk een zekere mentale autoriteit geeft over nieuwlichters als wikipedia en Encyclopedia Britannica.

Creatie van de GalerijBewerken

 
Nee, dit is niet de Galerij der Onsterfelijken: de Administrateurs van Oncyclopedia nemen een verdiende pauze tijdens één der woelige vergaderingen in 2006. Let ook op de tijdens adminvergaderingen verplichte klederdracht!

Wat de creatie van de Galerij in haar oudste staat betreft, moeten wij ons baseren op wat Aboe ons vertelt, en dat is vrij kras. Hij zou ze zélf gesticht hebben in 600 vóór C., omdat hij heimwee had naar de tijd dat Egyptische farao's gebalsemd werden om voor eeuwig voort te leven. De laatste farao die de moeite had gedaan om zich te laten balsemen en een piramide te laten bouwen om zich in te laten begraven, was Farao Psamtik I van de 26ste dynastie in 611 vóór C. De verslapte interesse voor het bouwen van grafmonumenten ging in die tijd gepaard aan een toegenomen activiteit van grafrovers, wat Aboe ertoe bracht om zijn Galerij in Europa onder te brengen. Aan de precieze rol van Aboe in deze onderneming wordt een aparte paragraaf gewijd, maar laat ons eerst het Oncyclopedische aspect behandelen.

NoodzakelijkBewerken

De stichters van Oncyclopedia zagen quasi unaniem het belang van zulk een galerij in: het zou niet alleen het prestige van de hele onderneming vergroten, en ze meteen op gelijke voet met op z'n minst de Académie Française brengen, maar ook een middel zijn om de kwaliteit van de ingestuurde artikelen hoog te houden. Opname in de Galerij der Onsterfelijken als wortel voor de neus van de schrijvende ezel aap Oncyclopedist: een garantie voor een gezonde strijd tussen kwaliteit en kwantiteit, met een spectaculair ex aequo als doel.

Protest en verbredingBewerken

De positieve respons was, zoals gezegd, quasi unaniem. De bewuste vergadering werd namelijk bijgewoond door Joost de Suppoost, sinds 1753 bewaker van het Oncyclopedisch Museum. Hij vond dat niet alleen schrijvers opname in de Galerij moesten kunnen verdienen, maar ook administratief personeel, onderhoudspersoneel inbegrepen. "De Oncyclopedia, onder welke vorm dan ook, bestaat niet alleen door het schrijven van artikelen", aldus Joost. Zijn argumenten werden gewillig aanvaard, te meer daar men vreesde dat niet alle schrijvers in Onsterfelijkheid zouden geïnteresseerd zijn, en dat er ook momenten van creatieve stilte zouden zijn, met een lage opbrengst aan Onsterfelijken tot gevolg.

ProcedureBewerken

De procedure voor het benoemen van een Onsterfelijke is even eenvoudig als doeltreffend: wanneer de secretaris van de Raad van Oncyclopedische Administrateurs bericht krijgt van Aboe Simpel dat hij een plaats heeft voor een Onsterfelijke, komt de Raad in spoedvergadering bijeen. Op deze vergadering wordt overlegd wie de volgende Onsterfelijke zal zijn, en hoe hij of zij zal aangeduid of uitverkoren worden. Soms komt er een wedstrijd aan te pas, soms oppert iemand dat deze Oncyclopedist zich al jaren verdienstelijk maakt op grafisch vlak, soms heeft een vakkundig opgeloste noodsituatie de schijnwerper op iemand gevestigd.

ToelatingsvoorwaardenBewerken

De details van de toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de eerder vermelde keuze van aanduiding of benoeming. Er bestaat een vrij algemene tendens om Oncyclopedisten te belonen die de algemene kwaliteit en uitstraling van de Oncyclopedia hogerop hebben geholpen, ongeacht of het via het schrijven van artikelen, het vergaren van OnNieuws, het ophalen van OnVertenties, het illustreren van de pagina's, het sturen van het beleid, het begeleiden van nieuwe Oncyclopedisten, het controleren van het taalgebruik, het bestrijden van vandalisme of het rein houden van de toiletten gebeurt.

BenoemingBewerken

De naam van de door de Raad weerhouden aspirant-Onsterfelijke wordt openbaar gemaakt op de website van de Oncyclopedia, waar deze verondersteld wordt een woord van dank te uiten. Binnen de week krijgt de nieuwe aspirant-Onsterfelijke een mooi diploma thuisbezorgd. Dat moet hij of zij zo spoedig inlijsten en ophangen, want nog een week later krijgt de Onsterfelijke een klein envelopje met een bonnetje erin. Op dat bonnetje staat onder andere de geheime locatie van de Galerij.

 
Twee zijden van eenzelfde deur: de Galerij der Onsterfelijken laat zich niet zomaar betreden!

LocatieBewerken

Inderdaad, de locatie van de Galerij wordt zorgvuldig geheim gehouden. Wie in aanmerking komt voor een plaatsje, krijgt een bonnetje met daarop zijn of haar naam, de benoeming (met rede) tot Onsterfelijke, en een beknopte reiswegbeschrijving. Dit bonnetje vernietigt zichzelf binnen luttele minuten, wat al veel aspirant-Onsterfelijken met een zwak geheugen in de kou heeft laten staan.

MisleidingBewerken

 
De enige echte toegang tot de Galerij der Onsterfelijken: voeten vegen!

Wie zonder bonnetje op zoek wil gaan naar de Galerij, zal bedrogen uitkomen: sinds de oprichting is het aantal nepingangen gestaag toegenomen. Deze nepingangen ogen alle even uitnodigend als mysterieus, maar wanneer de zoekende de deur, die zich zonder veel morren laat openen, achter zich dicht trekt, beleeft hij de schrik van z'n leven. Achter zo'n deur bevindt zich een totaal andere wereld, veel minder uitnodigend dan aan de andere kant van de deur, en de ongenode (be)zoeker die een dergelijke schrik beleeft, probeert geen tweede keer om de Galerij te vinden zonder bonnetje. Wellicht de gruwelijkste nepingang is de in fraaie Oosterse stijl versierde grot-met-uitkijktorentje, in de buurt van Scherpenheuvel (Vlaanderen), waarvan de deur uitgeeft op één der gevaarlijkste stukken van de Caminito del Rey in de provincie Málaga (Spanje). De dodelijke ongevallen in 1999 en 2000 met overmoedige bergbeklimmers die dat pad wilden volgen, waren zonder twijfel te wijten aan het plots uit de bergwand op hun pad opduikende Galerijzoekers.

PoortjeBewerken

 
De lange en donkere weg naar de Galerij der Onsterfelijken...

Van de echte toegang tot de Galerij bezitten wij maar één afbeelding, die ons in 2006 bezorgd werd door Aboe Simpel, de stichter en suppoost ervan. Het is een detailafbeelding, wat niemand toelaat om de juiste locatie te achterhalen. De foto toont een zodanig eenvoudig en onooglijk poortje, dat toevallige bezoekers nooit de moeite doen om daar eens een kijkje te gaan nemen. De bijzonder listige truc van Aboe om in grote letters "Galerij der Onsterfelijken" boven het poortje te schilderen, brengt passanten in de waan dat het om een grap gaat, en dat er achter dat poortje hooguit een berghok schuilt. Wie tóch onuitgenodigd de deur opent, wordt door een vriendelijke, als tuinman geklede Aboe te woord gestaan en een prettig verder verloop van de wandeling gewenst. Een wandeling buiten zijn Galerij, maar dat had u al begrepen.

Naar het lichtBewerken

De rechtmatige bezoeker wordt onmiddellijk herkend[2] door Aboe, die zich dan niet onmiddellijk toont, maar wacht tot de aspirant-Onsterfelijke de lange bochtige tunnel, die het poortje met de Galerij verbindt, tot op het einde heeft gevolgd. Deze tunnel is, zoals het een tunnel die naam waardig betaamt, donker. Het eerste stuk wordt matig verlicht door het steeds zwakker wordende daglicht[3] dat door de kieren van de toegangsdeur sijpelt, en het laatste stuk door het steeds sterker wordende licht dat uit de Galerij komt. Het middenste stuk is niet alleen het donkerste, maar ook het langste, al beweert Aboe dat dat maar een idee is, verwekt door een mengsel van angst en nieuwsgierigheid. Ervaren Oncyclopdisten vragen zich trouwens af in hoeverre de aspirant-Onsterfelijke zijn angst verliest naarmate hij (of zij) het licht aan het einde van de tunnel nadert. Onder ons zijn ex-Onsterfelijken, wier naam wij uit medelijden zullen verzwijgen, die verkozen op hun stappen terug te keren en hun welverdiende plaats in de Galerij op te geven. Wat hebben zij doorstaan? Zij zwijgen als het graf.

Welkom en laatste formoliteitenBewerken

 
Aboe Simpel, de onsterfelijke suppoost van de Galerij der Onsterfelijken, heet u welkom, mijn waarde Henk de Vries, zo uw bijdragen dat tenminste toelaten!

Na de laatste tunnelbocht wordt de sterkte van het licht haast onhoudbaar, en middenin dat hevige licht ziet de aspirant-Onsterfelijke een tenger figuurtje staan. Dat, waarde aspirant-Onsterfelijke, is nu de beroemde Aboe Simpel, schepper en bewaker van de Galerij. Eerst zal hij u een paar troostende woorden toespreken, en u een bakkie troost aanbieden. Echter, indien hij aan uw goede manieren en edel voorkomen merkt dat u uit Vlaanderen komt, dan biedt hij u een kopje koffie aan, mét koekje. Vervolgens brengt hij u naar de Galerij zelf, waar u een blik kunt werpen op de Onsterfelijken die u zijn voorgegaan. De Galerij is lang, en Aboe verwacht van u niet dat u ze helemaal ten einde loopt. Er is namelijk werk aan de winkel. Hij brengt u terug naar het begin van de Galerij, waarop links een deurtje uitgeeft dat u eerst niet opgemerkt had. Vóórdat uw benen dienst weigeren, laat hij u binnen in zijn heiligdom. Door uw benen zakkend ziet u een immense ruimte waarvan de wanden ingenomen zijn door rekken met bokalen waarin diverse organen zwemmen. U herkent duidelijk hersenen, ook niertjes zijn aanwezig. Van uw laatste zwijmelende beweging maakt Aboe gebruik om u op een operatietafel te duwen die in het midden van het vertrek staat. Het verdovingsmiddel[4] dat in de koffie zat heeft nu volledige controle over uw lichaam: het balsemen kan beginnen.

Neem plaats in de Galerij der OnsterfelijkenBewerken

 
De Galerij der Onsterfelijken: daar, mijn waarde Henk de Vries, waarheen het pijltje wijst, is uw plaats, tenminste indien de kwaliteit van uw bijdragen dat toelaat!

Wanneer uw organen verwijderd, op formol gezet, en door geurige kruiden vervangen zijn, rijdt Aboe de operatietafel naar het einde van de lange Galerij. Daar wacht een lege sarcofaag met uw gebruikersnaam erop. Aboe opent de sarcofaag, hijst uw door het verwijderen van organen lichter geworden lichaam van de operatietafel, en zet het in de kist. Na een laatste goedkeurende blik gaat de sarcofaag dicht: vanaf nu is uw status definitief die van Onsterfelijke. Goedgemutst stapt Aboe terug naar het begin van de Galerij. Daar gaat hij aan de rechterkant een deurtje binnen, dat u bij uw binnenkomst evenmin opgemerkt had, en treedt zijn atelier binnen. Na een blik op de RW parkeert hij de operatietafel, en begint dan welgezind, onder het fluiten van "We shall overcome", aan een nieuwe sarcofaag, die hij na afwerking met de operatietafel tot het einde van de Galerij zal rijden, en naast de uwe zal zetten, met een nog leeg naamplaatje, gereed om een nieuwe Onsterfelijke te ontvangen. Dan zal hij de secretaris van de Raad van Oncyclopedische Administrateurs verwittigen.Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
17 mei 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


NotenbalkBewerken

  1. Maar liefst nog iets hoger!
  2. Aboe volgt elke beweging op de website van Oncyclopedia, en weet perfect wie hij voor de deur mag verwachten. Vóór het bestaan van Internet moest hij zich behelpen met een glazen bol, die hij nu heeft toevertrouwd aan Joost de Suppoost. Deze heeft hem ondergebracht in het Oncyclopedisch Museum.
  3. Vandaar dat op het bonnetje ook de raad voorkomt om zich toch vooral overdag aan te bieden.
  4. Een recept dat teruggaat tot Imhotep, de farao die de eerste piramide liet bouwen. Een variant op dat recept wordt gebruikt bij voodoo.