Brazilië

Brazilië is een overwegend groene en perfect vlakke oppervlakte in Zuid-Amerika, waar Voetbal koning is en muziek soms ook, vooral als deze lekker ritmisch is, en erop gedanst wordt door schaars geklede meisjes.

Brazilië
BrazilVlag.GIF
BrazilWap.GIF
Vlag van Brazilië
Wapen van Brazilië
Brazilië te midden van zijn buurlanden
Brazilië te midden van zijn buurlanden
Basisgegevens
Talen Brazindiaans, Portugees
Hoofdstad Brasília
Regeringsvorm Koninkrijk
Religie Voetbal
Inwoners 118
Staatshoofd Koning Voetbal MCCXXXIV
Overige
Volkslied Braziiiiiiiiiil!
Motto Gooooooooooool!
Munteenheid Real Madrid Brazil
Nationale feestdag Zondag
Traditioneel eten Gras
Portaal  Portaalicoon Land

Brazilië houdt van muziek.
~ Ludwig van Beethoven

Brazilië houdt van mij.
~ Oscar Wilde

Brazilië houdt van... Brazilië? Waar ligt dat?.
~ Karel de Grote

Brazilië houdt van voetbal, da's dus logisch.
~ Johan Cruyff

Voetbal houdt van Brazilië, da's dus logisch.
~ Nog maar eens Johan Cruyff

Gooooooooooool!
~ Brazilianen over Brazilië

't Misverstand: de AmazonemytheBewerken

Er gaat geen dag voorbij of ergens ter wereld wordt gewag gemaakt van het ontginnen van tropisch regenwoud in Brazilië, en wel in het Amazonegebied, en wel in hoeveelheden die worden uitgedrukt in veelvouden van voetbalvelden. Welnu:

  1. Amazones bestaan niet;
  2. Brazilië heeft nooit een regenwoud gehad.

De omliggende buurlanden hebben wel zulk een woud, en wie voor de eerste keer vanuit zo'n land Brazilië binnenstapt staat raar te kijken: op een paar steden na, is er alleen netjes kort gemaaid gras te zien. Een gigantische goed onderhouden grasmat, zo groen en zo vlak als een biljartlaken: alleen de net vermelde steden steken boven het landschap uit. Dit millennia oude eerbetoon aan het voetbal heeft bij ontredderde reizigers het idee laten ontstaan dat er gigantisch veel oerwoud moest gekapt worden om tot zo'n resultaat te komen, en dat de hoeveelheid aldus verloren gegane bosoppervlakte alleen in veelvouden van voetbalvelden kon aangegeven worden. Archeologisch en geologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat die bodemstructuur al dateert van toen Zuid-Amerika nog bij Pangea behoorde.

PolitiekBewerken

Brazilië heeft altijd een koning gehad: zelfs de Portugese kolonisten hielden deze functie in stand, al was tijdens de koloniale periode de Braziliaanse koning in praktijk ondergeschikt aan de Portugese. Maar de eer was gered, en elke Braziliaanse koning kreeg gedurende heel zijn carrière het nodige eerbetoon en het bijhorende luxeleven. Potentiële rebellen werden tijdig vervangen door een nieuwe koning (de oude kreeg een ongelukje), een systeem dat pas faalde in 1822, en de Portugezen definitief werden buitengezet. Tot op heden heet de koning zonder uitzondering "Koning Voetbal", met een nummer erachter. Dat nummer is sinds de kolonisatie Romeins, terwijl voordien een Indiaans nummerschrift werd gebruikt. Er wordt nogal gediscussieerd over de correctheid van het nummer van de huidige koning, Koning Voetbal MCCXXXIV, omdat er doorheen de geschiedenis vaak melding is geweest van mythische koningen, koningen die te korte tijd of uitsluitend als minderjarige hebben geregeerd, en zogenaamde "tegenkoningen". Kortom, een situatie die vergelijkbaar is met die van de geschiedenis van het pausdom.

FavelasBewerken

Tot de beroemdste toeristische bezienswaardigheden horen zonder twijfel de favelas, de als sloppenwijken gecamoufleerde paleizen der rijke burgers. Elke wijk komt meestal grofweg overeen met één paleis, en éénmaal men op de juiste plaats naar binnen is gegaan, wacht een tentoonspreiding van ongehoorde luxe. Het armtierige volk in de (nep)straten bestaat uit ingehuurde figuranten, die na hun dag- (of nacht-) taak braafjes teruggaan naar hun appartementje in het centrum van de stad waarrond de favela's zich bevinden. Deze camouflage dient om de rijkdom der rijken toe te laten bij de rijken te blijven, en de wirwar van steegjes en onguur uitziende krotten blijkt heel doeltreffend: wie geen uitnodiging heeft en bijhorend escorte, geraakt niet tot in het paleis.

TaalBewerken

Sinds de ontdekking van Brazilië door de Portugese ontdekkingsreizigers, is het Brazindiaans de officiële taal van het land. Daarvoor was dat gewoon het Braziliaans, een indianentaal die flauwe verwantschap vertoont met het in Peru gesproken Quechua. De Portugezen, die net als de concurrerende Spanjaarden dachten dat ze in India waren, noemden de Brazilianen "indianen", en hun taal "Indiaans". Het duurde zó lang eer de kwestie opgehelderd was, dat intussen het Braziliaans al in een half-om-half verhouding gemengd was geraakt met het Portugees, en de nieuwe taal werd "Brazindiaans" genoemd. Alleen Portugezen hadden overigens het recht om naast Brazindiaans ook Portugees te gebruiken, voornamelijk voor officiële en met hun vaderland verbonden kwesties.

VoetbalBewerken

 
Staatsieportret van Koning Voetbal MCCXXXIV, al kan het ook dat van Koning Voetbal MCCX of van Koning Voetbal MCCII zijn: het portretteren begon omstreeks 1820, en de stijl is nooit veranderd.

In Brazilië wordt sinds onheuglijke tijden (sommigen maken zelfs gewag van "de nacht der tijden") gevoetbald, en het waren de eerst verder niet geïnteresseerde Portugezen die het spel aan Engelse kooplui uitlegden, en die brachten er een hype mee teweeg die alleen overtroffen werd en wordt door die van de thee en die van de sherry. Toch slagen Engelse voetbalploegen er niet vaak in om Braziliaanse ploegen te verslaan: alleen wanneer de Braziliaanse gedachten bij een ander onderwerp, zoals samba, koffie of tabak verwijlen, maken buitenlandse ploegen een kans. Aardig weetje: omdat in Brazilië vóór de komst van internationale voetbalcompetitie niet als een competitiesport werd beschouwd, eindigen wedstrijden tussen Braziliaanse ploegen altijd met gelijkspel, ongeacht het niveauverschil tussen de ploegen. Het spelritueel blijft immers belangrijker dan de uitslag, en geen der deelnemende ploegen wil de andere vernederen.

SambaBewerken

Eveneens van Indiaanse oorsprong is de bekende dans die door bijna iedereen "samba" wordt genoemd, maar voluit eigenlijk "sambaballensamba" heet. De naam is tegelijkertijd ook een magische formule, want de dans werd oorspronkelijk uitsluitend gebruikt bij genezingsrituelen, na de kolonisatie door Portugal geleidelijk aan ook bij belangrijke feesten (om de kwade geesten weg te houden), om dan bij het begin van de XXste eeuw gereduceerd te worden tot carnavalsdans toen ook in Brazilië de aspirine in omloop kwam, en men tevens de moderniteit van de nieuwe eeuw ingegaan was door alle kwade geesten officieel te verbannen naar Haïti.

Nationale hymneBewerken

Van de Braziliaanse hymne wordt elke strofe, evenals het bijhorend refrein, een halve toon hoger gezongen dan de vorige. Gekoppeld aan de Braziliaanse traditie van het aan liederen toevoegen van geïmproviseerde strofen, leidt dit vaak tot ongehoorde standjes van zangkunst. Het hoogterecord staat sinds 12 juni 2014 op naam van Dieudonné Teixeira de Mattos, die ter gelegenheid van de openingswedstrijd van het WK voetbal drie achtereenvolgende ultrasone strofen zong, die vooral door de talrijk aanwezige honden werden geapprecieerd. Hieronder volgt het refrein, zoals het in 1723 door de Nederlandse ambassadeur Jonckheer Joachim Ernst Bokkema van Hyr tot Taer naar onze taal werd omgezet, omdat de Brazindiaanse tekst voor niet-Brazilianen onuitspreekbaar bleek:

Braziiiiiiiiiil,
ghy paerel aen den oceaen,
gheen dighter kan uw glansch weerstaen,
en wie eensch flinck van bil wilt gaen,
komt naer
Brazil! (wa wa wa)

Hoort,
hoe men hier samba danscht en speelt,
een spel dat nimmer ooit verveelt,
de voeten staen hier vol met eelt!

Ja,
qua dranck en voedinck is 't hier feyn,
al seyn de porties noghal cleyn,
togh is 't hier dat ghy moet seyn:
Braziiiiiiiiiil!
Braziiiiiiiiiil!
Braziiiiiiiiiil!
Brazil!
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
31 maart 2014
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


 
Amerika (Noord- en Zuid-)

Antigua en Barbuda · Argentinië · Bahama's · Barbados · Belize · Bermudadriehoek · Bolivia · Brazilië · Canada · Chili · Colombia · Costa Rica · Disneyland · Dominica
Dominicaanse Republiek · Equador · El Salvador · Grenada · Guatemala · Guyana · Haïti · Honduras · Jamaica · Koebah · Mexico · Nicaragua · Nuevo Rico · Panama · Peru
Paraguay · Puaruguay · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en de Grenadines · San Theodoros · Suriname · Trinidad en Tobago · Uruguay · Venezuela · Verenigde Staten