Jodendom

Kosher-foods.jpg מוצר זה הוא כשר
Dit artikel is Kosjer


Het Jodendom, Joden- dom, ook wel judaïsme, is een godsdienst van de Joden. Het Jodendom is gebaseerd op de Thora, het lijkt op de Khoran, maar het is toch de Thora. In het Jodendom hebben keppeltjes, pijpenkrullen, matses en rabbijnen de meeste bekendheid.

Mozes' wietplantje en de 10 gebodenBewerken

 
Mozes was verbaasd over het handschrift van God.

Mozes betekent bevrijder of redder. Mozes bevrijdde de Israëliërs uit Egypte en Mozes is een belangrijk personage binnen het judaïsme.

Mozes is geboren uit Abram en Jochebed, ook wel Jokkebrok genoemd. Zij jokte nogal veel tegen Mozes over waar ze allemaal wel niet in geloofde en Mozes nam die gedachtes over, dit heeft invloed gehad op Mozes' trips.

Op latere leeftijd ontdekte Mozes geestverruimende ervaringen, toen hij wietplantjes begon te kweken. In zijn trips hoorde hij opeens een stem praten die beweerde God te zijn. Mozes wist zeker dat het God was. Mozes begon later ook nog aan paddo's.

Mozes praat met een struikBewerken

Mozes had weer eens, zoals gebruikelijk paddo's gebruikt, en hij hoorde opeens een struik praten. Mozes zat ondertussen in Midjan. De bramenstruik begon tegen Mozes te praten en gaf hem de opdracht om naar Egypte te gaan. Mozes vond dit een vrij normale situatie en luisterde naar de struik, waarna hij op pad ging naar Egypte met zijn Israëlische volk. De struik vroeg hem ook om zijn sandalen uit te doen, want hij stond op heilige grond volgens de struik. De struik zei ook hoe hij heette: JHWH (Jeh weetz jo). Mozes moest daar in Egypte gaan vechten met de farao van de struik. Mozes vertrouwde de struik wel en dacht dat hij de farao wel even in de pan zou hakken, dus hij vertrok.

God naait MozesBewerken

Mozes sloeg met een stok twee keer op een steen. God vroeg aan Mozes om te luisteren naar de pratende steen, maar Mozes was eigenwijs, niet geheel zijn eigen schuld, en sloeg maar nog een keer met zijn stok op de steen omdat hij er ook geen raad meer mee wist. Als straf, omdat Mozes met een stok op een steen sloeg, mocht Mozes en met hem het Israëlische volk het beloofde land niet meer binnentreden.

In het Oude Testament zegt Mozes: 'De HEERE is toornig op mij, vanwege uw woorden." Hieruit kunnen we opmaken dat het Israëlische volk Mozes heeft aangezet tot het slaan met zijn stok op de steen. Uiteindelijk is het natuurlijk Gods schuld, want die is alwetend en heeft dit toegestaan. Daaruit kunnen we opmaken dat dit allemaal de schuld van God is en dat God de schuld deze keer op Mozes afschuift, de vorige keer was het Eva.

Mozes krijgt stenen tafelen en een kleurplaat van GodBewerken

Het Israëlische volk trok naar de Sinaï woestijn en Mozes werd opeens door God op een berg geroepen. Mozes liep naar de berg toe en God praatte met Mozes. Toen Mozes duidelijk had gemaakt dat het Israëlische volk Hem wel vertrouwde, zei God: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’. God kwam in zijn donkere wolk naar Mozes toe.

Mozes werd later nogal doof van God:

16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.

Er ontstonden ook nog bosbranden door God en naast Mozes zijn nog meer mensen die geen gehoorapparaat hadden doof gemaakt.

God wilde het Israëlische volk vernietigen (God was dan ook een antisemiet). Mozes was nogal onhandig en vernielde de stenen tafelen, hij liet ze kapot vallen, dat was pech voor God, want nu had hij opeens geen verbond meer. God kon het Israëlische volk niet meer vernietigen en begon nu maar een beetje te klagen. God gaf Mozes een kleurplaat om Mozes bezig te houden, hij was zo onhandig dat God dacht dat hij dit niet kon verpesten. Helaas verprutste Mozes zelfs zijn kleurplaat.

Mozes moest 40 jaar door de woestijn reizen van God om bij het Heilige Land te komen. Toen hij er eindelijk was, mocht hij er niet in.

Wetenswaardigheden over God:Bewerken

Goddelijke discriminatieBewerken

God discrimineerde toen hij met Mozes sprak, zo zei hij:

1 Houd hun ook deze regels voor:
2 Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven betalen.

Duidelijk te lezen, gaat dit niet op voor Egyptische slaven die je koopt.

God laat zijn achterwerk zienBewerken

21 De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots stellen.
22 En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn.
23 En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

God kon schrijvenBewerken

Zelfs God kon schrijven. Zo kunnen we lezen:

1 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.

De vraag is hoe God dan kon schrijven op die stenen tafelen.

RabbijnenBewerken

 
Een rabbijn

Rabbijnen zijn de opperhoofden in het Jodendom. Zij dragen grote zwarte hoeden, hebben pijpenkrullen en leiden de diensten in de synagoges. Daarbij is het meestal een feestje. De Rabbijnen hangen feestslingers op en vragen om house-muziek, waarmee de diensten begeleid kunnen worden.

Rabbijnen zijn specialisten in de Joodse wetgeving en beslissen over spirituele zaken. Zo kan een Rabbijn beslissen of je geschikt bent om contact met God te hebben, maar ook of God wel of niet goed is en of God bestaat.

Vrouwen mogen geen Rabbijn worden. De reden hiervoor is dat God denkt dat vrouwen niet in staat zijn om een specialist in de Joodse wetgeving te worden en om te beslissen over spirituele zaken, dan loopt het al snel uit op zweefteven zoals Jomanda en dat wil God niet hebben.

Een Rabbijn moet antwoord kunnen geven op alledaagse vragen via de halacha (Joodse wetgeving). Voorbeelden van alledaagse vragen waar men antwoord op moet kunnen geven is hoe men om moet gaan met een vervelende schoonmoeder, hoe men juist moet poepen zodat het in overeenstemming is met Gods wil, en hoe men op Oncyclopedia moet surfen.

Hoe word je een rabbijn?Bewerken

Je moet de talmoed en de thorah heel goed kunnen lezen. Je moet zelfs op je hoofd de thorah kunnen lezen en dan pas kun je echt een rabbijn worden. Je moet in een Yeshiva studeren, dat is een hoger instituut waar je een sprookjesboek uit je hoofd moet leren, en dan zul je echt een rabbijn kunnen zijn. De talmoed is zowel wetgevend als verhalend. Je leert dus allemaal verhaaltjes uit je hoofd. Het is net zoiets als wanneer je Nederlands studeert en de romans van Gerard Reve uit je hoofd moet leren, dat zijn ook verhalen die nergens over gaan waar mensen veel belang aan hechten.

Bar mit Ey Swaah!!Bewerken

Als een kind oud wordt, wordt hij volwassen, en wordt er een bar mit swa gevierd. Bij meisjes wordt er een bat mit swa gevierd. Als men een gemeenschappelijk feestje geeft bij een dienst van Rabbijnen, telt een jongen nu mee als volwaardig feestganger. De jongere moet zich nu aan de mitswot (10 geboden) houden. Dit houdt in dat als je nog geen Bar mit swah hebt gehad, je vrij bent om te stelen en te bedriegen.

Men houdt altijd een grote maaltijd bij de bar mit swah en het is een groot feest in de synagoge, steeds vaker wordt dubstep muziek gedraaid bij de bar mit swah, maar ook Chill Out is steeds populairder. Mannen dragen vaak een pak bij de bar mit swah, men wil er op en top uitzien voor het feestje.

Men geeft bij de bar mit swah altijd een cadeau aan de jongen of het meisje. Soms geeft men dildo's of condooms als symbolisch cadeau voor de volwassenheid, maar ook een vibrator is gebruikelijk.

De parasja vind ook plaats bij de bar mit swah, men moet daarbij foutloos een gedeelte uit de Thora oplezen. Vooral voor mensen met dyslectie is dit een groot probleem, als men een foutje maakt, krijgt men zweepslagen.

Na het hele ritueel spreekt de vader een speciale bede uit: “Gezegend zij Hij die me vrijgemaakt heeft van de verantwoordelijkheid voor dit kind.”. De meeste vaders zijn dolgelukkig dat ze verlost zijn van hun vervelende kinderen waar ze verantwoordelijkheid voor droegen, nu kunnen ze het aan God overlaten en hoeven ze zelf niks meer te doen.

De drasja tenslotte is een speciale toespraak van de bar mit swah of bat mit swah over wat ze speciaal hebben geleerd bij de bar mit swah. Wat vaak genoemd wordt is dat je niet meer zomaar iets kunt stelen of kwaadspreken, want je moet je nu opeens aan de 10 geboden houden.

Er zijn ook speciale thora-scholen, waar men de thora leert reciteren.

Sefardische JodenBewerken

Sefardische Joden zijn gevlucht uit Spanje of Portugal. Niet alleen hadden ze last van randdebielen die hen vervolgden, maar ook vonden ze de Portugese wijn zo afschuwelijk en kregen zo'n hekel aan de salsa's dat ze zo snel mogelijk weg moesten uit de achterlijke culturen.

Ashkenazische JodenBewerken

Sinds de 10de eeuw na Christus gebruikt men Ashkenazie als benaming voor Joden die uit Duitsland, Polen en Rusland komen. Meestal hadden ze achternamen als Hamburger. Mensen met Hamburger als achternaam, kwamen vaak uit Hamburg.

AntisemitismeBewerken

 
Marianne Thieme is een bekende antisemiet. Zij had kritiek op het onverdoofd ritueel slachten van Joden en Moslims, wat haar tot een antisemiet maakt, zij heeft tenslotte kritiek op het Jodendom.

Een bekende antisemiet was Adolf Hitler. Sinds Hitler zijn er veel mensen geweest die zijn mening deelden en een hekel aan Joden kregen door achterlijke geschriften zonder bronvermelding.

Iedere vorm van kritiek op Jodendom is antisemitisch. Daarnaast is iedere vorm van antizionisme en anti-judaïsme antisemitisch. Ook iedereen die een hekel heeft aan specifieke Joodse personen, ook al is het niet omdat die persoon Joods is, is antisemitisch. Zo zijn mensen die een hekel hebben aan Bram Moszkowicz en een hekel hebben aan Elvis Presley antisemieten. Zo was er iemand die een ontzettende hekel had aan de muziek van Elvis Presley, wegens de ophitsendheid en slechte speelstijl, die persoon was overduidelijk gewoon een antisemiet.

Een van de bekendste antisemieten die veel in het nieuws kwam was Marianne Thieme, zij had kritiek op het onverdoofd ritueel slachten, waarvan toch vrijwel zeker is dat dat niet uit dierenwelzijn voorkomt, maar uit Jodenhaat. Bovendien is ze, net als Adolf Hitler, vegetariër, dus say no more...

Een bekende objectieve organisatie die in verband staat met dit onderwerp is het CIDI (Centrum voor indoctrinatie en desinformatie Israël). Volgens het CIDI worden er geen Palestijnen onderdrukt door Israël en is het land voorbestemd door God, waardoor Palestijnen helemaal geen recht hebben op het heilige land dat door een struik is gegeven. Kritiek op Palestijnse kinderen die mishandeld worden is antisemitisme. We moeten echter toegeven dat het CIDI gelijk heeft, het land is ook gewoon voorbestemd en het Jodendom heeft net als het christendom, de islam en het hindoeïsme de absolute waarheid in pacht.


Bekende Joodse antisemieten:

 • Noam Chomsky
 • Albert Einstein
 • Alfred Dreyfus
 • Billy Joel
 • David Zuckerman
 • Karl Marx
 • Mark Knopfler
 • Theodor Herzl

Anti-isjmitismeBewerken

Naast antisemitisme bestaat er anti-isjmitisme. Dit heeft alles te maken met Isjmaël die niet in Palestina mocht blijven van Iezjhak, waardoor hij en zijn nakomelingen over de aarde moesten zwerven en veel vervolgd werden. Hij had zo'n hekel aan Iezjhak en zijn nakomelingen dat hij en zijn nakomelingen ook weer antisemitisch werden.

Bekende JodenBewerken

Er zijn veel bekende Joden. Voorbeelden zijn:

 • Noam Chomsky (Ook wel Noam Komkommersky)
 • Albert Eingein (Die was wel in voor grappen, zoals de kennis leveren om massavernietigingswapens te maken, wat een grapjas was het toch.) / Albert Einstein
 • Alfred Draaivoet (of Draaikont) / Alfred Dreyfuss
 • Billy Joel
 • David Ruckerman
 • De Marx Broers (Broers van Karl Marx)
 • Karl Marx (broer van de Marx Broers)
 • Richard Marx (neef van Karl Marx)
 • Paul Goedesteen / Paul Wellstone
 • Neil Diakond
 • Waarschuwings Broers / Warner Brothers
 • Martin Boeboeboeber-boeboeboeboeboeber-boeboeboeboeboeeeeeber, BOEBOEBOEBOEBOEEEEEEEBEER!!

OpmerkelijkBewerken

Toen Britt Dekker onlangs gevraagd werd wat zij van het Jodendom vond, antwoordde ze: "Nou nou, zo dom zijn die Joden nou toch ook weer niet?"

Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
26 november 2012
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.