Helabaïsme, Darwincultus en Bijenidolatrie

De cultus van Helaba is een godsdienstige stroming die kort na WOII lijkt te zijn gestart samengesteld door een Nederlandse bij (Aartszoemer Maja, de eerste Helabaïst). Maja was afkomstig uit het godvergeten gat van There. Maja vertrouwde Imker Diederik-broer van Honoré Dovemans, tevens vreemde eend met flaporen- alle geheimen dezer cultus toe met de opdracht ze te verspreiden. Diederik, goed geholpen door scherp gehoor en Virussen, beleed van toe af aan Maja's woord en de cultus voerde via imkers en honingadepten naar de rest van de wereld. Hieruit volgt dat veganisten nooit Helabaïsten kunnen worden.

Imker Diederik

Heden ten dage zijn alle Helabaïstische erediensten te volgen in symposia op universiteiten, de media en Radio Vaticaan. Sommige religieuze leiders lijken reeds besmet en open te staan voor hervormingen die deze nieuwe cultus kunnen integreren in hun geloof. Maja is reeds een boddhisattva genoemd en een ayatollah of zelfs een late apostel. Er gaan ook geruchten dat Helaba voortaan de nieuwe benaming wordt voor God of Moeder Natuur. Er is ook sprake van het verhaal op te nemen ter aanvulling bij een paar godsdienstelijke standaardwerken, maar fake nieuws is ook nieuws.

Wereldberoemd logo van de Helabaïsten

Helabaïsme is in zijn filosofische vorm nogal populair onder biologen en andere wetenschappers. Verder meer hierover. De naam van Helaba ligt zodanig goed in het oor, dat als men deze op straat roept, iedereen toch wel even aandachtig naar de daaropvolgende preek luistert, omwille van het stigmatiserend effect dat deze naam oproept. Iedereen kent dat effect wel van thuis tijdens ouderlijke dreigingen en insinuaties, die aanleiding gaven tot het krijgen van een oorveeg. Om deze reden zijn er verschillende vertalingen van zijn/haar/hets naam: Hey-You!, (H)élàba, Héjijdaar...of kortweg of het meer pejoratieve verlan Lab(b)a(h) of Bah Hé La.

Vroeg opsporingsbericht voor het ontmaskeren van blasfemische nepprofeten en iconoclasten: deze Zweefvliegen werden op heterdaad betrapt in hun vermomming als de heilige familie van Maja

MythologieBewerken

 
Helaba in het Arabisch, spreek uit als Hee B'Allah

De cultus draait helemaal rond de oppergod Helaba. Dit is een gebaarde machtige god met een baard , tevens begiftigd met grote driften en lusten (reproductieve fitness, zoals gekend van bij hippies, katten en middeleeuwse pauzen). Zoon is zijn enige aanvaarde, tijdloze en baardige zoon en diens baard is de reden van evolutie. Zoon kwam in verschillende avatars, verschijningsvormen, ter wereld. Onder meer Krishna is te noemen. De laatste en meest invloedrijke van hen is Charles Darwin. Maja was Darwins discipel en daarom spreekt men nog in India van het aanbreken van de Maja-yuga, naast de andere tijdperken zoals Kali-yuga. Maja-yuga is dan het verlossende tijdperk waarin de wereld gezamelijk verlost zal worden en postuum tot de Krishnaloka, of planeet van Krishna zal worden toegelaten. Dit is tevens het tijdperk van het 1000-jarige bestand van de post-Apocalyps waar Maja Jezus en Mohammed zal begeleiden om het goede volk te leiden.

Boekskens alom in de kennisbakBewerken

 • 1; Het basisboek van Helaba is Darwins hoogsteigen bestseller "on the origin of species", hoogst populair in intellectuele en fundamentalistische kringen.

Door haar grote overtuigingskracht en gelijk, want het verteld de gekleurde waarheid en niets dan de waarheid,heeft het sinds haar korte bestaan meer invloed op de mensheid dan het als kinderverhaal-met-ellenlange-herhalingen aanvaarde boek der boeken "de Kinderbijbel". Veel mensen eten honing, dus hun leven zal ook door Helaba worden ingelepeld. Hele scholen hebben reeds die kennis als de enige echte aanvaard.

 • 2; Het boek van de Belgische Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck:

"La vie des abeilles (Het leven der bijen)" was een latere toevoeging die de komst en levenswandel voorspelde van de Aartszoemer Maja. De cononieke waarde van deze twee teksten werd vastgelegd door het Iste geheime open source-oppercongres van Helabaïsten in het jaar 1 na Maja 1947.

Kalenders en tijdsopvattingenBewerken

Helabaïsme volgt een eigen kalender van 13 maanden van 28 dagen, plus een extraatje om het zonnejaar rond te maken. Beginpunt is de Epifanie en Verkondiging, ook wel het uur van Diederik genoemd: dag 0 van de maand Feestig (6 mei 1946 16u06). Het jaar begint en eindigt met dag 0 Feestig, het moment van nieuwjaar valt exact 365 dagen 5 uur 48 minuten en 45,18 seconden na het begin van het vorige jaar. Zoals reeds verkondigd volgt er een post-Apocalyptisch, doch onberekenbaar Maja-Yuga op het wiel van het bestaan. Tijd is een onderdeel van de baard van Darwin en dus draagt de tijd evolutie, zowel als verlossing in zich. Mede daardoor wordt het sinds het derde concilie van Renkum als een act van Abaleh beschouwd om je baard te scheren en zo de evolutie te boycotten.

VerplichtingenBewerken

Om terug tot de draad van de Baard te komen, men spreekt in Helabaïstische kringen van de Grijze Draad in plaats van de Rode, moet je als rechtschapen Helabaïst minstens één maal in je leven op pelgrimstocht naar het huis van Darwin en je gebed richting Oostnoordzuidwest (het bijendansen) wordt niet aanhoord als het bijenseizoen gesloten is. Dat bijendansen doe je door de dans uit te voeren die de richting van je huis aangeeft ten opzichte van Darwins stekje. Sommigen ondernemen ook een reis naar de Maleise Archipel, in navolging van Wallace, Darwins eerste apostel, of zelfs een eenmalige reis van de Beagle, Darwin achterna.

Het planten van een boom (boomkensteek) bij elke feestdag, verjaardag of stervensbegeleiding is obligaat, zo ook het pijpendansen op trouwfeesten, werkvloeren en doctoraten.

 
men is druk bezig Darwins huis te verbouwen om het oplopende aantal pelgrims aan te kunnen.

Je mag ook nooit spuwen in het bijzijn van de geschriften, men draagt hygiëne hoog in het vaandel. Voor rijke Helabaïsten bestaan er toch speciale veganistische en angelloze spuwrobotten, die deze drang uiting geven. Het speeksel voor deze robotten wordt uit hun meesters mond gezogen.

Het is verplicht om naar lijnbussen te wenken en te lonken , ook al neem je deze niet. Dit is gevolg van de toepassing van een interpretatie van de seksuele selectie van Darwin, die ruwweg stelt dat je je kenbaar dient te maken anders ben je ongezien. Veel Helabaïsten zullen dan ook potloden venten langs drukke plaatsen.

Bij de inwijding tot de Imme, de groep van Helabaïsten kies je een DACH-X element(zie verder) uit dat je voor de rest van je leven in de Imme zal uitdragen en innemen in plechtigheden. Dit element geeft je kracht en vertrouwen, je bent lid van de clan van dat element en je hebt het altijd op zak. Je Helabapaspoort vermeldt in vijf talen jouw element en een clansymbool. Zweepslagen zijn een straf voor het niet-bezit ervan.

 
Een tot Immekeer gekomen verloren bij. Chocolade als hoofd-DACH-X heeft duidelijk haar uiterlijk bepaald.

Daarnaast bestaan er niet te veel onnozelheden of maniërismen in de religie.

 
een spuwrobot

Nabespelingen en dogma'sBewerken

Er wordt op gehamerd dat Helaba het heelal zou kunnen geschapen hebben. Hij kan het ook hebben laten gebeuren. Volgelingen van de laatste avatar van Helaba, Darwinisten, bezitten de enige juiste manier van kritisch denken en zien in Darwins baard de start van evolutie, reden van het bestaan. Tot leven geworden niet-materie is volgens bepaalde takken een juiste interpretatie van de feiten indien dit gebeurde onder Darwins gestelde voorwaarden en inmenging. De vraag luidt: waarom heeft Hij dit laten gebeuren? Hun antwoord: Greep Hij dan in?

Aanbevolen dogma'sBewerken

De stof tot dit denken staat in het Darwintestament beschreven: een apocrief verhaal dat in 1910 in de grotten van Han werd ontdekt, maar pas in 1960 werd wereldkundig gemaakt, en daardoor nog niet officieel werd opgenomen in het canon van de Helaba. Het maakt desalniettemin deel uit van de aanbevolen leerstellingen van de cultus. Enkele heterodoxe deelstrekkingen, zoals puriteinen, hechten er wel meer belang aan. Om deze reden zijn puriteinen steeds van oordeel dat dit (een) basisboek is van hun geloof en is Helaba het zinnebeeld van de nog niet ontdekte conditie van voor den oerknal en wellicht ook diens reden.

Honing is allesBewerken

Omdat Maja de bij de eerste (officiele) gelovige was, zijn imkers een gerespecteerd volk bij Helabaïsten, want zij hebben "de kracht bijen te temmen en ons zo de honing te brengen". Die honing zou hen uitzonderlijk sterk maken en dichter bij Maja's woord en "het pure Helabamoment" brengen, waarin Helaba, Maja en gelovigen versmelten tot één kosmisch ei (uiteraard een bijenei), het Nirwana van zoals na de dood, waarin alles op aarde verder leeft en iedere dode tot het eeuwige gelukkige niets is gedegenereerd en komaf maakt met de eeuwigdurende cirkel van evolutie en uitsterven". Als opperimker wordt vaak de H. Imker Diederik vernoemd en de beroemde bijendansontdekker Karl "zijne bijïgheid" Von Frisch (niet te verwarren met Karl Nicholaas Ersztmann), staat bekend als Helabaïst van het eerste uur na Diederik en profeet.

Gezien het verwijzen naar honing kunnen veganisten, zoals reeds gezegd, niet tot Helabaïsten gerekend worden en zijn dus afvalligen voor hen, die worden uitgescholden voor naïevlingen, bijenverwerpers of honinghaters. Het Helabïstisch symbool voor deze is een bijeneter, tevens de personificatie van Abaleh, de tegengod van terugwerkende evolutie en extinctie. Bijenverwerpers zouden volgens Helabïsten ook een slecht voedingspatroon bezitten en vele tekorten lopen in hun nutriëntenhuishouding. Bijenallergie is een teken van bezetenheid en dient platgespoten of uitgestoten te worden.

 
De valse god Abaleh, ook wel opperveganist genoemd,ondanks zijn dieet van Bijen
 
Napoleon I had ook al een hele ideologie met bijen in zijn blazoen. Er wordt gefluisterd dat hij door toedoen van Heleba handelde en daarmee zichzelf kroonde als eerste Helaba-keizer buiten de kerk om.

Er bestaat grote twijfel over het geslacht van Maja. Net als bij de engelen is dit een onderwerp van discussie. Is Maja een dar, werkster of koningin? Dit is een belangrijk euvel,aangezien vrouwen meestal geen priester mogen worden, hoogstens non of abdis.

Titels en verwijtenBewerken

Titulatuur en termen zijn legio in elke godsdienst:

 • Helabaïst: Helabaïstisch denker
 • pre-Helabaïst: Helabaïstisch denker van voor de eerste officiële stichting
 • Aartszoemer: verwijzing naar de bij Maja
 • uwe/zijne bijïgheid: Helabaïstisch imker/ bijenteler
 • Heilig: Enkel voor de opperwezens en Diederik bestemd
 • profeet: verkondiger van het vuur van Maja, Helaba of de bijenidolatrie
 • Helabaïst van het eerste uur na Diederik: een vroeg aangesloten Helaba-aanhanger
 • Testamentist/Darwinist: puritein met het Darwintestament als fundament
 • Zoontje Gods: Zoon of zijn Avatars
 • Sjarel: bijnaam voor de Avatar van Zoon Charles Robert Darwin.
 • Benoemde (BOM), page (POM), ridder (ROM), uitverkorene (UOM) of grootvizier (GOM) in de orde van Maja: graden van verdienste in de te verkrijgen orde.
 • Abalehist: afvallige bij, bijeneter, verroamijt, veganist,vuile vortzak
 • Angelloze bij: Helabaïst van een andere strekking, bijna daar maar zonder koningin
 • Zweefvlieg:bezeten bij met de voeten niet op de grond
 • verloren bij: afvallige of lid van een familie afvalligen
 • tot Immekeer komen: terug tot de Imme worden opgenomen
 • Imme, ookwel Biekorf: geloofsgroep Helabaïsten

Nog meer Grote BoekenBewerken

Het Boek AbalehBewerken

De grootste demon binnen de cultus is Abaleh, de antagonistische tweelingbroer van Helaba, die beschikt over leven en dood. Zijn naam is zo gekozen dat je toch verwonderd bent door de eenvoudige spiegeling van de naam Helaba, maar toch niet anders kunt dan zijn naam uit te spuwen: "Ah, bah, (moar) allez!". Abaleh is de vernietiger van alles, maar ontneemt ook (de voorwaarden voor) het leven en evolutie, de levenskracht, die ons zou onderscheiden van "de doode ende afvallighe mateeriën die den weireldt verzaedighen". Zijn uitspattingen staan in het Boek Abaleh en geven een inleiding tot de Genesis Helabaii. Abaleh is uiteraard ook een zinnebeeld voor de vernietigende natuur en sociale en mentale degeneratie bij de meeste puriteinen. Een zwak IQ of andere kenmerken worden als de invloed van Abaleh beschouwd en deze bijeneters dienen de banvloek te krijgen, aldus deze strekking. Abaleh zou niet alleen de bedenker zijn van het bijengif om potentiële gevaren af te wenden of gelovigen te testen op allergie, maar hij is ook uitvinder van bijenziekten, verroamijten en zweefvliegen als straf ereteken voor gevallen bijen, zijn hulpen en beleidsmedewerkers.

Overige Boeken en opgenomen werkenBewerken

 
Oudste bekende prent van Darwin. De maker had het duidelijk niet zo voor Sjarel
 
Schepping van het heelal door Helaba, onder artistieke vrijheid kan je echt alles kwijt.
 • 1; Het Darwintestament (Het Hangrotten-testament) is reeds eerder beschreven en om autoriteitsredenen niet tot de officiële bundeling opgenomen. Bijgevolg is dit een meer vrijblijvende losse bundeling filosofiën en praktijken uit het leven van Darwin.
 • 2; De schepping (Genesis Helabaii) is wel opgenomen als derde deel, na het boek Abaleh en het boek Helaba in het Grote boek van Maja, brenger van de verlichting.
 • 3; Verder is on the origin of species en la vie des abeilles opgenomen als duiding bij de eerste drie boeken, onder de noemer Profeten.
 • 4; Hiernaast is nog de grote verhandeling van de pre-Helabaïstische profeet Georg Mendel over de genetica zeer invloedrijk, zeker voor gelovige politici, die maar wat graag naar "de genen van diegenen" refereren als reden tot falen en verhoogde Abalehtigheid.

Het Darwintestament behandelt de complete evolutie in het leven van Zoon in al zijn avatars en hoe deze de wetenschap hebben uitgevonden en verkondigd en kunnen verder blijven uitoefenen en verkondigen. On the origin of species werkt de bedenkingen uit van één avatar, Charles Darwin en is de eerste profetie en bekeringsopdracht van Zoon.

 • 5; Het laatste boek bevat profetieën over de toekomst en de eindtijd. Hierin worden ook de eerste drie nog niet opgenomen (of zelfs geschreven) boekdelen opgesomd, met jaartal van veronderstelde opname. Hierin zal duchtig gepalaverd en geredeneerd worden over het hoe, wat, waar en wanneer van de Maja-Yuga.

De meeste geschriften zijn oorspronkelijk in het There-Urkers opgetekend, de reeds uitgestorven taal van Maja. Alle Aanvullingen zijn hiernaar vertaald. There-Urkers wordt met een speciaal schrift geschreven, afgeleid van het Koptische alfabet.


Wat te doen met Helaba? De peilers van HelabaBewerken

 
Fig A: Goede Evolutie (Ga Heen en Evolueer), Fig B: Eeuwige herhaling van de Evolutie onder Helaba-ontkenners
 • Evolutie is het enige ontstaan van het leven, maar hoever Helaba en/of Abaleh dit stuurde of gewoon liet gebeuren wordt betwist.
 • Maja is aartszoemer (Diens bestaan wordt betwist door Puriteinse Darwinitsten, die Maja eerder als literaire verwoording zien voor het vuur van de evolutieleer).
 • Sjarel Darwin is de reden van evolutie (Voornaamste verkondiger van Evolutieleer op de juiste manier), onze messias en belangrijkste Avatar van Zoon. Sommigen vernoemen ook Alfred Russel Wallace als profeet, gezien deze ongeveer gelijktijdig tot dezelfde conclusies kwam omtrent evolutie als Darwin.
 • Helaba is de sturende schepper, de dirigent met Abaleh als zijn tegenpool.
 • Drugs, Alcohol, Chocolade , Honing en afrodisiacum-gevolgen (DACH X-elementen) brengen je naar het pure Helabamoment bij leven en welzijn, de dood is het enige échte Helabamoment, hierdoor is euthanasie toegestaan en wordt abortus aanvaard. Het niet eten van honing is strafbaar en kan leiden tot dwangvoeding en exorcisme.
   
  Alruin, een DACH X-element

LeuzeBewerken

De meest gebruikte spreuk onder Helabaïsten is: "Ga heen en evolueer" (dit i.t.t. het Christelijke "ga heen en ovuleer ", wat te verstaan valt als " ga heen en vermenigvuldig u"). Meestal wordt dit opgevat als de natuur zijn werk laten doen, maar aberrante strekkingen willen meer en helpen evolutie een handje, bijvoorbeeld door de introductie van ggo's.

 
Ga heen en evoulueer in de praktijk: puriteinen op pelgrimstocht naar Darwins huis

Afsplitsingen van de leerBewerken

Hardcore volgers van Darwin (puriteinse Darwinisten,testamentisten of Han-fundamentalisten), zoals de aartsbisschop van de Angelsaksische Puriteinse Orde, Richard Dawkins, ROM, geloven enkel in het woord van Darwin en genetica als enige saus en smeermiddel. De Schepping van het heelal door een materialistische Helaba, die verder de evolutie wat stuurde, verwerpen zij quasi volledig omdat dit hen niet tot de kern van het geloof brengt. Helaba zou de evolutie en het ontstaan eerder hebben laten gebeuren en dus een laissez-faire-God. Mensen die ook in een interventionele Helaba geloven, zijn Volksdarwinisten en totaal onkritisch, te verlichten. Puriteinse Darwinisten willen dat enkel het Darwinstestament onderwezen zien in de scholen en niet de Genisis Helabaii , omdat enkel dit deel wetenschappelijk is na te gaan en het begrijpen van de wereld (en dus geloof) doet groeien. Helaba is onbewijsbaar (als materieel persoon die tussenbeide komt) en dus niet te geloven volgens puriteinen, het is een zinnebeeld voor die eerste momenten('meme', spreek uit: mie'm, een soort van ijverig vuur, maar eerder impersonalistisch, onvatbaar voor de zintuigen). Helaba is de sleutel die het proces in gang zette, aldus Dawkins. Puriteinse Darwinaanhangers noemen Helabaïsten, volksdarwinisten en andersgelovigen angelloze bijen, of eerder pejoratief zweefvliegen en worden voor "Creationisten die wel honing eten, maar er niets van leren" versleten.

 
de geboorte van Darwin volgens volksdarwinisten

"Ga heen en evolueer" zegt hen ook niet veel. Puriteinen geven hun eigen invulling en zullen nooit (iets tot) Helaba zeggen, gezien ze daar toch niet (al te sterk) in geloven en er geen geloofsverplichtingen bestaan die Helaba als persoon "bewezen en te bewieroken" achten. Gezien de meme spreken zij van het helaba en het maja in elk van ons. Integendeel, ze zullen eerder lezingen geven over evolutie en hoe zij Darwins testament bewezen en onderwezen kunnen zien. Het doet hen groot plezier Dat het Puriteinse Darwinisme (PD) toch een zeer grote ingang vindt in de politieke en wetenschappelijke wereld en zodoende toch als best sluitende bewijs voor het ontstaaan van het leven wordt aanvaard. "Zweefvliegen en bijeneters, je bent gewaarschuwd" is een veel gebruikte slotzin op puriteinse congressen alsook "Evolutie ziet u, hier gelooft men niet". Desondanks zijn er strekkingen die Helaba proberen te berekenen door het vinden van de allesomvattende formule voor alles. Einstein was zo iemand.

Een kleinere groep binnen het PD vindt dat A.R. Wallace de eer verdient van, toch tenminste tesamen met "Heer Charles/ Meneer Sjarel", de mede-oorzaak/verkondiger van evolutie te zijn. Vaak wordt er daarnaast door hen ook verwezen naar het feit dat Maeterlinck een bijenvolk hield dat de stamouders leverde voor de lijn waar later Aartszoemster Maja uit zou zijn ontstaan. Er wordt dan gedacht dat deze ouders Maeterlinck ook al wat kennis hebben meegedeeld voor zijn canonieke boek over de bijen, dan wel zijn ingevingen kreeg door toedoen van het eten van hun honing.

Buiten de religieBewerken

Het wetenschappelijke bewijs van Maja's bestaan of de goddelijke oorsprong van Darwin wordt door sommige ongelovigen betwist. Vooral door het feit dat de religie gebaseerd is op teksten van lang voor de openbaring door Maja en er in de 19de eeuw al aanwijzingen waren die een Helabaïstisch denken konden doen vermoeden. Het is uiteraard ook mogelijk dat Maja een overgelopen zweefvlieg was die de imker heeft ingelicht met de kennis die zij toen bezat en zo de bal aan het rollen bracht om hieruit een religie te stichten. Om deze reden wordt elke zweem van Helabaïsme van ouder dan 70 jaar aan geduid met de term pre-Helabaïsme. Dit was als het ware de voorloper en wegbereider van het hedendaagse Helabaïsme.

There zou ook een Nederlands gat zijn dat nergens wordt gevonden. "There is no such place" grapte C. Kazemat in zijn paper van 2012 over de zoektocht naar deze verloren plaats.

Georg Mendel, de vader van de genetica, was in zijn vrije tijd naast Bisschop ook een fervent pre-HelabaÏst, wat overigens perfect combineerbaar was. Hoewel de religie pas een 70 jaar geleden is ontstaan zijn er veel 19de eeuwse mensen die al tekenen van deze religie tonen. Wellicht had dit te maken met eerdere onbekende profeten of ingaves direct van Helaba om de komst van Maja voor te bereiden. Het valt op dat de overgrote meerderheid van de belangrijkste Helabaïstische teksten pre-Helabaïstisch zijn.


Bekende Internationale leuzenBewerken

 • In Darwin/Helaba we trust (Amerikaanse Puriteinen)
 • God bless Darwin (misplaatste grap)
 • Evolución o la muerte
 • Creation is no must, in Evolution we trust