Oncyclopedische verkiezingen over één maand

Dit artikel maakt deel uit van OnNieuws, de gratis kwaliteitskrant die alle andere overbodig maakt.Deze poster wordt mede mogelijk gemaakt door het Comité voor Verspreiding van Grotendeels Irrelevant Drukwerk en het Ministerie van Tegenstrijdige Informatie, Desinformatie en Onduidelijke Voorlichting.

22 April 2014

Door uw verslaggever Koetjes en Kalfjes Arie Pathisch

ONCYCLOPOLIS - Van 22 tot 25 mei zullen ze weer plaatsvinden, ieders favoriete televisieserie: de verkiezingen!!! De daadwerkelijke machthebbers in Oncyclopolis vervelen zich al een tijdje en hebben daarom besloten dat het weer een interessante strijd gaat worden die niet van buiten beïnvloed wordt en niet corrupt is, afhankelijk van uw persoonlijke definitie van het woord 'corruptie' Het verschil is echter dat verkiezingen in Oncyclopolis écht wat uitmaken. Deze illusie is van groot belang voor het in stand houden van het politiek systeem. Wilt u meer Koekjes, bent u gecharmeerd van de hoofdletter A in veelvoud of bent u helemaal klaar met al dat verdelievende gedoe? Dan moet ik u jammergenoeg vertellen dat de verkiezingen een farce zijn en de partijen machteloos. Ú maakt het verschil deze verkiezingen! Het verschil tussen leven en dood als u op de verkeerde partij stemt. Omdat we natuurlijk niet willen dat u té veel voor u zelf gaat denken heeft de OnNieuws redactie hieronder een korte uitleg van de huidige politieke situatie en meedingende partijen, om uw gedachten te structureren in de juiste wegen te lopen.

De Oncyclopedische Naties, de Tweede Kamer van Oncyclopolis, zijn op dit moment het thuis voor twaalf partijen van diverse leest, die vaak met elkaar overhoop liggen als er weer te veel gedronken is bij een van de 'vergaderingen'. De vele ervaren politici die zich huizen aldaar hebben soms wel kilo's aan zitvlees gekweekt sinds de laatste verkiezingen. De huidige coaltie bestaat uit de Piratenpartij en de Partij tegen de Vrede, gesteund door de Kommaninja's. Zoals te verwachten viel is er veel frictie tussen de Kommaninja's en de Piratenpartij geweest, wat soms leidde tot fysiek geweld. De coalitie heeft zich echter impopulair gemaakt door het invoeren van de vermakelijkhedenretributie, ook wel lolbelasting in de volksmond. Deze belasting heeft een schare pagina's met veel grappen maar weinig bezoekers geruïneerd en gereduceerd tot het Onwoordenboek. Ook is er veel kritiek geweest op de kleur van de traptreden van het Oncyclopedische Naties gebouw. Terwijl verscheidene architecten beige tint #20 aanraadden zijn de Kommaninja's erin geslaagd om dit te voorkomen door een komma verkeerd te plaatsen. De ingehuurde aannemers zijn nog steeds bezig be,ige tint #20 te vinden bij de Praxis.

De politiek van de Oncyclopedische Naties is in te delen in vier ruwe categorieën. De leestekenpartijen, namelijk de Kommaninja's en de Partij van de AAAAAAAAA! Deze partijen richten zich veelal op grammatica en leestekens, zoals de naam misschien al deed raden. Dan zijn er onzinnig-Wubboïstische partijen, namelijk de Piratenpartij, Wubbo-Unie, Partij tegen de Vrede en de Lijst Lorem Ipsum. Dit zijn de partijen van conservatievere leest, die veelal ergens heel boos om zijn en de klok terug willen draaien naar een nostalgisch tijdperk dat nooit heeft plaatsgevonden. Ook eten ze vaak aardappelen, om begrijpelijke redenen. Ook de 'partijen met een ding' zijn erbij: de Bond voor de Tildes, de Bond voor het Koekje en het Badeendenfront Oncyclopolis. De Bond voor het Koekje is hierin de geestelijk opvolger van de vroegere Partij voor Appeltaart, Godverdomme! (PAG!). De Bond voor de Tildes is tegen buitenlanders en eist een Oncyclopolis dat uitsluitend bewoond is door Oncyclopedisten. Het Badeendenfront Oncyclopolis is dan weer voor meer rechten voor de badeenden in Oncyclopolis, en zij hebben niet zo goede relaties met de Bond voor de Tildes. Afsluitend zijn er nog de 'echt gewoon hele stomme' partijen, namelijk de Partij tegen de Copyright, de Partij voor de Copyleft en de Anti Politieke Partijen Partij (in de volksmond ook wel Demonen 666). Graag zou ik hier wat over zeggen, maar mijn werkgever beaamt dat het beter voor mijn carrière zou zijn dit niet te doen.

Ook heeft de redactie nog heel goed nieuws: Ad Rem, onze voormalige verslaggever bij OnRadio, is teruggekeerd uit zijn brugpensioen toen er terug wat geld vrijkwam. Hij zal deze verkiezingen bij OnNieuws als verslaggever oorlogspolitiek fungeren.

Op 22 mei zullen in de ochtend de stembussen opengaan, welke tot het einde van 25 mei open zullen blijven. Weet u al wat u gaat stemmen? Zo niet, alle partijen zullen zeker nog informatie vrijgeven over hun campagne, en wij zullen zeer blij zijn deze aan u voor te leggen en met een kritische blik te bekijken. Vandaag volgt al direct het partijcongres van het Badeendenfront Oncyclopolis.