Alien kop.jpg

"Gevaar" is een relatief betrekkelijk begrip, zou ik zo durven definiëren.
~ A. Noniem Einstein over gevaar.

Gevaar is gevaarlijk
~ Kapitein Overduidelijk over Gevaar

Gevaar is een delikaat onderwerp, waarvoor niet genoeg kan waargeschuwd gewaarschuwd worden. Sommige gevaren worden pas gevaarlijk wanneer iemand ze durft vermelden. Volg ons, beste lezer, héél voorzichtig op de weg naar definitieve herverkenning van dit omstreden begrip.

't MisverstandBewerken

Iedereen kent in zijn nabije omgeving mensen die denken dat het begrip "gevaar" iets absoluuts is. Iets is een gevaar, zou het kunnen zijn, of is het gewoon niet. Helaas voor die mensen, maar gelukkig voor de naar kennis dorstende Oncyclopedist die graag pagina's vult, komt er méér kijken bij gevaar. Laten wij dus in de eerste plaats uitkijken voor het niet denkbeeldige gevaar van een simplistische voorstelling van "gevaar".

Bekend gevaarBewerken

 
Een prachtig en bovendien smaakvol uitgevoerd voorbeeld van hoe erkend bekend bekend gemaakt gevaar bekend kan gemaakt worden.

Bekend gevaar is de minst schadelijke vorm van onheil, aangezien er de mogelijkheid tot ontwijken bestaat. Echter, die mogelijkheid is in grote mate afhankelijk van communicatie. Immers, wanneer een gevaar aan een persoon bekend is, maar deze persoon het vertikt om deze wetenschap door te geven aan de argeloze medemens, dan is het mensdom nog geen stap verder, en kan alle leven op de planeet elk ogenblik tot een bruusk einde komen.

Bekend bekend gemaakt gevaarBewerken

Om onze diersoort te vrijwaren van vermijdbare rampen, dienen bekende gevaren dus bekend gemaakt te worden. Dit kan gebeuren door middel van een grote diversiteit aan media, waaronder affiches, etiketten, nieuwsberichten, radioboodschappen en verkiezingscampagnes. Echter, we zijn er nog lang niet, want ook bekend bekend gemaakt gevaar is niet automatisch vermijdbaar.

Erkend bekend bekend gemaakt gevaarBewerken

Wanneer een bekend gevaar bekend gemaakt wordt, en het door de nodige gezaghebbers ook erkend wordt, dan kunnen de nodige maatregelen genomen worden ter vermijding van het anders onontkoombare. Een sprekend voorbeeld van erkend bekend bekend gemaakt gevaar vinden wij op nevenstaand staal van in omloop zijnde labels. Deze labels zijn zeer belangrijk in de scheikundige sector van de Europese Unie, het onderontwikkelde Afrika en in het radioactieve centrum van de wereld, Chernobyl. Zonder deze symbolen zou de wereld een grote mislukking zijn, het is daarom van belang dat iedereen op elk moment van de dag de betekenissen hiervan uit zijn hoofd op kan noemen. Daarom staat op de achterkant van elk dezer etiketten de volgende tekst:

"Er zijn al duizenden levens gered door deze regelgeving,
en we hopen er in de toekomst nog vele te kunnen redden.
Dit kan alleen als iedereen ons helpt de betekenissen te verspreiden,
uit de delen, overal op te plakken, door te vertellen, uit te delen,
weg te geven, te verkopen, uit te delen, op te ruimen
en door ze aan iedereen uit te delen.  Bij voorbaat dank!"

Niet erkend bekend bekend gemaakt gevaarBewerken

 
De aard van dit niet erkend bekend bekend gemaakt gevaar varieert van persoon tot persoon: voor de één gaat het om een aanslag op de goede smaak, voor de ander om een aantasting van het gezond verstand, voor weer een ander is deze ex-Zwarte Piet niet de geschikte kindervriend.

Wanneer een bekend gevaar bekend gemaakt wordt, en het door de nodige gezaghebbers niet erkend wordt, dan is het einde van de wereld dichtbij, en zijn de aardbewoners op zichzelf aangewezen. Meestal beperkt de bekendmaking zich dan tot kleine artikeltjes in kleurige weekblaadjes, en diepgaande cafégesprekken. De meeste van deze gevaren hebben we nog te goed, want ze zijn meestal van het geduldige soort: WO III, de laatste druppel olie en dat éne boompje dat in Brazilia het vroegere Amazonewoud zo treffend vertegenwoordigt. Sommige hebben we al gehad, maar waren nét niet groot genoeg om deze aardbol ook daadwerkelijk naar de vaantjes te helpen: WO I en II, Bush I, II en III.

Bekend niet bekend gemaakt gevaarBewerken

Op sommige wezens kan je toch écht niet rekenen! Neem nu het geval van die Tyrannosaurus Rex, ene Jacky Bonehead. Jacky staat bekend voor zijn ongewoon scherp gezichtsvermogen, en voor zijn overmatige interesse voor astronomie[1]. Hij ziet héél in de verte een mastodont van een meteoriet recht op zijn stukje oerwoud afkomen, en wat doet hij? Zijn omgeving waarschuwen, zodat het gevaar kan erkend worden, en de nodige affiches kunnen verspreid worden? Nee, Jacky doet niets. We kennen het vervolg.

Onbekend gevaarBewerken

 
Snapshot van het ultieme bestaansmoment ener getuige van onbekend gevaar.

Onbekend gevaar is wel de meest verraderlijke variant, één die gevaarlijker wordt naarmate er meer over bekend gemaakt wordt, en zeker als het tot erkenning komt.

Onbekend bekend gemaakt gevaarBewerken

We kennen allen dat gevoel: er staat iets gruwelijks te gebeuren, maar we weten niet precies wát! We pogen dit aan onze buren en kennissen duidelijk te maken, maar die hebben geen oren naar wat onvermijdelijk moet overkomen als vaag gewauwel. Wanneer het onbekend bekend gemaakt gevaar dan toeslaat, smaakt de onduidelijke verwittiger meestal nog nét het genoegen om "Zie je wel, ik wist het!" te prevelen, en dan ten onder te gaan.

Erkend onbekend bekend gemaakt gevaarBewerken

Dit verschijnsel is zó zeldzaam, dat het door de meeste autoriteiten als onbestaand wordt beschouwd. Volgende paragraaf graag.

Niet erkend onbekend bekend gemaakt gevaarBewerken

De meeste uitingen van waarzegsters en andere koffiedikkijkers worden hiertoe gerekend, en daar zijn zij niet blij mee. Zij worfden er zelfs van beschuldigd hun voorspellingen wazig te houden, om zeker te zijn dat er van hun voorgespel toch iets uitkomt. Ook hiermee zijn zij niet blij. Tot betogingen door de Bond der Helderzienden is het nog niet gekomen, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Onbekend niet bekend gemaakt gevaarBewerken

Totaal onberekenbaar. Totaal ontoelaatbaar ook: menig scepticus oppert zelfs dat hier sprake is van een complot, georganiseerd door de Katholieke Kerk op momenten dat het kerkbezoek té ver terugloopt, en de offerblokken té lang leegstaan. Onbekend niet bekend gemaakt gevaar staat inderdaad bekend voor zijn potentie om ingeslapen godsvrucht weer te laten opflakkeren. De XIVde eeuwse pestepidemieën waren daar een mooi triest voorbeeld van. Verraderlijk, die handel!

NotenbalkBewerken

  1. Daar werd hij ook mee gepest: misschien liet hij de verwittiging wel opzettelijk achterwege!