Hoe is het toch mogelijk?

Ja... hoe is het nou mogelijk?
~ Kapitein Overduidelijk

Gorillatrans.gif Hoe? 
Dit artikel maakt deel uit van Oncyclopedia's Hoe?-reeks.

Bekijk meer Hoe?s

Ooit al eens opgevallen dat u verontwaardigd werd over een of andere situatie? Neem bijvoorbeeld een inzamelactie: u hebt hopen geld bijeengekregen door goedkope cake uit de supermarkt aan winst te verkopen en later ziet u op tv dat dat bewuste land in Afrika met uw geld wapens heeft aangekocht. En dan stelt u wellicht de vraag "Hoe is het mogelijk?".

De vraag is ook wel equivalent aan het vraagwoord "waarom".

Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die zich in helemaal niets druk maken en gewoon zeggen "wat geeft het?".

GeschiedenisBewerken

Sinds mensenheugenis is deze vraag altijd een groot mysterie geweest. De vraag is in feite retorisch, omdat er niet echt op geantwoord kan worden of waarvan men het antwoord eigenlijk zelf al weet. Toegepast op de prehistorie zou de vraag luiden als volgt: "Hoe is het mogelijk dat ik die ene zijn kop niet kan inslaan met mijn ellendig stukje steen?". Hedendaags is echter alles mogelijk. Het varieert van "Hoe is het mogelijk dat men er zo lang over doet om een regering te vormen?" tot "Hoe is het mogelijk dat die bus weer te laat is?". Of: "Hoe is het mogelijk dat die paus zo veel kindermisbruiken verzwijgt?". Of nóg beter: "Hoe is het mogelijk dat het Vaticaan nog bestáát?".

De laagste klasse had toen nog niets om over te zeuren, omdat de zaken er gewoon erbarmelijk voor stonden. De arme boerenbevolking leefde met het idee dat er toch niets aan te doen viel en werd vergiftigd met het geloof, dat als drijfveer diende om hard te werken voor de clerus en staat en dat een totale uitsluiting van kritisch denken garandeerde. Hun vraag bleef dus enkel beperkt tot: "Hoe is het mogelijk dat mijn oogst mislukt is?".

In de laatste eeuwen van de middeleeuwen kwam de middenklasse op dankzij de grotere toename van de handel. Zij begonnen zich te bevinden tussen twee uitersten: de clerus/staat en de laagste klasse. Aangezien zij nog tenminste ruim van geest waren en het min of meer opnamen voor het welzijn van de steden naar aanleiding van soms wat precaire omstandigheden zoals hongersnood, pest en oorlog, konden ze zich ook beter reflecteren over de gebreken van de maatschappij. Bovendien, wanneer zij de koningen, hertogen en heel de poppenkast onder de loep zouden nemen en eens zouden bekijken hoe veel rijkdom er naar hen toekomt in verhouding tot de inkomsten van de wat minder gegoeden, zou men inderdaad tot een overduidelijke conclusie komen en vaststellen met de vraag: Hoe is dat godverdomme mogelijk?

Een greep uit verschillende situaties: hoe is het mogelijk dat...Bewerken

...mijn krant niet aankomt?Bewerken

Verschillende redenen zijn hier relevant. Men kan spreken over een elfendertigurenstaking bij de krantendistributie, waardoor uw krant helemaal niet toekomt. Misschien heeft de krantenbezorger een lekke band gehad (geldt meestal ook te voet). Of tijdens de winter kan die arme krantenbezorger totaal verkleumd raken, waardoor hij nauwelijks nog een krant in de hand kan nemen.

Oplossingen:

  • Bij stakingen, neem een dagje vrij en ga spontaan meestaken met een spandoek "WEGGESMETEN GELD"
  • Wanneer de krantenbezorger aankomt met een lekke band, zeg dat u zijn taak wel zal overnemen en u zijn lekke band zal repareren.
  • Wees extra barmhartig tijdens de wintermaanden. Neem de krantenbezorger even in huis en serveer hem een kopje warme chocomelk.

...het internet niet meer werkt?Bewerken

Een klassieke verontwaardiging. Aan de oorzaak liggen verschillende verklaringen. Het niet meer bezitten van internet kan serieuze gevolgen hebben, zoals depressies en wanhoop.

Oplossingen:

  • Klik door naar uw verbindingsinstellingen. Misschien staat er een link "meer weten" die u naar een instructiepagina op internet leidt.
  • Contact opnemen met uw provider die het steeds laat afweten en in het weekend en 's maandags niet komt.
  • Ondertussen het zoveelste spelletje mijnenveger op uw computer spelen in afwachting tot het internet werkt.

...ik gezakt ben voor mijn proefwerk??!Bewerken

Studenten hebben voor een examen soms het gevoel dat ze de leerstof grondig kennen. Helaas valt het al te dikwijls voor dat ze tot een overdonderende teleurstelling komen. Het slagen en niet slagen voor een proefwerk is een immer actuele probleemstelling die nooit zal kunnen worden geanalyseerd, voorkomen, gepercipieerd, of opgelost. Zelfs niet door de hoogste geleerden die op deze aardbol rondlopen of door de geleerden die op een andere planeet wonen.

...we er ons zo druk in maken?Bewerken

Er is natuurlijk een scala van mogelijkheden dat u kunt gebruiken om de zaken op de wereld te relativeren. Het varieert van een bezoek bij de psycholoog tot een eigen blog schrijven als therapie voor uzelf, of tot in het ergste geval een zelfmoord (omdat u er te hard in opgaat en het u torenhoog zit).

LinksBewerken