Hout in de overgangsfase van boom naar bouwmateriaal, dan wel verbrandingsmateriaal.

Hout, Latijn: "Træ", is een curieuze entiteit geschapen door middel van een proces dat "groei" genoemd wordt. Het kan gewonnen worden uit bepaalde organismen behorend tot het Rijk der Plantae, "boom" genaamd. Deze "bomen" omvatten echter niet alle organismen uit het desbetreffende rijk, maar dat daargelaten.

Het hout wordt geütiliseerd voor verscheidene doeleinden, waaronder de processen "bouwen" en "branden" (laatstgenoemde wordt ook wel "fikken" genoemd). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het zogenoemde "hardhout", en de antagonist: het "zachtnaaldhout". Het verschil tussen laatstgenoemde en eerstgenoemde wordt gemeten aan de hand van de methode van de zelfspot. Het hardhout heeft doorgaans een grotere bekwaamheid betreffend het relatieveren en weren van nare grappen. Hardhout is hier zeer bedreven in, terwijl naaldhout zich zeer gekweld en prikkelbaar neigt te gedragen.

GeschiedenisBewerken

Door diepgaand onderzoek hebben onderzoekers zich een zeer fundamenteel beeld gevormd van de geschiedenis van hout.

OntstaanBewerken

Men is niet volledig zeker van de origine van hout, maar een populaire theorie stelt dat hout al bij de vorming van de Aarde aanwezig was in de vorm van houtmoleculen (formule: Træ64), een samenklontering van houtatomen (symbool: Træ). De desbetreffende moleculen zouden zich samen hebben geklonterd in lange slierten, gelijk de RNA/DNA moleculen. Deze slierten vervormden zich tot langere en dikkere slierten, de draad. De desbetreffende draden waren verzot op water, en het vervoeren bleek uitermate goed te gebeuren. Zodoende besloten de draden naast elkaar te gaan liggen, zodat ze het konden delen. Hieruit is de boom ontstaan, anders dan andere artikelen in deze Oncyclopedia mogen doen vermoeden.

Andere, minder enerverende theorieën stellen dat bomen gans niet zijn ontstaan, maar geschapen door God. Aangezien dit een vrij afstompende stelling is, nemen onderzoekers en geleerden dit niet als waarachtig. De wetenschap is per slot van rekening geen matte stof, maar een verzameling aangrijpende verhalen en zinderende sagen.

 
Een artistieke weergave van het eerste vuur dat de mens gekend heeft.

IngebruiknameBewerken

Sedert de evolutie van aap naar mens, heeft men hout geütiliseerd en geëxploiteerd. Dit wordt voor waar aangenomen, gezien het overdadige bewijs voorhanden. Zo vertelt een ooggetuige dat de eerste mens ter wereld al naast een kampvuur zat. Het hout werd meteen na de evolutie namelijk ontdekt en geëxploiteerd.

ToepassingBewerken

Zoals eerder gesteld in dees' artikel, zijn de voorname functies van het materiaal constructie en verbranding, maar ook aan de winning wordt uitgebreid aandacht gespendeerd.

WinningBewerken

 
Een schematische weergave van de winning van het hout, in dit geval zonder ontschorsing.

Hout wordt zoals eerder genoemd gewonnen uit de "boom". Dit is een zeer gecompliceerd proces, en zeer diep zullen we er hier dus ook niet op ingaan, met het oog op de leesbaarheid van het artikel. Simpel gesteld wordt een boom eerst geëxecuteerd, waarna het ontleedt wordt, en op juist formaat wordt gemaakt, bijvoorbeeld door middel van de zaag of de vijl. De grote complicaties van deze methodes voltrekken zich in het feit dat dit een onomkeerbaar proces is, en het dus niet groter gemaakt kan worden.

 
Een typisch Zwitsers houten huisje, op een foto die nauwkeurig illustreert wat het grote gevaar is van het bouwmateriaal. Gebeurt dit bij u, dan kunt u het beste het alarmnummer bellen. Er bestaat echter een kans dat de hulpdienst niet op tijd zal komen.

ConstructieBewerken

Hout als constructiemateriaal wordt uitsluitend gebruikt in Zwitserland. De oorzaak hiervan is niet volledig vast gesteld, maar de kans is sterk aanwezig dat dit met de andere functie van het hout te maken zou kunnen hebben; de verbranding. Zwitsers, zoals de inwoners van het desbetreffende land veelal genoemd worden, vinden warmte vrij gemütlich, en vuur is daar een grote bijdrage aan.

Bij de constructie van een huis wordt gebruik gemaakt van allerhande technieken, waaronder de bouwkraan, en de hamer.

VerbrandingBewerken

Verbranding van hout is een chemisch proces, gekarakteriseerd door de aanmaak van TræO2. Het wordt veroorzaak door warmte, of flinke ergernis aan allerhande situaties, die ook wel "vonken" genoemd worden. Vreemd aan dit proces, is dat het niet alleen opgewekt wordt door warmte, maar ook warmte oproept, waardoor het een domino-effect kan veroorzaken. Men verwacht dan ook dat als er teveel bomen zouden groeien, en men zou een sigaretje opsteken, dat dit een domino-effect op zou kunnen roepen dat de hele wereld af zou fikken.

Dit is een
PIEPER

Zie ookBewerken


Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
14 april 2014
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.