Reconquista (Vlaanderen)

Alea iacta est!
~ Bart De Wever die de Rubico Maas oversteekt.

Non!
~ Joëlle Milquet over de gedurfde plannen


Wow!
~ Vlaams Belang over de Reconquista

Lol!
~ Voorpost over de Reconquista

De koninkrijken gedurende verschillende periodes in de Reconquista.

De Reconquista (foute schrijfwijzen: rekonkwista, requonquista, reckoncista, ...) is een periode van ongeveer 180 jaar tot het heden waarin enkele christelijke koninkrijken in de Lage Landen erom strijden om de inferieure rassen (o.m. franssprekende lieden) van het gebied te verdrijven. De Franstaligen hebben sedert de Belgische onafhankelijkheid hun wetten gesteld omtrent het Nederlandstalige taalgebied, wat grote frustratie heeft opgewekt bij de Vlaming. Sindsdien ook smeden de Vlamingen (soms samen met Hollanders Nederlanders) snode plannen om het Franstalige gebied in te lijven in Vlaanderen, zodat het Franstalige gepeupel schorriemorrie uiteindelijk de duimen moet leggen. Hun strijd is omstreden en hun plannen zijn gedurfd. De Vlamingen beschikken echter over één grote troef: ze zijn met de meerderheid.

OctopusnotaBewerken

 
De oorspronkelijke Inquisitie met de achtkoppige representatieven der Vlæmsche partijen (Octopus). De derde persoon rechts is Bart De Wever.

Toen in juni 2010 het Belgische volk stemmen ging, tekende deze het einde aan van België. De Vlamingen met hun N-VA wonnen massaal, doch hun pogingen om een nieuwe Belgische regering te vormen waren vergeefs. De N-VA besloot tot actie over te gaan en sloot een coalitie met het Vlaams Belang en de VLD. CD&V bleef uit, aangezien de partij de actie niet aandurfde en van linkse zijde kwam er sowieso geen signaal. De coalitie inmiddels haalde de aloude Octopusnota, die door alle acht Vlaamse partijen was goedgekeurd en een mogelijk stappenplan tot algehele herovering en verovering omschrijft, uit het stof en begon de hypothesen om te zetten in een realistische praktijk. Tot op vandaag de dag is de coalitie nog steeds voorbereidingen aan het treffen om omzetting naar deze praktijk te kunnen waarmaken.

De coalitie vreest dat aan Waalse kant moord en brand wordt geschreeuwd en meteen de hulp van de NAVO en de VN zou ingeroepen worden. Niets is minder waar: de coalitie stelde een nieuw orgaan aan dat een controlerende macht zou moeten uitoefenen:
de Inquisitie. Deze zou moeten verhinderen dat de Walen een stokje in de Vlaamse veroveringsplannen zouden steken. Verder rekruteert de Inquisitie Vlamingen en Nederlanders om strijd tegen de verfransing aan te gaan. Zo werven ze ook aan bij Voorpost en Taal Aktie Komitee. Daarnaast is men op de militaire basis in Leopoldsburg al het mogelijke aan het doen om een tegenaanval van de Waalse bondgenoot Frankrijk tegen te houden. Men vermoedt dat de coalitie gewild een aanval van de Fransen wil uitlokken om zo de NAVO achter zich te hebben en zodat Frankrijk voor de tweede maal in de geschiedenis in het stof bijt.

 
Ook op het Iberisch Schiereiland gebeurde er iets gelijkaardigs.

De ReconquistaBewerken

Om de Reconquista te voltrekken moet heel de Benelux meewerken. De filosofie achter de octopusnota bestaat eruit dat de Lage Landen worden aanzien als Nederlandstalig gebied en er aldus wordt onder verstaan dat de drie landen een groter, machtiger en taalverenigd land moeten vormen. Het dient als het ware als een blok tussen de grootmachten Frankrijk en Duitsland en als een manifest tegen het Congres van Wenen dat ooit beslist heeft het Vlaamse volk te scheiden van de taalgenoten. Er wordt geopperd alles in etappes te verrichten en stelselmatig een etnische zuivering te creëren. Verwacht wordt dat via deze werkwijze binnen een klein decennia heel de Benelux vernederlandst is. Voordat volgende stappen echter mogen gezet worden, moeten deze handelingen voltooid zijn:

  • het verdrijven van het koningshuis
  • het afschaffen van de staat België; ontbinding van het federaal parlement en het elimineren van de federatie Brussel-Wallonië; Waals parlement afschaffen
  • Brussel ontdoen als hoofdstad en er een Vlaamse stad van maken
  • Een nieuwe hoofdstad vinden (kandidaatsteden: Gent - Antwerpen - Mechelen)

Eerste uitbreidingBewerken

Een eerste fase zou de herovering van Vlaams gebied zijn. Frans-Vlaanderen, dat het gebied tussen Henegouwen en Rijsel omvat, scheurt zich van Frankrijk af en krijgt het statuut als een aparte provincie: Zuid-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen wordt eveneens Vlaams en wordt toegedeeld aan Oost- en West-Vlaanderen. Nederlands Limburg wordt bij de huidige provincie Limburg bijgevoegd, zodat Vlaanderen grenst aan Duitsland. Vreedzame pogingen tot overleg met de huidige overheden is voor de alliantie preferabel, zo niet kan er op langere termijn gedebatteerd worden over verdere expansie. Als tussenfase kan de hele provincie Noord-Brabant bijgevoegd worden. Althans, zo luidt het, kan er gedacht worden aan de Maas als noordelijke grens van Vlaanderen. Noord-Brabant kan dan opgaan in een superprovincie Brabant, die ook de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen omvat. Stad Antwerpen en agglomeratie kan een (hoofd)stedelijk gewest vormen met het statuut als provincie.

Tweede uitbreidingBewerken

Dit is een
PIEPER

De tweede fase zou een verovering kunnen zijn van Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg: de oudere generaties zullen protesteren en er niet mee akkoord gaan, maar uiteindelijk, door de tand des tijds, zal de bevolking toch zwichten en het Nederlands als moedertaal spreken. Het groothertogdom wordt samengevoegd bij de provincie Luxemburg en vormt zo nog een superprovincie. Henegouwen zal toegedeeld worden aan Zuid-Vlaanderen en Waals-Brabant wordt bij Brabant gevoegd. Tot slot worden de provicies Luik en Namen samen de provincie Maasland. De uitbreiding zou wel internationale verontwaardiging kunnen teweegbrengen, maar... wat geeft het?

Derde uitbreidingBewerken

Een derde uitbreiding zou uiteindelijk een zeer heikel punt worden, vermits een totale overname van territorium zeer gevoelig bij Nederlanders ligt. Dan is ook nog maar de vraag of Vlaanderen nog wel kan voortbestaan onder deze naam. Misschien moet men wel een naamsverandering overwegen om te kunnen voldoen aan het grote gebied. Plopsaland wordt van die namenlijst geschrapt.

Daarna blijft ook de vraag wat er gaat gebeuren met het constitutionele, etc etc etc etc etc!

Verdrijving van joden en moslimsBewerken

Aha! Nu komt het interessante stuk.
~ Adolf Hitler en zijn extreemrechtse gedachten

Je neemt de woorden uit mijn mond!
~ Geert Wilders en zijn extreemrechtse gedachten

 
Dit artikel discrimineert joden en moslims!

Dit hoort natuurlijk niet!
Het zijn ook bijna mensen.
Dit artikel is reeds aangekaart bij Meldpunt Discriminatie


Hm. Als ze goeie friet kunnen bakken, mogen ze voor mijn deel blijven.
~ Bart De Wever

Nou, maar dat neemt het probleem niet weg dat mijn auto niet start...
~ Rita Verdonk

Ik pas.
~ Yves Leterme over zijn onstandvastigheid tijdens een quiz

En wat is nu in hemelsnaam de bedoeling van deze kop???
~ Lezer van dit artikel

Zie ookBewerken

Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Reconquista.