! Aandacht ! Aandacht ! Aandacht !
Deze pagina bevat persoonlijke voornaamwoorden die
met de letter "g" beginnen, en daarenboven opgenomen zijn
in moeilijke zinnen zoals deze hier, en de volgende.
Indien gij op dit ogenblik lijdende zijt aan hoofd-
of andere pijnen, dan vindt gij de uitgang
HIER.

Zonder G is het woord genoeg enoe
~ Kapitein Overduidelijk over de G in het woord genoeg

De G !

Ge hebt hem gevonden! Nu wilt ge weten wat het is, wie het is, waarom het is, en hoe het is met deze G. Leest verder en huivert!

A t/m ZBewerken

De G is de zevende (7e) telg in de alfabetfamilie. Hij is de zoon van F en vader van H. De G heeft dan ook goddelijke eigenschappen, en de naam van God begint dan ook niet voor niets met de G.

De G heeft vele gedaantes, maar we zien hem vooral als een geaborteerde C of een verminkte O, of als Q met een handicap. In de GROTE G herkent men het vakmanschap van de Maker die het cirkeltje doorknipte en er een zitvlakje in zette. In de kleine g hangt een minuscuul kaboutertje te bungelen aan wat eens een ootje of aatje was.

MuziekBewerken

De G heeft een belangrijke rol in de muziek. Het is de laatste noot in de serie A,B,C,D,E,F,G, en zal slechts opnieuw door een A gevolgd worden in de reeks. Wel kan men de G verlagen tot een zwarte noot, waardoor het een Ges wordt, of verheffen tot een andere zwarte noot waardoor het een Gis wordt. Sommige overijverige verlagers en verhogers (vaak belastinginspecteurs, en geen musici) gaan zover de g dubbel te belasten tot een Geses of Gisis of zelfs tot Geseses of Gisisis. Echter voelt een gemiddelde G zich daar niet erg gelukkig bij.

De G-sleutel past op kluisje nummer BWV 988 (de Goldbergkluis van Johann Sebastian Bach in de Zurigse Bank. De F-sleutel past daar niet op, want dat is de sleutel die fietsendieven gebruiken. De C-sleutel is in onbruik geraakt, toen altviolisten moeite kregen met het stemmen van hun G-snaar.

G-mineur was de favoriete toonsoort van de Jostiband, waarentegen G-majeur vaak door Michael Jackson werd bezongen. Hij zei over G-majeur: "This is it!".

G in afkortingenBewerken

 • Г = Galg, dood
 • G. = gepunt
 • G# = Gis
 • Gb = Ges
 •   = Gif
 • ğ of ģ of ɠ = Gay
 • ₲ = Geuro
 • ϛ = G geschreven door een Jostibandlid
 • G*d = God
 • Gr. = Gram
 • Gr.p = Grap
 • Gr.pefruit = Grapefruit
 • Gr.pefruitsap = U raadt het al: grapefruitsap!
 • .G = Puntig
 • GG = Geheel Geen Geheelonthouder (in tegenstelling tot de AA, de Algehele Alcoholist)
 • P. = De dichter die het volgende gedicht over de g schreef:

Gij G, Gij gevleugede guit
Gij geeft gewoon gorgelend geluid
Gij gelooft god
Gij gelooft gebod
Gij G, geheel gezellig grollend gorgelende G
Geef gedicht gewoon geen P.

~ Drs.P

HOE maakt men de G?Bewerken

 
....sssttt... een zachte g....

Een vraag die vooral voor buitenlanders van belang is! Velen spreken immers de G anders uit dan wij hem hier bedoelen! Het wordt in het Frans een soort 'kuh' (als in kuharçon = jochie), in het Duits gewoon een droge K (als in Kenuk ist Kenuk), in het Engels een 'dj' (wanneer we hem als eerste letter tegenkomen, zoals in dj-major) en in het Azteeks mag de letter ueberhaupt niet worden uitgesproken omdat het de Goden verzoekt en het voor eeuwig zal regenen.

De G vormt ge dus eenvoudig door de keel te schrapen. Wanneer de G na een S komt zoals in sgeermesje of Sgeveningen sgrijft ge hem chiquer: namelijk als 'CH'. Het is opmerkelijk dat Nederlanders het enige volkje zijn die hun keel dan ook fatsoenlijk kunnen schrapen. Zelfs de Belgen hebben er al problemen mee, en daar hoort men dan ook de zogeheten Zachte Chee, een lieflijke fluistering van tong halverwege gehemelte, die in schril (spreek het maar uit: SGRIL!) contrast staat met de ggggrrroffe noorderbuurse uitspraak.

Zijt ge na lezing van deze beknopte handleiding nog niet in staat een beetje fraaie G te maken, dan zou gij het vervaardigen van de G eens kunnen proberen via de paperclipvouwmethode, waarbij ge stappen 6 en 7 aldaar in omgekeerde richting uitvoert, pleisters paraat heeft en naar de winkel is geweest om prikkeldraad, buig- en kniptangetjes en een meetlint te kopen, nadat ge uiteraard bij de bank zijt geweest om geld te pinnen!!!

De G en zijn makkersBewerken

Ontmoet de G een N dan is er iets aan de hand wanneer de N vooroploopt! Wellicht heeft de N zo'n hekel aan de G dat de G gewoon niet meer gehoord wordt. In samenstellingen als het woord samenstelling is de slot-g dus meer een n geworden onder invloed van zijn koploper. Echter in een woord als gnoe (afkorting van genoeg, uit de uitdrukking 'genoeg is genoeg') en gniffelen gniffelt de G gezellig vanuit de strot, tot hij er gnoeg van heeft en de n zijn gang laat gaan.

De G-spotBewerken

 
Hier is de G-spot duidelijk herkenbaar

Er wordt veel gespot over de G. Zo stijgt het aantal seksistische grapjes over de G dagelijks. De G zou gevoelig zijn, en erogeen. Zo'n G-zone wordt dan ook wel de G-spot genoemd. Veel vrouwen ergeren zich aan de G-spot in de reclame. De g-spot zou vrouwonvriendelijk zijn, omdat de G zo'n gracieuze letter is, en in de reclame als lustletter optreedt. Mannen daarentegen maken zich doorgaans minder druk om de G-spot dan om de G-rootte van hun G-slacht.

De G-stringBewerken

De G-string bestaat geheel uit G's en kan wiskundig alsvolgt worden weergegeven:

Gstring={gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...............................}

of simpelweg:

Gstring={n*g}

waarbij n het aantal stringdragers representeert.

Zie ookBewerken

 • A , B, C , D, E, F etc
 • "Spraakgebreken in diverse Europese landen en taalgebieden" - Schravenhache, 1919, Drs. L. Etterzetter
 • "De invloed van de G op het ontstaan van keelkanker en het verband met roken" - Rijksoverheid, postbus eenenvijftiGGGGG
 • "De Aha-erlebnis" - Uit het Duits vertaald onderzoeksrapport over het ontstaan van een G-klank in het woord Kenuk.
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
23 november 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.