! Aandacht ! Aandacht ! Aandacht !
Deze pagina bevat persoonlijke voornaamwoorden die
met de letter "g" beginnen, en daarenboven opgenomen zijn
in moeilijke zinnen zoals deze hier, en de volgende.
Indien gij op dit ogenblik lijdende zijt aan hoofd-
of andere pijnen, dan vindt gij de uitgang
HIER.


Gij vindt, en gij zult... nee. Gij zoekt en gij zult vinden
~ Een Gij-spreker en een uitspraak

Where art thou?
~ De Engelse "Gij".

Gij! Vuile westerling!

Gij is na jij, ik, zij, wij, jullie en een aantal anderen, een persoonlijk voornaamwoord. Dit woord is hetzelfde als 'jij' maar dan vervloekt door middel van een soort "virus" waardoor de mensheid ooit zal uitsterven. Het is met een andere letter aan het begin dan jij, maar men zit nog steeds opgescheept met dit woord. Deze letter heeft een groot verschil tussen deze twee woorden want het is een aanduiding die vooral in het Vlaams gebruikt wordt en in het Oud Neederlandsch wat later veranderd werd in jij dat wij (ik, gij en zij) nu allemaal kennen. Het wordt vaak gebruikt in artikelen zoals gij hier ook kunt lezen.

OntstaanBewerken

Het woord gij werd door God uitgevonden nadat Adam en Eva op aarde gevallen waren. Er was een noemenswaardige fout in het systeem en hierdoor verloor God de controle waardoor Gij, dat God nooit meer kon wissen met een anti-virusprogramma, aan het geheugen van de eerste mensen werd toegevoegd. De mens had de eerste vloek over zich heen gekregen, zodat de mens op een onbekende datum op een dag zou sterven. Dit betekende een ramp en God kon hier niets meer aan doen.

De eerste zin waar gij in voorkwam is: Hebt gij trek in een appel? tevens de fameuze zin waar Adam aan is gestorven, dus niet alleen aan de appel. De zin werd gesproken door de welbekende slang, die het eerste slachtoffer was van het dodelijke gij. Hierna is het verder uitgebreid door Willem van Oranje [1]. Het werd met de dag erger voor en door de mensen die dit woord gebruikten. Bij bruiloften werd gij ook langzaamaan gebruikt, zelfs nog voordat dat vrouwen en mannen überhaupt mochten trouwen. Hierbij zweert Gij plechtig [2] dat Gij… enz. Nu wordt het nog steeds gebruikt maar gebruiken alleen mensen met het IQ van een olifant U in dit soort zinnen. Maar het is een traditieschending, kortom een schande om geen Gij te zeggen.

In België ging het er echter heel anders aan toe. Men sprak toen al protovlaams en veel Belgen hadden last van keelaandoeningen en praatten nogal schor. Dit werd uiteindelijk het Vlaams omdat men de G niet meer konden uitspreken, anders dan op een zachte wijze. Dit was één grote samenzwering omdat dit in feite een geheel nieuw dialect werd, waarvan een deel uit Noord-Brabant gestolen werd. Dit maakte deel uit van de samenzwering om België onafhankelijk te maken. Dit ging uiteindelijk niet door en er ontstonden Vlaanderen en Wallonië. Echter ruziet men er nog steeds over.

HoogtepuntBewerken

 
Een geweer dat hier staat omdat er simpelweg 'ge' in de naam voorkomt.

Toen de wapens eenmaal waren uitgevonden, ging het hard. Toen het eerste geweer op de markt kwam wist iedereen zeker dat nu iedereen sowieso ooit dood zou gaan [3]. Het geweer kwam zeer in trek en de meesten kochten er één of meerdere. Daardoor werden mensen gedood [4]. Er kwamen direct meerdere pogingen om ze te verbieden om niemand meer hierdoor dood te laten gaan. Dit werd echter nutteloos toen de bom uitgevonden [5] werd. De mens was verdoemd en er zouden nu elke dag mensen gedood worden door geweren, geëxplodeerde bommen of ge... ge... g

GebruikBewerken

Er is een verkortingsvorm van gij en dat is ge, zoals hierboven al getracht te vermelden was. Ge U kunt gij vaker gebruiken in een andere zin. Als Rita Verdonk Gij veelvuldig noemt, dan zal haar auto weer grommen [6]. Gij zegt men bij een U. Ge zegt men pas tegen een persoon die jonger is of die gij u goed kent.

Maar waar 'ge' het bekendste is en waar het het meest gebruikt wordt, is in de voltooide deelwoorden. Gedaan, gegeven, geroepen, geverwijderd, geïk-heb-niks-gedaan, gezeur en nog een aantal geluiden. Dit mondde uit in een gigantische afstraffing voor de ministers en alle mensen die ooit zeiden dat ze tegen het gegij en gege waren.

ComplotBewerken

Sinds de komst van het Nederlandse "jij", is gij enigszins richting de achtergrond geduwd. Dit weerhield de personen die gij nog in overvloed gebruiken, Vlamingen, om dan ook maar jij te gaan zetten. Integendeel, gij wordt expres gebruikt om het woord jij weer uit te roeien. Het verloopt langzaam, maar de verschillen en de overwinning qua gebied is te zien, want sinds er een complot zou zijn, spreekt geheel Noord-Brabant en Limburg met een zachte G. Echter gaat het wat minder, vanaf de ontdekking dat men het woord "plezant" is vergeten te behouden. Het woord dreigde bijna officieel uit het woordenboek geschrapt te worden en daarna te worden vervangen door "leuk", maar men kon dit net nog kunnen voorkomen, door middel van het welbekende referendum.

ToekomstBewerken

In de taal wordt gij volop nog gebruikt ondanks het veranderd is in jij. Ik doe moeite en Gij zult vinden, zo luidt een oud gezegde van een wijze man in het zuiden van Nederland. Ook is het woord zijt veelvuldig te vinden. Zijt is een toepasselijke verbastering van 'zijn' en lijkt daarom ook veel op gij en ge (dat is logisch want het zijn ook afstammelingen). Dit woord is erbij verzonnen om gij beter te laten overkomen, want men vond gij bent minder lekker klinken als gij zijt. In het Vlaams werd gij ook gebruikt met de zachte G en de softe IJ(s). Hieronder een aantal voorbeelden waar Gij en Zijt in voorkomen:

VoetnotenBewerken

  1. Die later ook aan hetzelfde stierf.
  2. Met de heilige hoofdletter.
  3. Dit was een idee van de duivel.
  4. Ook ge! Vreselijk toch???
  5. Tja, ook ge...
  6. Hoewel de kans zeer klein is, is er een kans van 0,001 procent dat het mirakel plaatsvindt.

Zie ookBewerken