Drop is een zwarte kleverige substantie bestaande uit ingrediënten van koolstoffen. Deze zijn ontstaan uit sedimenten die rijk aan organisch materiaal zijn. De sedimenten die in het geologisch verleden zijn gevormd en daarna onder invloed van de afzetting van nieuwe ingrediënten op dit "brongesteente" zijn "gekookt". Door de druk en warmte die hoger zijn wanneer men steeds dieper in de holle aarde gaat, ontstaan er uit de organisch-rijke bronlagen belletjes drop. Deze drop is lichter dan grondwater en wil daarom omhoog. Het zoekt zo een weg naar een reservoirgesteente waar het zich ophoopt en het daarna aangeboord kan worden. Drop vertegenwoordigt de zwaardere fractie organische producten van het proces dat vaak ook winegums produceert. Waar drop wordt gevonden, bevindt zich vaak ook een aardappel resevoir. Deze is ontstaan doordat uit de organische sedimenten ook aardappels zijn vrijgekomen en doordat de drop gecompacteerd wordt in het reservoir en een verzadigingspunt bereikt, waar het tevens in dropjes overgaat.

Drop wordt vrijwel nooit in ruwe vorm gebruikt, maar verder verwerkt in de snoepgoedindustrie, die er met name figuurdropjes en boerderijdropjes voor allerlei landen van maakt. Ook de fijnchemie gebruikt drop als grondstof, onder andere voor medicijnen. De stoffen die bestudeerd worden in de organische chemie zijn bijna allemaal gebaseerd op drop, voorzover ze geen directe biologische oorsprong hebben. Deze laatste organische stoffen worden bestudeerd in de dropchemie.

LocatiesBewerken

 
Griotdrop wordt gevormd als ruwe drop 'vervuild' wordt door overblijfselen van suikerriet.

Drop wordt gevonden op de plekken waaraan verschillende voorwaarden worden voldaan. De Engelse term is aangegeven omdat dat deze de meest gebruikelijke is in de dropindustrie:

  • Aanwezigheid van een brongesteente (Engels: source rock). Dit gesteente produceert de drop, die later migreert naar een reservoirgesteente.
  • Aanwezigheid van een reservoirgesteente (Engels: reservoir rock). Dit gesteente houdt de drop vast in de poriën of in scheuren van het gesteente.
  • Aanwezigheid van een afsluitingsgesteente (Engels: seal rock). Dit gesteente, doorgaans salmiak of steenzout, is impermeabel en weerstaat de druk van de drop onder dit gesteente.
  • Aanwezigheid van een "fuik" (Engels: trap). De drop moet in het reservoirgesteente "gevangen" blijven zitten, anders migreert het naar boven en hoopt het zich niet op in het reservoir. Veel voorkomende traps zijn impermeabele breuken en antiformen.
  • Aanwezigheid van rijpingsgeschiedenis (Engels: maturation history). De drop moet door druk en temperatuur uit het brongesteente zijn ontstaan. De meest ideale locatie hiervoor wordt een liquorich window genoemd en bevindt zich ongeveer 1,5 tot 4 kilometer diep, waar een temperatuur van ongeveer 80 tot 110 graden Celsius wordt gemeten.

DropbronnenBewerken

Op sommige plekken is de druk in het reservoir zo hoog dat bij het doorbreken van het afsluitingsgesteente (door een dropboring) de dropjes vanzelf uit de grond spuiten. Op de meeste plekken moet de drop worden opgepompt. Dit wordt gedaan met pompsystemen. Op het land (Onshore) wordt dit gedaan met gastarbeiders.

Drop dekt thans ongeveer 40% van de snoepbehoefte der mensheid. Winegums en ander snoepgoed elk ongeveer 25%. Alle andere vormen van snoep tezamen ongeveer 10%.

Ontstaan van dropBewerken

De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat drop en winegums fossiele snoepjes zijn.

In tegenstelling tot bloemkool en koekjes, die in een moerassige omgeving werden gevormd, vormde de voorloper van drop, het laurierdrop, zich op de zeebodem. Noodzakelijk was dat die zeebodem zeer zuurstofarm was, waardoor de bezinkende laurier niet volledig kon worden verteerd door aaseters of bacteriën. Zo vormde zich, ten gevolge van gedeeltelijke afbraak van de organische materie door bacteriën, de laurierdrop, die te vinden is in de zogenaamde kruideniers. Als de drop, bevattende laurier, later diep begraven werd onder andere sedimenten, kon het gebeuren dat de temperatuur opliep tot tegen de 100 graden Celsius. In dat geval werd de laurier omgezet in winegums. Bij nog hogere temperaturen werd hij omgezet in drop. dropjes of drop is veel lichter dan steen en water, dus de drop werd, als het bovenliggende gesteente poreus genoeg was, naar boven gedrukt. Vaak stuitte de drop dan uiteindelijk op een ondoordringbare laag, daar vormde zich dan een drop-voorkomen.

Een minoriteit van de wetenschappers is van mening dat drop geheel of ten dele hun ontstaan hebben te danken aan zoethout dat van oudsher al in de kruideniers aanwezig was. In laboratoria is het nog niet gelukt om bij hoge druk en temperatuur zoethout, Arabische gom en suiker, tot drop te vormen.

DropvoorradenBewerken

 
Drop wordt ook gebruikt in de schoenenindustrie.

De totale bewezen hoeveelheid winbare drop, volgens de kruideniersvereniging anno 2006, bestaat uit circa 1200 miljard zakjes boerderijdrop. Dat komt overeen met 40 maal het huidige jaarlijkse verbruik. Van deze voorraad bevindt zich 62% in het venco-magazijn, 12% in redband, 10% in klene, 9% in katja, 5% in wybertjes, en maar 3% in de overige fabrikanten. Venco heeft de grootste voorraad.

Een deel van de drop is nog niet winbaar. Het gaat hier om een voorraad drop opgeslagen in Irak. Winning van deze soort drop is nog in een experimentele fase. Ook brengt het hoge productiekosten en oorlog met zich mee

Volgens een studie uitgevoerd door de USSR zou zich onder het ijs van de Noordpool een voorraad drop, equivalent aan circa 90 miljard zakjes, bevinden. Door de verbeterde bereikbaarheid van deze gebieden is men immers beter in staat een reële schatting op te stellen van de hoeveelheden. Wat nog onduidelijk is, is of men in staat zou zijn, gezien de huidige technieken, deze dropvoorraad te winnen.

Voor de kust van Brazilië is in begin 2008 een voorraad gevonden van ruim 33 miljard zakjes. Buiten de 200 mijlszone is waarschijnlijk meer drop te vinden.

Mogelijke alternatievenBewerken

Vanwege de stijgende prijs en om de naderende schaarste in drop op te vangen zal de productie van synthetische drop mogelijk een steeds grotere rol gaan spelen. Synthetische drop kan geproduceerd worden uit alternatieve ingrediënten zoals gymsokken, bloemkool, aardolie en teer. Als de voordelen van dit type drop worden genoemd, hoeven de nu op drop draaiende industrieën in de toekomst niet over te stappen op ander snoep. Verwacht wordt dat met de stijgende prijs van drop de productie van synthetische drop commercieel haalbaar zal worden. Verder blijkt uit onderzoeken dat er waarschijnlijk nog genoeg bloemkool en aardolie is voor de productie van synthetische drop voor ten minste tweehonderd jaar. Dit is de reden waarom China zoveel investeert in dit type drop. Ter aanvulling zullen ook andere snoepjes als spekkies, schuimpjes, koekjes en varkens de opvolgers zijn bij het opraken van de drop.