Nieuwe Wereldorde

(Doorverwezen vanaf Illuminati)
Illuminati Seal.png WAARHEID!
Dit artikel behandelt De Waarheid. Dezelfde Waarheid die de regering geheim houdt! Geloof niet langer in leugens en ontdek De Waarheid !

De Nieuwe Wereldorde is een samenzwering om de mensheid te onderwerpen.

OntstaanBewerken

Zoals eenieder weet is de mensheid (dat wil zeggen u en ik) ontstaan uit genetisch gemanipuleerde apen. Deze ingreep werd uitgevoerd door buitenaardse reptielen om een slavenras te hebben dat het vuile werk voor ze op kon knappen en kunstjes voor ze kon vertonen. Sommige reptielen geilden echter op de vrouwelijke slaven en verwekten er kinderen bij. Dit bracht nakomelingen als Frans Bauer en Paul de Leeuw voort en het is dan ook geen wonder dat de reptielenleiders daar snel genoeg van kregen en de hele aarde als verloren beschouwden. Ze veroorzaakten daarom een zondvloed die de hele aarde verzwolg en peerden hem zelf naar hun eigen planeet om eens goed na te gaan denken wat er fout gegaan was.

Jammer genoeg overleefden een aantal reptielennakomelingen de zondvloed en toen de buitenaardsen weg waren plantten ze zich vrolijk verder voort. Een van hun nakomelingen was Jezus Christus, die weer kinderen verwekte bij Maria Magdalena, waarna de hele familie vluchtte naar de Pyreneeën. Hun nakomelingen stichtten het Merovingische ras, waar heden ten dage alle koningshuizen van Europa alsmede George Bush en een aantal andere schimmige figuren van afstammen. Deze lieden doen al sinds de zondvloed verwoede pogingen om de wereld te overheersen (ik weet het, het is wat afgezaagd, maar zo is het).

Moderne tijdBewerken

Nadat de NWO-in oprichting de Franse Revolutie veroorzaakte, gingen ze zelf ondergronds en deden alsof ze een mystieke sekte waren die zich de Vrijmetselaars noemden. Na de uitvinding van de gloeilamp door Willem Wortel, een hoge Ingewijde, noemden ze zichzelf graag de Illuminati.

dezen werkten gestaag aan het voorbereiden van de 1e en 2e wereldoorlog en toen deze niet genoeg bleken om hun doelen te bereiken, werd de Bilderberggroep opgericht door Prins Bernhard, Dagobert Duck en een aantal komieken en hypnotiseurs.

Het doelBewerken

Het doel van de Nieuwe Wereldorde is natuurlijk om zelf al het geld van de wereld te bemachtigen en de hele mensheid in armoede, analfabetisme en onderdrukking te houden. Waarom dat zou moeten is een tot nu toe onbeantwoorde vraag.

De mensheid moet verder worden teruggebracht van 7 miljard naar 500 miljoen en dit gebeurt door vaccinaties, chemtrails en linkse cabaretiers als Herman van Veen en Theo Maassen. Hun belangrijkste wapen is echter vrouwelijke cabaretiers en militante potten in het algemeen. Verder kan het wapen van land tot land verschillen. In Duitsland wordt bijvoorbeeld de Smartlap ingezet om een groot aantal mensen tot vrijwillige euthanasie te bewegen. Met de toetreding van Maxima Zorreguieta tot de Bilderbergsamenzwering nam zij als geschenk de Argentijnse Tango als wapen mee. Of dit een effectief wapen is, zal de toekomst uitwijzen.

De MiddelenBewerken

Werkelijk alles wordt als middel gebruikt om de doelstellingen van de NWO te realiseren. Speciale aandacht dient te worden geschonken aan

  • de entertainmentindustrie, die geheel in hun handen is en gebruikt wordt om de hele mensheid scheel te laten kijken. Dit wordt wel 'het teken van het beest' genoemd.
  • Chemtrails zijn door vliegtuigen uitgestoten gassen waardoor de mensheid in willoze zombies verandert wier geheugen wordt vernietigd door eh... wat wilde ik ook alweer zeggen?
  • vaccinaties tegen mazzel en broghe.

ResultatenBewerken

Tot op heden hebben de Reptilianen en hun slaven nog niet zoveel succes. Van de chemtrails en de vaccinaties zijn nauwelijks mensen gestorven, terwijl een allesvernietigende oorlog toch zeker binnen de mogelijkheden ligt in deze tijden van versterkte geluidsapparatuur en wereldwijde massahypnose.

Bijkomende problemenBewerken

Bijkomende problemen zijn, dat de Reptilianen van satanische kinderliedjes houden die achterstevoren gespeeld oneerbiedigheden jegens Sophia te horen geven. Hoogwaardigheidsbekleders en machthebbers worden tijdens kinderplay-backshows gefotografeerd, waardoor de Reptilianen deze regeringsleiders, wetenschappers, rechters en webloggers chanteren met hun slechte smaak.

Zie ookBewerken