Papyrus

Papyrus00.GIF

Papyrus is geen papier dus.
~ Kapitein Overduidelijk over een pas ontdekte informatiedrager.

Papyrus is een drager van geschreven informatie, waarvan de vervaardiging zó arbeidsintensief is, dat het al millennialang voorbehouden wordt voor luxe-edities.

OntstaanBewerken

Dit artikel gaat over een uitvinding.
Namelijk:
Papyrus.
Papyrus is uitgevonden door Papyrus de Gedrevene
conform het universeel recht op uitvinden.

Papyrus werd omstreeks 2320 vóór C. uitgevonden door een aan steenstof allergische beitelaar van hiëroglyfen, Marcel Ibn Moustasj. Volgens zijn op papyrus vastgelegde autobiografie werd zijn uitvinding geïnspireerd door het werk van zijn oudere broer, Hyppoliet Ibn Moustasj, die een zó bedreven tapijtwever was, dat beweerd werd dat hij tapijten kon weven van eender welke materie. In zijn vrije schaarse tijd ging Marcel bij zijn broer in de leer, en bij wijze van meesterstuk presenteerde hij een van jong papyrusriet geweven tapijtje, 21 bij 29,7 cm[1], met een zó fijne oppervlaktestructuur dat hij er met verf en penseel gedetailleerde tekeningen had kunnen op maken. Zijn meesterstuk leidde niet tot de verwachte nieuwe beroepsoriëntatie, maar tot het op de markt brengen van wat hij kortweg "papyrus" noemde, en waarnaar hij zichzelf "Papyrus de Gedrevene" ging noemen.

VerspreidingBewerken

 
Het meesterstuk van Papyrus de Gedrevene, te bezichtigen in het Stedelijk Museum van Caïro. Het valt op dat zijn tekenstijl tot laat in de XIXde eeuw geen navolging vond.

Het papyrus verspreidde zich langzaamaan, niet omdat het niet succesvol was, maar omdat de productie ervan arbeidsintensief was, en het dan ook enkel werd aangekocht door schilders en hiëroglyfisten die voor vooraanstaande Egyptenaren en vooral voor het faraonisch hof werkten. Door de eeuwen heen verspreidde zich dit luxeproduct doorheen de hele zich beschavende wereld, en er zijn nog maar weinig streken overgebleven waar niet op z'n minst één inwoner een op papyrus neergevlijd stuk literatuur of beeltenis, of beide bezit.

Perkament en papierBewerken

Enkele eeuwen vóór onze tijdrekeningen schakelde men voor niet-monumentaal schrift over naar het veel goedkopere perkament, en nog een paar eeuwen later naar het nóg goedkopere, in China vervaardigde papier. De papyrusproductie en -verkoop verdween daardoor echter niet: het bleef een gegeerd luxeproduct, en nog heden ten dage wordt het beschouwd als de meest hoogstaande fysieke drager van informatie. Echt papyrus wordt uitsluitend in de Nijldelta gemaakt: hoed u voor namaak!

Voor- en nadelen tegenover papierBewerken

 
Moderne toepassing van papyrus.

De voordelen van papyrus tegenover papier zijn voornamelijk de betere

  • houdbaarheid: zolang het droog, koel en donker bewaard wordt, blijft het intact, millennia lang;
  • inktreceptie: Papyrus de Gedrevene tekende op papyrus met verf, maar in de loop der eeuwen bleek dat papyrus een opperbeste "ontvanger" is van elke soort verf of inkt, die bovendien, bij droge, koele en donkere bewaring, hun kleuren en contrasten perfect behouden.


De nadelen van papyrus tegenover papier zijn ook niet gering: papyrus is

  • duur: het kweken van de juiste papyrusrrietsoort en het weven van de matjes vergen allebei een zeer groot en zeldzaam vakmanschap;
  • dik en zwaar: de de beroemde "papyrusbijbel" (Vde eeuw na C.) in de Koptische Maria-Magdalenakerk in Caïro weegt 120 kg, meet 120 bij 164 cm, en is 80 cm dik.
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
6 augustus 2018
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


NotenbalkBewerken

  1. Het oerpapyrustapijtje is nog steeds te bewonderen in het Stedelijk Museum in Caïro.