Mentale retardatie

(Doorverwezen vanaf Idioot)
Er zijn zelfs talentenwedstrijden die proberen te zoeken naar 's lands beste idioot.

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat u lijdt aan mentale retardatie...
~ Psychiater

Man, zeg gewoon dat ik margi ben. Moe' je daar nou zo veel jaren voor gestudeerd hebben? Idioot!
~ de idioot

Er was eens een idioot...
~ Beginregel Sjors Struiks autobiografie

Joh, dat is plagiaat op mijn boek!
~ Paul de Leeuw over Sjors' citaat

Never say never...
~ Justin Bieber over idoot worden

Idiotie (niet te verwarren met ideologie) is een geestestoestand waarbij mensen hun ware aard naar boven laten komen. Meestal wordt dit door anderen erg gewaardeerd, omdat ze in zo'n situatie heel lollig kunnen zijn. Sommige mensen vinden de titel "idioot" een compliment, omdat ze voelen dat ze bevestiging krijgen in hetgeen ze naar voren brengen. Kortom: idioten zijn sociale en tactvolle mensen, alleen hebben ze een speciaal kantje.

Het woord idioot komt van het Oudgrieks (ιδιοτη) en betekent letterlijk "burger", wat een normaal woord is. Idioten zijn dus banaal en zijn dus geen uitzonderingen in de maatschappij.

Yves Leterme campagne foto cropped.jpg
YLeterme @yves_leterme
Zie je wel? Idioten zoals ik zijn heus niet achterlijk!
2 minuten geleden


Idiotie in de geschiedenisBewerken

Homerus schreef in zijn epen van zijn Odyssee dat de zoon van Odysseus, Telemachus, zijn vader berichtte over "die idioten van vrijers" die met drinkgelach het koninklijk paleis in Laken bezetten en herhaaldelijk de eenzame koningin ten trouw vroegen. Odysseus, die het nauwelijks kon verkroppen dat die onderkruipsels tot idioten werden verheven, besloot ten strijde te trekken en hen te doden met pijl en boog. Dit is eerder een verhaal waarin hoogmoed, net zoals in vele andere mythes en verhalen, een belangrijke rol speelt en zwaar afgestraft wordt. De idioten zijn in dit geval de hoogmoedigen.

Het is niet zeker of de term idioot ook in de middeleeuwen werd gebruikt. Men vermoedt dat de middeleeuwer waarschijnlijk niet echt de kennis had om iemand aan te duiden als idioot. Hedendaagse middeleeuwers denken daar echter anders over.

Ook in de periode van de renaissance werd er gesproken over idioten. Het Latijn en het Grieks waren terug in en brachten nieuwe woorden in onze taal. Zo was er reeds in de zestiende eeuw sprake van "de idioten in het Vaticaan", een citaat van Maarten Luther. Het Vaticaan misinterpreteerde echter deze vlijerij en liet Luther en zijn volgelingen vallen als een baksteen. Luther wist niet wat hem overkwam, want hij dacht dat idiotie een algemeen aanvaarde term was. Om dus voor eens en voor altijd komaf te maken met het woord, besloot Luther daarop maar zijn eigen Kerk te stichten... eentje zonder idioten.

In 1868 gaf Fjodor Dostojevski een boek uit met als titel De idioot. Het boek verhaalt over een knappe prins die door epilepsieaanvallen zijn verstand verloren heeft, hij is wel alsnog een filosoof, kunstenaar en een kindervriend kunnen worden. Zoals je ziet, kunnen mensen met mentale retardatie het dus nog ver schoppen.

Idiotie als taboeBewerken

Wikipedia en psycho-analytische verklaringBewerken

In de huidige maatschappij wordt er dirftig gespeculeerd of idioten wel recht hebben op zaken waarop een "normaal" iemand ook recht heeft. Zo worden er heftige debatten gevoerd of het moreel gezien wel verstandig is dat mensen met mentale retardatie recht mogen hebben op onderwijs, kinderen, een respectvolle, gelijkwaardige benadering of werk op maat. Op Wikipedia is het al zo ver gekomen dat men mentale retardatie afdoet als idioot. Daarom is het oppassen geblazen wanneer men zulke media leest, die doorspekt zijn door de maatschappelijke opinie. Zodoende kan men concluderen dat Wikipedia absoluut niet betrouwbaar is en geen neutrale informatie verstrekt. Onderstaand citaat van Wikipedia's artikel over mentale retardatie spreekt boekdelen:

 
 
Mentale retardatie (letterlijk geestelijke vertraging), [...] is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt.
 

 

—Wikipedia over mentale retardatie

Ten eerste het is niet leeftijdgenoten maar leeftijdsgenoten. Dit bewijst dat Wikipedia zelf idioot is. Ten tweede meent Wikipedia dat mensen met mentale retardatie vergeleken moeten worden met mensen van dezelfde leeftijd die het niet hebben. Deze denkfout onderschrijft ook Duits-Viëtnamees professor psychologie Herr Senpan. Volgens hem valt mentale retardatie helemaal niet te vergelijken. Senpan meent dat iedereen, met of zonder mentale retardatie, uniek is en dat mentale retardatie alleen maar iets is, waarop je alleen maar jaloers kan zijn. Senpan voegt eraan toe dat mentale retardatie vaak gecamoufleerd wordt door begrippen als autisme of Gilles de la Tourette en dat er dus nog veel werk aan de winkel is wat betreft aanvaarding van mentale retardatie.

Volgens de mainstream verklaringen zijn vele oorzaken van mentale retardatie mogelijk zoals o.a. erfelijk, aangeboren, niet-aangeboren hersenletsel, traumatisch, metabool, hyperbool of parabool zijn. In bepaalde gevallen heeft men nog steeds de precieze oorzaak niet kunnen achterhalen, of men mag het niet zeggen van de geheime dienst. Een vaak voorkomende oorzaak is een zuurstoftekort tijdens of na de geboorte of "accidenteel" zuurstoftekort. Bij zo'n geval raadt men aan de boorlingen te laten verdrinken in een regenvat. Men meent immers dat zulke mensjes geen waardig voortbestaan kan gegund worden. "Officieel is dit verboden, maar de autoriteiten stellen precies andere prioriteiten," zegt professor Senpan. "Door deze negligatie insinueert de overheid een mogelijke bevordering van dit soort vergrijp, alleen en slechts alleen maar om dit schoonheidsideaal te promoten." Verder blijkt uit studies dat ook een bepaalde pathologie zoals meningitis (een "aandoening" waarbij men een te grote mond en dus te veel meningen heeft) in de jonge jaren een oorzaak kan zijn.

ZelfstandigheidBewerken

In de praktijk is het vooral belangrijk om te kijken in hoeverre iemand zichzelf kan redden om te bepalen of iemand zelfstandig of in een woongroep kan wonen en of iemand ambulant (alleen op gezette tijden) of 24-uurs begeleiding behoeft. Natuurlijk zullen mainstream wetenschappers zeggen dat iemand met mentale retardatie helemaal niet capabel is om zelfstandig te leven, de overheid heeft er zelfs termen voor: hierbij wordt onder andere gekeken naar de niveaus van Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL: persoonlijke verzorging), sociale vaardigheden (SV) en emotionele vaardigheden (EV), samen met de Gradatie van de Handicap (GvdH) en de Mate waarin iemand hierbij Ondersteuning behoeft (MO).

OnderwijsBewerken

In Vlaanderen worden deze leerlingen gewoon opgevangen in het normale circuit. Mensen met mentale retardatie zien dit echter als een degradatie voor voor hun persoon: ze menen namelijk dat hen een veel beter onderwijssysteem beschoren is. Type 1 is bedoeld voor leerlingen met een lichte mentale achterstand, terwijl Type 2 de matig tot zware mentale retardatie verzorgt. Ook kan een opname in een (semi)residentiële setting overwogen worden, in een Medisch-Pedagogisch Instituut. De voorgenoemde types en instellingen passen volledig binnen het ASO. Zelfs de leerstof in het ASO wordt aangepast aan "de hedendaagse normen".

In Nederland zijn de toestanden min of meer dezelfde, met eveneens een vorm van onderwijs die mensen met mentale retardatie probeert onder te brengen in een stigmatiserende categorie. Onderstaande tekst komt het gelijknamige artikel op Wikipedia, waarop beschreven wordt waar deze personen precies terecht komen:

 
 
In Nederland (NL) konden leerlingen (LLN) met een milde vorm van retardatie in het verleden terecht bij een LOM- of MLK-school, maar tegenwoordig zijn de LOM- en MLK-scholen samengevoegd onder de noemer SBO (Speciaal Basis Onderwijs) en VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Daarnaast bestaan nog de scholen voor ZMLK (kleine pisonhandelbare kobolden) en ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen), dit zijn scholen die onder het Speciaal Onderwijs (SO) vallen. Ook wordt het Gewone Onderwijs (GO) aangemoedigd om deze leerlingen in de Gewone Klas (GK) op te nemen met Extra Ondersteuning (EO).
 

 

—Wikipedia

Personen met een middelmatige of milde vorm van retardatie krijgen doorgaans eveneens SO en VSO aangeboden of kunnen op een Centrum voor Dagbesteding (CD) terecht. Wederom is dit volgens professor psychologie Herr Senpan een tragisch gegeven. Mensen met mentale retardatie zijn immers vatbaarder voor leergierigheid en vinden het domhoudende systeem in hun huidige school maar niks, aldus Senpan.

TriviaBewerken

Wist je dat...

  • idioten ook in de politiek te vinden zijn?
  • idiotie lang in de adelijke families in de middeleeuwen voortleefde?
  • de wereld idioten nodig heeft?
  • dit artikel een en al lovend is over mentale retardatie?

Zie ookBewerken

Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Mentale retardatie.
Geestelijke aandoeningen

Autisme · Domheid · Gilles de la Tourette · Paranoïa · Retardatie · Verliefdheid · Twijfel

Als u zelf geen geestelijke aandoening heeft kunt u gerust al deze pagina's lezen.
Zo wel, laat die stralen uit de TV u niet beïnvloeden en bezoek de lokale psychiatrische inrichting.