Dit is een
Pieperster4.png
PEEN

Dans (Latijnse naam: Tripudium Impulsivus) is een wereldwijd voorkomende menselijke aandoening, die echter niet in ieder mens tot acute ziekteverschijnselen leidt en waarvoor sommige mensen zelfs immuun zijn. Tripudium Impulsivus is ook geen dodelijke ziekte, wat de reden is, dat de mens het veelal geïntegreerd heeft in de samenleving en er luchtig mee omgaat.

Toch zijn er periodes geweest (en nu nog), dat Dans en de uitingsvorm ervan, "het dansen", negatief beoordeeld werd door degenen die zich boven ons gesteld hebben en daarom uit alle macht bestreden werd.

SymptomenBewerken

Een mens die besmet is met Dans kan over het algemeen een normaal leven leiden, zolang hij of zij maar niet met muziek in aanraking komt. Muziek heeft namelijk de potentie om een uitbraak van Dans te veroorzaken, wat zich uit in het zogenoemde "dansen". De uiterlijke kenmerken ervan zijn een uitbarsting van spastische bewegingen, die geen enkel doel hebben anders dan de beweging zelf (Zie ook: Sport). Deze nutteloze bewegingen van romp, hoofd en ledematen kunnen variëren in heftigheid en vertonen verschillende gradaties en fases.

 • Fase 1: het schommelen met de voet in de maat van de muziek is een zeer lichte en maatschappelijk geaccepteerde vorm van een dansuitbraak.
 • Fase 2: iets zwaarder wordt het tikken van de tenen op de grond en het trommelen van de vingers op tafel. Sommige medici menen, dat fases 1 en 2 niet bij voorbaat aan Tripudium kunnen worden toegeschreven, maar veeleer symptomen zijn van een andere aandoening: Nerviosa Irritantus.
 • In fase 3 neemt het dansen een meer agressieve vorm aan in bewegingen en draaiingen van de schouders, gepaard gaand met met het zwaaien van de armen en eventueel begeleid met het knippen van de duimen met de middelvingers. In deze fase kan een algehele uitbraak nog voorkomen worden en beperkt deze fase zich veelal tot een paar seconden waarna de danslijder weer met zijn normale bezigheden doorgaat.
 • In fase 4 gaan ook de heupen draaien en schokken. Het is nu vrijwel onmogelijk geworden om een verdere uitbraak te voorkomen en de patiënt dient, om ongelukken te voorkomen, zich zo snel mogelijk naar een Café of danszaal te begeven of daar desnoods met geweld naartoe gebracht te worden.
 • Fase 5 is het crisisstadium. Ook de benen gaan nu meedoen en er worden rare, onnatuurlijke stappen gezet door de voeten, zelfs tot aan schoppen in de lucht toe. In dit stadium wordt de danslijder een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving en is ook het risico van besmetting het grootst.

Besmetting en verspreidingBewerken

 
Dat de oude Egyptenaren ook al te lijden hadden onder dansuitbraken bewijst deze muurschildering. Ook het verband met muziek wordt hier duidelijk aangetoond

De dansaandoening is voor mensen die er niet immuun voor zijn zeer besmettelijk.

Als iemand die de symptomen van een dansuitbraak vertoont alleen in zijn of haar huis is, is er weinig kans op besmetting, aangezien de ziekte alleen overdraagbaar is tijdens een acute uitbraak.

Mocht de Tripudiumlijder in gezelschap zijn, dan doet zich het vreemde verschijnsel voor, dat besmetting vooral plaatsvindt bij personen van het andere geslacht dan de oorspronkelijke danser. Hierdoor wordt er vaak in paren gedanst, waarbij de dans'partners' zich wanhopig aan elkaar vasthouden om niet te vallen of aan ongecontroleerde onbeheersbaarheid ten prooi te vallen.

Als er echter eenmaal een duo aan de ziekte toegegeven heeft is er een grens overschreden en is de kans groot dat een hele gemeenschap aan het dansen ten prooi valt. Een dergelijk hevige uitbraak kan een hele nacht tot zelfs drie dagen en in uitzonderlijke gevallen een week duren. Tegen de uitputtings- en uitdrogingsverschijnselen worden door het verplegend personeel vaak grote hoeveelheden bier en wijn toegediend, maar deze behandelmethode is omstreden, aangezien alcohol de vatbaarheid voor Tripudium vergroot.

Maatschappelijke gevolgenBewerken

Dat deze uitbarstingen van nutteloze bewegingen de openbare orde en de voortgang van het maatschappelijk verkeer ernstig kunnen verstoren moge duidelijk zijn, daarom zijn er van oudsher in iedere maatschappij speciale ruimtes beschikbaar gesteld, waar de patiënten uit kunnen zieken door zich volledig aan dit dansen over te geven.

VariatiesBewerken

Lopen is een vrij eenvoudige beweging en heeft een doel, namelijk het van de ene plek naar een andere bewegen. De bewegingen zijn vrij eenduidig. De benen slingeren beurtelings naar voren en de armen zwaaien daarbij enigszins achter- en vooruit. Bij de jammerlijke toestand die dansen heet, gaan het lichaam en de ledematen alle kanten op en om het enigszins onder controle te houden doet de danser uit alle macht pogingen om de willekeurige spierbewegingen enigszins te coördineren, zodat het belachelijke gespartel enigszins acceptabel is voor de goegemeente.

Door de geschiedenis heen zijn er daardoor verschillende vormen van dansen ontstaan, waarvan we er hier enkele zullen noemen:

 • Horlepiep - Grappige naam voor een zo heftige uitbraak.
 • Buikdans (niet te verwarren met buikloop) - Een aparte vorm van dansen, waarbij alleen de buik beweegt.
 • Cha cha cha - Vorm van dans waarbij de patiënt korte, ritmische klanken uitstoot.
 • Polonaise - de vorm van dans waar Marco Polo aan leed en merknaam van een Poolse mayonaise. Waarschuwing: zeer besmettelijk.
 • Hoelahoep - De naam zegt het al
 • Paaldans - In een maatregel om dansuitbraken te voorkomen werd er ooit bevolen, dan danslijders bovenop een hoge paal moesten worden gezet. Dit leidde tot een toename van dodelijke valpartijen, waardoor deze vorm van quarantaine al snel werd afgeschaft.
 • Twist - was een dans met schokkerige bewegingen van de heupen, die vaak leidden tot spierkramp en ontwrichte heupen.
 • Pogo - De danslijder vertoont hier opmerkelijke overeenkomsten met het gedrag van pinguïns.
 • Sint Vitusdans - Een zeer besmettelijke vorm van Tripudium, waar hele dorpen aan ten prooi vielen.
 • Tapdans - Een vorm van dans die vooral bij alcoholisten voorkomt. De danslijders blijven in de buurt van een tap, zodat ze tijdens hun uitbraak kunnen blijven drinken.
 • Breakdance - De hevigste vorm van Tripudium ooit waargenomen. De lijders braken geregeld armen en benen.
 • Weense Wals - Deze vorm van dans komt niet meer voor sinds Louis XIV het dansen bestreed door alle danslijders met een stoomwals te verpletteren.
 • Volksdans - Vorm van Tripudium waar een heel volk door besmet wordt. Sinds de EU in het leven geroepen is een dergelijke uitbraak nog niet voorgekomen, maar als er nog meer immigranten komen is de kans groot dat zelfs de poppen binnenkort aan het dansen gaan.

Contra-indicatiesBewerken

Hoewel er gevallen bekend zijn van mensen die zichzelf doodgedanst hebben, is het overlijdenspercentage van danslijders zeer gering. Met juiste begeleiding en verzorging valt een dansuitbraak zeer goed te overleven. Het is zelfs mogelijk de ziekte vrijwel geheel te onderdrukken door de patiënt ver te houden van alle muziek. Dit is echter een lapmiddel en in de huidige tijd nauwelijks te doen. Andere doctoren stellen dat juist een overvloed aan muziek het dansen kan genezen vanwege het uitputtingseffect dat hierdoor ontstaat.

Recente studies hebben uitgewezen, dat het drinken van alcohol de drinker bijzonder bevattelijk maakt. Moderne psychologen stellen, dat dans op zich geen ziekte is, maar een verkapte vorm van een ziekelijk toegenomen libido oftewel "zin in", maar dat is onzin. Als mensen zin hebben dan moeten ze het gewoon doen en zich niet achter een ziekte verschuilen.

Professionele dansBewerken

 
Deze mensen hebben van het bespotten van gehandicapten hun beroep gemaakt

De professionele dans valt eigenlijk buiten het onderwerp van dit artikel, maar omdat er geen andere plek voor is, willen we er hier toch wat over zeggen.

Professioneel dansen wordt gedaan door mensen die zelf immuun zijn voor de dansziekte. Zij voelen zich daardoor gefrustreerd en hebben er daarom hun beroep van gemaakt om echte danslijders te bespotten. Ze misbruiken zo het leed van anderen voor eigen gewin. De bewegingen van professionele dansers komen niet voort uit een spontane aanval van danslust, maar zijn van a tot z ingestudeerd.

Dat deze mensen aan dit walgelijke vertoon van wansmaak hun brood kunnen verdienen is alleen te danken aan amorele individuen die zich verlustigen in het bespotten van gehandicapten en daarvoor grif geld betalen.

De schandaligste vorm van deze wanvertoningen vormt het ballet. Schaarsgekleed in clownspakken huppelen ze schaamteloos over een toneel, aangestaard door een kwijlende menigte.

SpreekwoordenBewerken

 • De dans ontspringen = wordt gezegd als iemand aan een dansbesmetting is ontkomen
 • Naar iemands pijpen dansen = Dit spreekwoord stamt uit de tijd dat men meende, dat het dansvirus door pijprokers werd overgedragen
 • Te stom om voor de duvel te dansen = Zelfs de duivel is niet gediend van deze genante vertoningen.
 • De poppen zijn aan het dansen = Een zo hevige uitbraak van dansziekte, dat zelfs levenloze dingen raar beginnen te doen.
 • Als de kalveren op het ijs dansen = betekenis: nooit. Runderen zijn immers niet bevattelijk voor het dansvirus.

Zie OokBewerken

Gloria in exelsis Sophia! Ingelijste versie:
28 maart 2016
Dit sublieme artikel is de glorieuze overwinnaar van een Peen en geldt daarmee als voorbeeld voor eenieder die perfectie nastreeft! Het artikel is daarom ingelijst op de Hoofdpagina en in de Lijst der Giganten.