Gebruiker:Roye7777777/Termen

Het worden van een admin (administrator, sysop, beheerder, moderator, Hemelscheerder, en apart nog Bureaucraat (Astronaut) en Checkuser (Spion, Zeppelinvaarder, Flapdrol)) is niet niks. Naar mate de tijd als admin vordert, gaat dit er vanzelf wel in, maar er wordt vanuit gegaan dat dit bekend in de oren klinkt en het goed mede-toepasbaar is.

Enkele dingen die je zou moeten kennenBewerken

De Grote VijfBewerken

 • Zie hier. Dit zijn de vijf pilaren der Oncyclopedia. Zijn er één of meerdere pilaren die roepen tot controversie of onduidelijkheid? Dan ben je gedoemd Dan is er iets fundamenteel mis met jou Dan ben je een schande Dan ben je spijtig genoeg er nog niet klaar voor om admin te worden.

De Geweldige DrieBewerken

Deze drie pagina's moet je juist en rechtvaardig kunnen toepassen, in het beoordelen van artikelen, en het op waarde schatten van bijdragen:

Deze drie moet je gelezen hebben, om hogerop te kunnen komen, waarbij de Wikicode tot op een zeker niveau beheerst wordt. In totaal drie (vier dus in feite) dingen waarvan geacht wordt dat je ze kent.

Termen m.b.t. het beoordelenBewerken

Om humor goed te kunnen beschrijven en begrijpen, tijdens het beoordelen van artikelen, is het erg handig de betekenis van enkele stijlfiguren en humortermen te kennen. Enkele van die termen (kunnen) zijn:

 • Satire.
  • "Genocide? We zijn hier allen voor insecticide..."
  • Bij satire wordt er op humoristische wijze maatschappijkritiek gegeven.
 • Ironie.
  • "Hij zei nog: "Al valt er een ton op me, ik sterf nooit!", maar vlak daarna valt een ton op hem en sterft hij alsnog."
  • Ironie is een stijlfiguur waarbij dat wat overduidelijk gezegd wordt, opeens iets anders is dan wat er bedoeld wordt.
 • Sarcasme.
  • "Ik ben zeker dat ze 't heel fijn hebben in die loopgraven..." of "Kimberley Vlaeminck moet even Carglass bellen om die sterretjes te verwijderen voordat ze een barst worden!"
  • Sarcasme is een bijtende vorm van spot. Deze heeft vaak een agressieve ondertoon.
 • Sadisme.
  • "Haha, kijk hem nu op z'n smoel gaan!"
  • Sadisme is het plezier hebben aan het pijn doen, vernederen of zien van iemand, of dat iemand pijn lijdt of vernederd wordt. Dit geldt ook voor dieren.
 • Cynisme.
  • "Of ze tevreden zijn? Och, als ik mijn geld maar krijg!"
  • Cynisme is een houding die vaak in taal tot uiting komt maar die beter onuitgesproken kan blijven. Vaak is er wantrouwen tegen iemands goede bedoelingen of tegen het nut van bepaalde dingen.
 • Parodie.
  • "Het is een vogel, het is een vliegtuig! Nee, het is Balkenendeman maar."
  • Parodie is simpelweg spotten. Heeft veel weg als een satire - een verhaal wordt op een ironische manier nagedaan.
 • Hyperbool.
  • "Zeeën van tranen volgden."
  • Een hyperbool is een stijlfiguur van overdrijving (over tranen gesproken...).
 • Parabool.
  • "Veel mensen zijn van mening dat de Tweede Wereldoorlog niet zo heel erg leuk was."
  • Een parabool (ook wel understatement genoemd) is het tegenovergestelde van een hyperbool, waarbij grote dingen afgeschilderd worden als triviaal (alledaags).
 • Eufemisme.
  • "De stal moet geruimd worden." (i.p.v. "Alle dieren moeten afgemaakt worden.")
  • Een eufemisme lijkt op een parabool, alleen worden in een eufemisme dingen vriendelijker afgeschetst dan ze zijn.
 • Metafoor.
  • "Het is hier een zwijnenstal!" of "Haar ogen bliksemden in het donker..."
  • Een metafoor is een vorm van beeldspraak waarbij geen vergelijkwoorden (als, zoals, net een...) gebruikt worden.

Zie voor andere handige termen de Humorcursus.

Oncyclopedisch jargonBewerken

Je moet toch immers weten waar we het over hebben. Ook om een uniforme communicatie te kunnen leveren met mede-admins.

Het BeleidBewerken

Het Wetboek der Oncyclopedia. Deze dingen moeten gewoon duidelijk zijn, en zijn allemaal belangrijke richtlijnen die elke admin navolgt.

 • Het Hoofdbeleid. Deze is de belangrijkste. Dan volgen er nog aparte hoofdstukken, te weten:

Het doen van adminwerkBewerken

Onderhoud (1)Bewerken

In korte lijnen doet een admin aan:

 • Algemene kwaliteitsbewaking. Nieuwe artikelen worden beoordeeld en eventueel gebrandmerkt/verbeterd/verwijderd.
 • Het controleren van de recente wijzigingenlijst. Met name de anonieme bewerkingen en nieuwe gebruikers.
 • Terugdraaien van ongewenste veranderingen.

Onderhoud (2)Bewerken

Naast het bovenstaande onderhoud, is er ook nog deze pagina: Onderhoud. Deze, is heilig. Deze pagina is een overzicht van typische admintaken die gedaan moeten worden, zoals het verwijderen/opnieuw beoordelen van wadw's, wiu's, etc.

Houd deze in de gaten en houdt den boel schoon. Handel in navolging van het Verwijderbeleid.

GebruikersBewerken

De admin heeft de hoofdtaak om nieuwe gebruikers (ook anoniemen) te verwelkomen, en deze de weg te wijzen binnen de Oncyclopedia, om ze zo ook wegwijs te maken. Een bekende, veelgebruikte procedure is het verwijzen naar de Geweldige Drie (de laatste van de drie (Gevorderdengids, hoewel er soms ook indien nodig ook naar de Wikicodepagina wordt verwezen wanneer de opmaak niet naar behoren is) erbuiten gelaten).

De admin is een centrumpunt voor vragen/opmerkingen/klachten/bedreigingen/toevoegingen/verbeteringen van anderen. De admin moet daarom ook op een juiste manier hiermee om kunnen gaan, in combinatie met het toepassen van de richtlijnen en andere kennis die boven genoteerd staan.

Wat betreft de omgang met andere gebruikers, verandert er niets voor een admin. Deze worden normaal behandeld als daarvoor, mits de admin in kwestie ervoor gaat kiezen om ijdel te gaan lopen doen en het prefereert om te gaan lopen pronken met zijn/haar titel en extra knopjes. Misbruik wordt uiteraard veroordeeld.

Communicatie en discussieBewerken

Het is een belangrijke taak om te blijven vragen en praten. Dit geldt ook voor andere gebruikers - dit is immers hun goed recht - maar dit gaar over het doel dat admins hierin hebben. Waarom zij (admins) moeten blijven vragen? Omdat zij admin zijn natuurlijk - zij regelen de Oncyclopedia zoals deze is!

Een duidelijke taak die admins hebben zijn overleg voeren over artikelen en projecten, ideeën en nieuwe bijdragen. M.a.w.: de boel levendig houden. Ook dienen zij mee te denken over het beleid en de infrastructuur van de Oncyclopedia. Alles ten gunste en profijt van de Oncyclopedia uiteraard.

StraffenBewerken

Een admin kan sancties opleggen of nog verder gaan.

 • Een admin kan een gebruiker blokkeren. Dit in navolging van het Blokkeerbeleid.
 • Een admin kan (wanneer deze ook een checkuser is) IP-adressen achterhalen en traceren. Dit gaat niet van adres op adres, maar op steden in de omgeving, en organisaties. Scholen worden dus op deze manier ook achterhaald en bestempeld als zijnde "een school", waarna een admin eventueel nog met de school (indien er sprake is van ernstig vandalisme, cyberpesten o.i.d.) kan contacteren. Dit wordt alleen gedaan door bureaucraten, gewone admins mogen dit niet.
 • Een admin kan pagina's beveiligen wanneer deze een doelwit is van veel vandalisme (in navolging van het Beveiligingsbeleid). Dit is eigenlijk niet echt straffen, maar wel straffen voor de gebruikers die wel op de pagina willen bewerken en nu niet erop kunnen.

Internationale bezighedenBewerken

Een admin mag zich, indien deze al wat over de anderstalige Uncyc's kent, onder toezicht van de Ambassadeurs (Admiralen). Het is immers niet de bedoeling dat men open deuren gaat intrappen en zaken gaat verkondigen waar de gemeenschap niet achter staat. Eigenlijk mogen controleurs dit ook doen, maar alleen admins mogen Ambassadeur worden, of een overduidelijke beslissende stem hierin hebben.

Verder nog...Bewerken

Wordt er niet verwacht dat een admin 24/7 aanwezig is om de boel in de gaten te houden. Niemand krijgt ervoor betaald immers. Wel wordt verwacht dat deze (redelijk) actief meedoet en de laatste gebeurtenissen volgt. Een admin kan uit zijn/haar ambt worden verheven wanneer deze een halfjaar inactief is.

Meer linkjesBewerken