Serieusheid

    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!
AlbertEinstein-1-.jpg !!!WAARSCHUWING!!!
Dit is een SEMI-SERIEUZE PAGINA.
en kan de geestelijke gezondheid ERNSTIGE SCHADE toebrengen.

Het kennisnemen van onderstaande informatie is geheel voor eigen risico.
Deze WAARSCHUWING ontslaat de Oncyclopedia Neerlandica van iedere aansprakelijkheid voor HERSENBESCHADIGINGEN als gevolg van het lezen hiervan.


Bij het zien van dit artikel zou elke lezer de gedachte krijgen: "serieus...waar gaat dit over?" na het zien van deze pagina zonder naar beneden te scrollen. "Moet ik dit artikel over serieusheid lezen?" In dat geval wordt dat ten zeerste afgeraden, aangezien bijna elke lezer die op deze pagina terecht komt dan nog in een humorvolle en vrolijke bui is, terwijl zij niet door kunnen hebben dat zij het gevaar lopen dat dat zo voorbij kan zijn. Op dat moment heeft elk ander mens dat dit artikel ziet nog geen bloed op het toetsenbord, is lezer dezes nog maagd (eh...waar slaat dat nu weer op) en heeft deze persoon nog geen afgekloven nagels. Een tip van vele wetenschappers luidt: "Keer weerom voor het te laat is en pleeg geen sociale zelfmoord.".

Hieronder een persoonlijke waarschuwing die, zoals u al had kunnen lezen, aan u bestemd is, lezer.

Wikinazorg: lees dit voordat u verder leest
Geachte gebruiker,

Wij weten niet hoe u bij dit artikel terecht bent gekomen. Dat willen wij ook niet weten; het gaat ons niet aan. Toch maken wij ons ernstige zorgen over de vraag of niet morbide nieuwsgiergheid c.q. verveeld zoeken via google u hier heeft gebracht. In dat geval trekken wij onze handen van u af, daartoe door onmacht gedwongen; maar wij doen dit niet dan nadat wij u een ernstige leeswaarschuwing hebben gegeven.

Wat is namelijk het geval? Het artikel dat thans voor u ligt, is heel verschrikkelijk.

Niet alleen worden in het volgende artikel de verwerpelijke daden van het besproken onderwerp in detail belicht. Dit zou al ernstig genoeg zijn, en zou u, en allen die u dierbaar zijn, op uitermate verkeerde gedachten kunnen brengen. Maar dat is niet alles. Het is nog erger. Ook de levenswandel die in dit artikel den lezer wordt getoond is van een grote, ja zedeloze schimmeligheid.

Na lezing zult u nooit meer dezelfde zijn, en niemand zal u meer herkennen; dit alles door de plotselinge witheid van uw haar, de vaalheid van uw voortijdig door zorg gerimpelde huid, en het fronzen van uw voorhoofd, waarbij u stilletjes onbegrijpelijke spreuken voor zich uit mompelt, met de handen wegwerpende en afwerende gebaren maakt, en de manke, hinkende gang waarmee u zich voortaan van avondlijke schaduw naar nachtelijke duisternis zult voorslepen, lichtschuw en ten diepste vermoeid geworden.

Keer, smeken wij u, keer weerom voordat het te laat is. Lees niet verder! Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraald.

Maar ach! Wellicht is het al te laat. Wellicht bent u al bezweken voor de verleiding, door schone schijn en opmonterende opmaak van deze bladzijden op u uitgeoefend. Dan rest u nog slechts één devies. Neem van het geschrevene kennis, maar volg het niet na. Moge het u ten afschrikwekkend voorbeeld dienen van hoe niet te handelen als verantwoordelijk, de kost verdienend lid van onze maatschappij. Don't try this at home!

De toezichthouders


A ring-ding-ding-din!

Waarschuwing:

Dit artikel is irritant en

kan irritatie veroorzaken.

Vlucht nu het nog kan!!


Irritatie.jpg


76% van de lezers (waaronder wetenschappers) beseft nu hoe verschrikkelijk serieus dit artikel met haar waarschuwingen is. Deze 76% hebben het juist: Dit artikel met de makers ervan zijn serieus. Zo serieus zelfs dat ze bloedserieus zijn. Voor de andere 24% is het al te laat. Elke lezer heeft nu gelezen dat deze tekst uiterst serieus is vanwege de gevaren die erachter schuilen. De ware aard van dit artikel is onvermijdelijk en genadeloos. AAAAAAAAA!

AAAAAAAAA! BLOED!! BLOED VAN DE BLOEDSERIEUSHEID!!

Maar nu ter zake over het geval serieusheid: Bij 87% van de lezers ging het fout en was alles al te laat. Zij waren serieus serieus geworden (een drie keer zo gevaarlijke variant). Er is dan op dat moment niets meer wat er kan gebeuren om uit deze HEL te komen. Wel rust er nog één mogelijkheid, een mogelijkheid die een kans heeft van 13% op overleving, door met de laatste krachten die het slachtoffer nog heeft, de muis naar de rechter bovenhoek te schuiven...nee, deze dient u niet op te tillen, aangezien men nu niet tè serieus op de tekst in moet gaan. Maar aangezien het slachtoffer al serieus was helpt dat weinig. Het moet juist op zo'n manier dat de cursor (het pijltje op het beeldscherm) naar de rechter bovenhoek gaat zodat deze op het een rood knopje komt met een wit kruisje erin. Als dit nog mogelijk is, moet men dan z.s.m. hierop klikken zodat deze hel verdwijnt in het niets zodat het slachtoffer kan herstellen van de pijn en alle andere ellende welke zeker 2 jaar in beslag zal nemen.

Dan nu de wetenschappelijke uitleg over het geval serieusheid.


De Tweede Kamer begint ook serieus te worden, maar gelukkig is daar Balkenendeman om iedereen weer serieuze verhalen te vertellen over onnozele zaken waardoor niemand hem nog serieus neemt. Ook hier niet.

Serieusheid is een ernstige ziekte aandoening die ooit eens door het Wikipediaanse instituut voor wetenschappen is uitgevonden om op dieren uit te testen, maar dat is uitgelekt via de media, die ervoor zorgt dat de humorcellen in het lichaam zullen afsterven en dat u lichtelijke vormen van autisme zult krijgen doordat u zich nu volledig serieus focust op een serieus iets, wat soms ook misbruikt wordt doordat het juist voor niet-serieuze doeleinden gemaakt is.

SymptomenBewerken

Serieusheid kent veel symptomen als het gaat om fysieke als psychische verschijnselen. Onder het fysieke verstaat menig dokter het veelvuldig bewegen, zwaaien en zweven met de handen in bijna alle mogelijke richtingen bij elk woord dat u vuil maakt uit feitelijke uitleg of serieuze toespraken (uiteraard is andersom ook mogelijk). Psychisch is er, om een voorbeeld te noemen, een gestage afbraak van een hersenkamer, wat de humor betreft. Niks wordt meer grappig, alles wordt serieus opgenomen in een grap en het tegendeel erin bewezen wat de grap laat afsterven. Dit kan zelfs zo ver gaan dat zelfs de lachspieren oncontroleerbaar worden en zullen verlammen. Veel mensen die serieus denken en zijn krijgen door overvloedig bezig zijn met een bepaald onderwerp een kleine spraakgebrek wat hun ervan beperkt om uitsluitend met juridische taal te kunnen communiceren waardoor kleuters (of jonger) een onmogelijke opdracht voorgeschoteld krijgen om deze spreektaal te kunnen begrijpen...deze tekst begint ook best op die wetenschapperstaal te lijken...gauw afdwingen!

Sommige mensen kunnen juist wel goed omgaan met deze kwaal, door serieusheid te combineren met een bepaalde dagelijkse dosis humor waardoor de hersenkamer wat de humor betreft alert en actief blijft. Een grote groep mensen die ermee om kunnen gaan zijn scholieren die, naast het ellendige huiswerk en de slaapverwekkende leraar, ook nog zijn redding heeft: De klasgenoten. Deze moeten dan echter goed communiceerbaar zijn. Als zij dat niet zijn, is het voor hun al te laat en zijn zij emo geworden. Uiteraard is er ook nog vrije tijd.

Wat te doen na blootstelling aan serieusheidBewerken

Het beste is om na een blootstelling aan tonnen van serieusheid, een hete douche te gaan nemen voor een lange tijd, om vervolgens naar de dokter te gaan om een volledige ontsmettingsbehandeling met antibiotica en penicilline te ondergaan, om daarna de handen zo zorgvuldig mogelijk te wassen. Op deze manier houden wij grip op griep overdosissen serieusheid. Dan alsnog is men nog niet bevrijd. Na deze behandelingen is het verplicht om een goede lach te hebben, zolang dit nog kan. Tevens is het voor scholieren mogelijk om te gaan spijbelen, al moet dat op een perfect uitgestippelde manier gebeuren met een briljant gevonden smoes die soms bij zeer simpele dingen kunnen liggen! In ieder geval is het afgeraden om snel betrapt worden omdat de leerplichtambtenaar altijd onverbiddelijk gehersenspoeld is door de serieusheid dat zijn werk hem/haar ten laste legt. Andere mensen moeten het eerste wat er in deze stuk tekst staat opvolgen.

Nu weet u genoeg, toch? Welnu...om te voorkomen dat de Oncyclopedia nu vol komt te staan met helse teksten en duivelde woorden zullen we dit artikel maar afsluiten... iedereen weet dat dit een humor en onzin encyclopedie is, wat natuurlijk extra gevaarlijk is met zo'n serieus artikel zoals dit!! Dus, snel! Verlaat dit artikel NU!!

Is het u niet opgevallen dat dit artikel trouwens misschien wat veel waarschuwingen heeft? U weet denken we wel waarom...

Zie ookBewerken

Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
14 februari 2010
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.