Illuminati Seal.png WAARHEID!
Dit artikel behandelt De Waarheid. Dezelfde Waarheid die de regering geheim houdt! Geloof niet langer in leugens en ontdek De Waarheid !

Valt mijn auto van een brug? Da's mijn GPS: een bug!
~ Urbanus van Anus over de voordelen van het fietsen.

Bruce Ursus Genius , alias "Bug", (waarschijnlijk geboren op 12 augustus 1961 in Silicon Valley, Verenigde Staten) is de persoon aan wie alle klachten omtrent slecht functionerende software kunnen gericht worden, en die ze ook daadwerkelijk in een handomdraai oplost. De doorsnee computergebruiker heeft stilaan ook de gewoonte aangenomen om dergelijke gebreken naar deze man te noemen.

BiografieBewerken

Bug heeft nooit zijn precieze geboortedatum willen prijsgeven, maar aangezien hij volgens computerpioniers actief werd omstreeks 1981, moet de datum hoogstwaarschijnlijk vóór 1963 gezocht worden. Moderne nerds willen het geboortejaar wel al eens opschuiven tot 1968, maar zij vergeten dat er toen op veel latere leeftijd met computers werd gewerkt dan nu het geval is. In afwachting van Bugs autobiografie wordt gemakshalve 12 augustus 1961 naar voor geschoven. Men neemt ook even gemakshalve aan dat hij nog steeds bij zijn ouders woont, en dat hij dus in Silicon Valley (Verenigde Staten) geboren is.

De bug heeft een iPad-verslaving. De rijkere bugs hebben een goedkope tom-tech terwijl de rijkere een originele hebben.

 
Dit is voorlopig alles dat kan worden aangeboden bij wijze van portret van Bug.

CoördinatenBewerken

Bug is op verschillende manieren te bereiken, en wel zeven dagen op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig. De meest populaire zijn Internet, de telefoon en de post. Hieronder vindt u de nodige details.

InternetBewerken

Om verbonden te worden met Bug, volstaat het om zijn volledige naam (dus niet de familiaire aanspreking!) in de adresbalk van uw browser te tikken, en op de entertoets te drukken. Geen "www" of domeinnaam nodig: elk computersysteem verbindt u onmiddellijk door, tenzij uw software, of die van één der schakels in de lange keten die Internet tenslotte is, een probleem heeft. Ook een probleem zou het tarief kunnen zijn!

TelefoonBewerken

Op het nummer

+1 888 426 4409

kunt u Bug steeds aantreffen, en hij spreekt alle talen behalve Hindi en Arabisch. Tijdzones zijn geen probleem: u belt gewoon wanneer het u past. Geen telefoonaap die daar tegenop kan, maar... opgelet voor het tarief!

PostBewerken

Alle brieven die voldoende gefrankeerd gericht worden aan

Bug,
Silicon Valley,
United States of America

komen foutloos en razendsnel ter bestemming: het zijn de enige snail mails die e-mails voorbij kunnen steken. Hoe de Post dat flikt is iedereen, de aldaar tewerkgestelden inbegrepen, een raadsel. Let wel op voor het tarief!

BugtoetsBewerken

De allernieuwste computerklavieren zijn intussen voorzien van de zogenaamde "bugtoets", waarmee Bug in één toetsdruk bereikt wordt: op het scherm vershijnt de man meteen glimlachend in beeld, en terwijl hij u de laatste goeie mop serveert, verhelpt hij uw probleem. Critici beweren wel dat de intensiteit van zijn glimlach, en de kwaliteit van de mop, nogal variëren volgens het merk van uw software: Bug zou een voorliefde hebben voor sommige systemen boven andere, en de software van de ene fabrikant verkiezen boven die van een andere. Dit contactsysteem is echter nog niet lang genoeg voorhanden om daar al uitsluitsel over te geven, en intussen regelt Bug de zaakjes toch maar mooi! Tenminste, voor wie het tarief betaalt!

Aan huisBewerken

 
Wanneer u dit genre vervoermiddel ergens voor een woning geparkeerd ziet staan, dan is Bug daar zijn dienst aan het verlenen. Wanneer er, zoals hier, echter een caravan bij is, dan is hij met vakantie.

Bug verstrekt niet alleen hulp via Internet, over de telefoon of per briefwisseling: voor zware gevallen verplaatst hij zich tot bij de getroffene. Dit doet hij in een zonderling voertuigje, een springerig autootje met grote wielen en weinig carrosserie, ter grote van een VW-Kever. Hiermee rijdt en springt hij door het drukste verkeer, doorkruist hij alle niet té diepe waters, overwint hij alle niet té steile duinruggen, en komt altijd ter plaatse aan nog vóór de entertoets is losgelaten, of de telefoonverbinding is verbroken. Hem wordt, niet onterecht, alomtegenwoordigheid verweten, en hij mag van geluk spreken dat lijfelijke vervolgingen wegens onorthodox gedrag, zoals verbranding en steniging, zich beperken tot Hindoe- en Islamstaten. Zoals de door hem verholpen euvels door dankbare slachtoffers "bugs" genoemd worden, zo werd het voor hem zo kenmerkende voertuigje liefdevol "buggy" gedoopt. Wanneer u dus iemand in een buggy ziet rijden, en uw software vertoont een ernstig gebrek, dan mag u de bestuurder altijd aanhouden en uw geval uitleggen: niet alleen zal het meteen verholpen zijn, bovendien zal Bug nog op tijd ter plaatse zijn. Inderdaad, een virtuoos, zonder wie óf softwaregebruikers in een hel zouden leven, óf softwarefabrikanten verplicht zouden zijn goed werkend spul op de markt te brengen. Voor het tarief hoeft niet meer gewaarschuwd te worden: dat werd inmiddels al vier keer gedaan, en kijk: hier vlak onder wordt dat aspect uitgebreid behandeld!

TariefBewerken

Nuchtere lezers zullen zich al zijn gaan afvragen wat dat allemaal moet kosten. Tot hun grote verbazing zullen zij hier en nu te lezen krijgen dat er geen ordinair geld aan te pas komt. Bug maalt niet om geld: hij heeft een romantische inborst, en is een groot nostalgicus. Nee, uwZIELkrijgt hij voor zijn tussenkomst. Vanaf de tweede tussenkomst dient u andermans ziel aan te bieden, en wel met de volledige toestemming van deze persoon, wat een probleem kan zijn voor nerds en gamers die niemand in hun omgeving hebben die genoeg om hen geeft om er hun ziel voor op te geven. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat deze categorie computergebruikers voldoende kennis van de door hen gebruikte software heeft om de hulp van Bug links te kunnen laten liggen. Wie zich afvroeg hoe dit artikel in de categorie "Complot" is terechtgekomen, weet nu hoe de vork aan de steel zit, maar helaas niet wat Bug met de zieltjes doet[1]. Zo blijft het leven in dit aardse tranendal nog een beetje spannend.NotenbalkBewerken

  1. Bij Microsoft beweren ze dat de zieltjes bij Apple kosteloze dwangarbeid verrichten, terwijl men daar juist beweert dat zulks bij hun grote concurrent gebeurt. Die autobiografie van Bug zou stilaan toch mogen gepubliceerd worden, niet?