Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!
Griepvirus00.gif

Griep is een epidemische aandoening die uitsluitend mensen treft, en even uitsluitend ontstaat bij dieren die vanalles kunnen zijn, maar geen mensen. Van oudsher worden de verschillende varianten alfabetisch gerangschikt, omdat, in de nacht der tijden, sommige griepverwekkers nog niet ontdekt waren, of in ieder geval nog geen naam hadden. Toen wereldwijd de mensheid ver genoeg gevorderd was in het catalogeren van de haar omringende fauna, bleef men het systeem aanhouden, maar gebruikte men een parallelle naamgeving om de lay-out van krantenkoppen en geschiedenisboeken wat op te fleuren.

Prehistorische griepBewerken

 
Een gefossiliseerd exemplaar van het everzwijngriepvirus dat de Neanderthaler fataal werd.

De prehistorische griep is bijzonder vaag gedocumenteerd, omdat de prehistorische mens nu eenmaal weinig oog had voor documenten. Dat heeft hem trouwens de weinig flatterende benaming "prehistorisch" opgeleverd. Het is zuiver aan de hand van fossielen en mondeling overgeleverde verhalen, dat men de allereerste griepen heeft kunnen reconstrueren. De meeste epidemies waren weinig spectaculair, en alleen interessant voor een afstuderende griepoloog. Andere gaven een dramatische wending aan de ontwikkeling van onze soort.

De krillgriep (3.200.000 vóór C.)Bewerken

De krillgriep, officieel de "A-griep" geheten, heeft men weten te reconstrueren aan de hand van krillfossielen, die men in Oost-Afrika in de buurt van duidelijk in gruwelijke omstandigheden overleden mensachtigen[1] heeft gevonden. Zowel de krillfossielen als de menselijke resten bevatten een hoog gehalte aan een gefossiliseerd virus dat sterke verwantschap vertoont met dat van een doorsnee XXIste-eeuwse griep. Het waren de mysterieuze verhalen van de Bosjesmannen die de onderzoekers op het spoor van deze oergriep brachten. De ontdekking bevestigt meteen ook de theorie die beweert dat de zee ooit veel verder landinwaarts kwam, genoeg om niet alleen walvissen, maar ook landzoogdieren van voedsel te voorzien. Sinds het krillgriepvirus een complete mensachtigensoort liet uitsterven, wordt het nog uitsluitend door zeezoogdieren gegeten: het krill zelf heeft nooit geleden onder het virus.

De everzwijngriep (30.000 vóór C.)Bewerken

De everzwijngriep, die door wetenschappers de "L-griep"wordt genoemd, was verantwoordelijk voor het uitsterven van de Neanderthaler, een mensensoort die zonder dat virus de aarde wellicht een ander aanschijn zou hebben gegeven. Ook in dit geval ontwikkelde het virus zich bij een specifieke diersoort, zonder deze aan te tasten, waarna deze de dichtsbijzijnde mensensoort infecteerde via de voedselketen.

De dolfijngriep (9.500 vóór C.)Bewerken

Het was, volgens Plato althans, de "N-griep" die de Atlantiërs van de kaart veegde, en het omstoten van een olielampje door de laatste stervende de stad Atlantis erbij. Hoewel een auteur als Plato moeilijk "prehistorisch" kan genoemd worden, was de gebeurtenis dat wél: er zijn geen eigentijdse documenten van gevonden, en onze Griek leefde millennia ná de epidemie. Ook hij moest het hebben van overleveringen, want het onderzoek naar gefossiliseerde virusexemplaren is nog steeds niet van start gegaan. Dit heeft vooral te maken met de status van mythe die aan Atlantis kleeft. Alle griepologen hopen van harte dat het onderzoek in goede banen zal worden geleid, en vooral dat het positieve resultaten zal opleveren: zo niet moet de "N" aan de volgende griep worden toegekend, en moeten alle recentere virussen een plaats opschuiven. Plato meende ook te weten dat het virus via dolfijnen, een Atlantische lekkernij, in de voedselketen terecht kwam, met desastreuze gevolgen. De culinaire aantrekkingskracht van dolfijnen heeft zich nog steeds niet hersteld, omdat men er in Mediterrane gebieden nog steeds het begrip "dolfijngriep" mee verbindt.

Historische griepBewerken

 
De laatste geïnfecteerde mossel van 1830, nu even onschadelijk als pittoresk. Om sanitaire redenen werd het oorspronkelijke virus vervangen door een wassen kopie.

De eerste mens die zijn ervaringen en overpeinzingen begon te vereeuwigen op rotswand, vaatwerk en kleitablet, meende daarmee latere onderzoekers het leven een stuk gemakkelijker te maken. Helaas rekende deze utopist buiten de aangeboren menselijke neiging tot bedriegen, vervalsen en andere manieren om zichzelf een betere plaats in de maatschappij en de geschiedenis te geven. Er dient dus de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij het bestuderen van historische griepvirussen.

De kolibriegiep (375 na C.)Bewerken

De eerste griep waarover eigentijdse documenten beschikbaar zijn, roeide geen bevolkingsgroep uit, omdat deze zich meteen ontdeed van alle aangetaste stamgenoten, en, ter voorkoming van erger, van alle stamgenoten die zich sinds het uitbreken van de epidemie op minder dan twee meter van de eerder vermelde stamgenoten hadden bevonden. De overblijvende Visigoten die het zich al hadden beklaagd dat zij kolibries aan hun dieet hadden toegevoegd omdat dat werd beschouwd als een eerste stap naar verfijning, namen nog een extra maatregel, en begonnen aan de grootste volksverhuizing uit de geschiedenis. De Romeinen zouden het geweten hebben... Deze in de volksmond als "kolibriegriep" overgeleverde epidemie kreeg de letter "P".

De mosselgriep (1829)Bewerken

De "Z-griep" die in 1829 in Griekenland tevoorschijn kwam bij uit Nederland ingevoerde mosselen, richtte een zodanige slachting aan onder de Turkse bezetters, dat de Grieken, die zich verre van de bezetter hielden (en nooit van mosselen hebben gehouden), dezen met gemak hun land uit konden gooien, en hun onafhankelijkheid uitroepen. Een jaar later bracht een Brusselse toerist een paar van deze mosselen mee naar zijn geboortestad, waar hij ze mengde onder de mosselvoorraad van het Nederlandse garnizoen. Het effect liet niet op zich wachten: de gedecimeerde Nederlandse soldaten werden met gemak van het territorium verwijderd, en nadat de laatste besmette mossel onschadelijk was gemaakt, en een plaatsje had gekregen in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis[2], werd mosselen met friet uitgeroepen tot nationaal menu van de nieuwe staat.

De stierengriep (1918)Bewerken

Het griepvirus dat in 1918 tot ontstaan kwam in de Zuid-Spaanse stierenfokkerijen, verspreidde zich via de populaire bereidingen die in die streek gemaakt worden van de overblijfselen van een overwonnen stier. Het was niet alleen de dodelijkste griep van de XXste eeuw, maar ook de eerste waarvoor ons alfabet ontoereikend bleek: na de "Z-griep" van 1829 moest men overgaan tot het gebruik van dubbele letters, zodat de stierengriep de annalen inging als de "AA-griep".

De vogelgriep (2006)Bewerken

Voor het eerst in de geschiedenis van de griep ( en de mensheid) kon men bij het vaststellen van de "AD-griep" niet onomstotelijk bewijzen wélke diersoort ze nu uiteindelijk "gefokt" en verspreid had. Alleen was duidelijk dat het om gevederde dieren ging, met andere woorden: vogels[3] . De volksnaam voor deze ziekte was dus toch nog snel gevonden, en de kranten konden breeduit "Vogelgriep" blokletteren.

De varkensgriep (2009)Bewerken

De varkensgriep is de eerste epidemie waarvan vermoed wordt dat ze, hoewel ontstaan bij varkens, door mensen in de hand is gewerkt. Het mag geen toeval heten dat Mexico, het land waar deze "AE-griep" voor het eerst gesignaleerd werd, kort daarvoor een embargo op Spaanse serrano-ham had ingesteld, en een ware lastercampagne tegen varkensvlees had gelanceerd. Varkensvlees is in Mexico niet erg populair, en het woord "varken" wordt er als het allergrofste scheldwoord beschouwd. Het incident is nog te jong om er definitieve besluiten uit te trekken, maar een wereldwijde terugval van de verkoop van varkensvlees in het algemeen, en Spaanse ham in het bijzonder, valt te verwachten.

De geiten- en schapengriep (2010)Bewerken

Deze griep krijgt ook U (OQ). Vandaar dat het ook Q-koorts wordt genoemd. Symptomen: een onbedaarlijke drang te paren met genoemde dieren, hoog oplopende koorts, en vlinders in uw en uw kudde's buik. De geitengriepgeiten dienen te worden geruimd, de schapengriepschapen hoeven slechts even op de heide te worden gezet. De 'Q' is afgeleid van de O-vorm van een doorsnee schapenkeuteltje, waaruit nog een klein onverteerd grassprietje steekt.

Griep in de wereldpersBewerken
VerwarringBewerken

Het woord "griep" wordt vaak verkeerd gebruikt, en toegepast op verschijnselen, al dan niet van medische aard, die gelijkaardige symptomen, of gelijkaardige gevolgen vertonen. De zogenaamde Gele Griep is er zo één. Hoewel deze aandoening evenveel schade kan aanrichten als een echte griep, is het virus totaal niet verwant aan de in dit artikel besproken griepvirussen, en komen er ook geen dieren aan te pas, op de mens na. Het aanduiden van epidemies als kleurige griepjes dateert niet van gisteren: zo bleek de "Zwarte Griep" uiteindelijk een pestepidemie te zijn, de "Rode Griep" een agressieve variant van roodvonk, de "Blauwe Griep" een strenge winter, de Oranje Griep" een uitzonderlijk geslaagde Koninginnedag, de "Witte Griep" een even uitzonderlijk geslaagde betoging van verplegend personeel, en de "Groene Griep", waarvan de slachtoffers groen uitsloegen en des nachts lichtgroen oplichtten, een uitvloeisel van Tsjernobyl '86.


Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
16 oktober 2017
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


NotenbalkBewerken

  1. Het best bewaarde exemplaar van de griepslachtoffers heeft men "Lucy" genoemd, omdat die naam minder plaats in nam op het naamplaatje van haar vitrine in het Albert & Victoria Museum te Londen. Haar eveneens aan griep overleden stamgenoten hadden langere namen, zoals "Sergeant Pepper", "Eleanor Rigby" en "Michelle Mabelle".
  2. Het was de aanblik, op zesjarige leeftijd, van deze patriottische mossel, met extra luister tentoongesteld ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid, die Marcel Broodthaers aanzette tot het vervaardigen van zijn beroemde "Mosselpot" in 1980, ter gelegenheid van anderhalve eeuw onafhankelijkheid. Een vaderlandslievend werk, zoveel is duidelijk.
  3. Aangezien de griepvirussen nooit door mensen worden ontwikkeld, tellen indianen tóch niet mee als gevederde dieren.