King of the Hill

Voor veel mensen is dit een doorsnee heuvel, maar voor een deelnemer aan King of the Hill is dit het ultieme statussymbool

King of the Hill is een wereldwijd gespeelde sport/spel, alsmede de titel die bij deze sport te veroveren valt. De sport, draait om het veroveren van een heuvel. Wie hierin slaagt mag zichzelf King of the Hill noemen, totdat iemand anders de heuvel verovert. Voor dit veroveren is vaak elk middel toegestaan, waardoor een wedstrijd King of the Hill meestal ontaard in totale chaos en uitbarstingen van geweld. Dit trekt uiteraard honderden kijkers waardoor het gezien kan worden als het hedendaagse equivalent van de oude gladiator-gevechten uit de Romeinse tijd.

Voor veel mensen is King of the Hill echter meer dan een sport. Het is een cruciaal onderdeel geworden van hun leven. Deelnemers aan een King of the Hill-wedstrijd worden doorgaans heuvelstrijders of Hillers genoemd. Hun Latijnse benaming is Homo Heuveliens

GeschiedenisBewerken

De oorsprong van King of the Hill gaat duizenden jaren terug. De precieze geschiedenis is niet met zekerheid te achterhalen, vooral niet omdat het verleden van de sport geregeld wordt veranderd door tijdreizende heuvelstrijders uit het heden en de toekomst, die door het aanpassen van de geschiedenis hopen een voordeelspositie te verkrijgen bij het veroveren van de heuvel in hun eigen tijd.

Obsessie voor heuvelsBewerken

 
Heuvels uit het Oude Egypte

Een ding dat wel met zekerheid te zeggen is, is dat de mensheid al sinds mensenheugenis een obsessie heeft gehad voor heuvels. Het hebben van een heuvel gold zeker in oude tijden als statussymbool. Deze obsessie voor heuvels hebben de mensen mogelijk meegekregen van de oude Goden. De Griekse Goden bijvoorbeeld waren ook geobsedeerd door heuvels. Daarom woonden ze met z’n allen op de berg olympus. Veel historische veldslagen en oorlogen zijn terug te voeren naar de drang van de mens om heuvels te willen bezitten. De Romeinse keizer Julius Ceasar had zelfs zo’n obsessie voor heuvels, dat hij niet minder dan zeven heuvels aan liet leggen in de buurt van Rome. Toen dit nog niet genoeg was voor hem, liet hij zijn legers andere gebieden veroveren op zoek naar meer heuvels.

Ook in het oude China en Japan was het bezit van de beste heuvel geregeld reden voor onderlinge strijd. In China ontwikkelde men voor het veroveren van heuvels zelfs een speciale vechtsport genaamd Hill Fu. Deze sport werd tot ver in de 16e eeuw beoefend maar stierf daarna uit.

In de Gouden Eeuw werd de wereld steeds meer in kaart gebracht, zodat men meer en meer te weten kwam waar overal de beste heuvels te vinden waren. Overal ter werled werden koloniën gesticht door Europese landen als Portugal, Spanje en Nederland. Zogenaamd voor grondstoffen, maar in werkelijkheid voor de heuvels die men in eigen land vaak niet of niet genoeg had.

Vandaag de dag is de obsessie voor heuvels afgezwakt, vooral omdat door communicatiemiddelen als internet de overheden van de verschillende landen het feit dat elke oorlog hen eigenlijk om een heuvel te doen is steeds moeilijker verborgen kunnen houden. De eruit voortgekomen sport is echter nog altijd wereldwijd populair.

Ontstaan van de sportBewerken

Zoals al vermeld is de precieze oorsprong van de sport King of the Hill niet te achterhalen. Wel is duidelijk dat wereldwijd mensen het idee kregen om de obsessie voor heuvels als basis te gebruiken voor sporten. In het Oude Griekenland werd het veroveren van een heuvel bijvoorbeeld toegevoegd aan de Olympische Spelen, maar al snel weer van het programma geschrapt toen het publiek zich niet in kon houden en massaal mee ging doen. Ook in het oude Egypte werd de obsessie voor heuvels omgezet in een sport. Hier lieten edelen vaak hun slaven onderling vechten om een heuvel voor hun eigen vermaak.

Wereldwijd bestaan vele legendes en sagen over de sport. Ieder volk of land kent wel zijn eigen legende over een oud figuur die de grootste King of the Hill-strijder ooit zou zijn geweest. In Europa geloofd men bijvoorbeeld in Hillbertus, die 4000 jaar terug over de prachtigste heuvel ter wereld zou hebben geheerst. In Azië spreekt men juist weer van keizer Hill Xiandi, die een rijk met 10 heuvels zou hebben gehad. In Afrika kent men het verhaal van de grote vijf; vijf krijgers met elke en eigen heuvel. Een legende die wereldwijd wordt verteld is die van een naamloze man die enkel bekend staat als “de ware heuvelkoning”. Geen van deze legendes is echter bevestigd als waar, daar er nooit bronnen zijn gevonden die dit ondersteunen.

King of the Hill kreeg in de middeleeuwen steeds meer zijn huidige vorm. Het werd een geliefd onderdeel bij veel riddertoernooien waarbij soms honderden ridders tegelijk een heuvel probeerden te veroveren. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebruikten veel Geuzen de sport als dekmantel om hun aanvallen op Spaanse doelen te oefenen.

De regels voor het King of the Hill zoals we dat nu kennen werd voor het eerst opgetekend 1807, en zijn sindsdien onveranderd gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de Verenigde Naties werd tijdelijk besloten de sport te verbieden uit angst dat het een nieuwe oorlog met zich mee zou brengen, maar dit bleek in praktijk onmogelijk omdat de sport inmiddels diep was doorgedrongen in alle lagen van de bevolking. Daarom werd een speciaal comité in het leven geroepen dat voorafgaand aan elke King of the Hill-wedstrijd een speciaal strijdterrein toewijst aan de deelnemers, waar ze binnen dienden te blijven. Wie het toch waagt buiten dit gebied King of the Hill te spelen mag voortaan proberen heuvels te veroveren van uit de zwaarst beveiligde gevangenis ter wereld. Het aanvragen van een nieuw strijdterrein dient minimaal een week van tevoren te gebeuren zodat men tijd heeft om eventuele inwoners uit de direct omgeving te evacueren en lokale overheden om te kopen zodat deze niet ingrijpen.

De sport vandaag de dagBewerken

 
Waar ter wereld wordt King of the Hill zoal gespeeld?
 
Vaste King of the Hill-locaties in Amerika

King of the Hill wordt vandaag de dag nog wereldwijd gespeeld in vele gemeenschappen. Meestal gaat het er hierbij erg ruig aan toe. Zo wordt het gebruik van vuurwapens, bommen, militaire voertuigen en geheime wapens niet geschuwd. Hoewel dit vaak voor veel volksvermaak zorgt, zijn er toch mensen die het maar walgelijk vinden dat mensen elkaar overhoop schieten voor het bezitten van een heuvel. Daarom bestaan er ook varianten waarin deelnemers juist worden aangespoord originelere methodes te gebruiken. Dit heeft al menig keren tot bizarre situaties geleid. Zo werden onder andere sciencefiction-achtige wapens, magie, bovennatuurlijke wezens en alledaagse voorwerpen die plotseling toch niet zo alledaags bleken in de strijd geworpen. Ook tijdmachines zijn de laatste tijd een veel gezien wapen in de sport, wat mede de oorzaak is van het feit dat het verleden van de sport steeds aan veranderingen onderhevig is.

Toeschouwers van een wedstrijd King of the Hill wordt altijd aangeraden op veilige afstand te blijven. Niet alleen vanwege de methodes die sommige deelnemers gebruiken, maar ook om niet onder invloed te raken van de drang ook mee te gaan doen. King of the Hill staat bekend als een zeer aanstekelijke sport waar ieder die zich er te lang bij in de buurt begeeft graag aan mee wil gaan doen.

BenodigdhedenBewerken

Voor de sport heeft men de volgende dingen nodig:

 • Een heuvel (tamme heuvels genieten de voorkeur, maar de echte doorgewinterde deelnemers geven de voorkeur aan het veroveren van wilde heuvels)
 • Minimaal twee deelnemers met veel fantasie en goede ideeën
 • Internet (altijd handig om nieuwe wapens te bestellen voor het veroveren van de heuvel)
 • Een ziekenhuis en een goede ziektekostenverzekering

Voor beginners is het aan te raden om het King of the Hill-starterspakket te bestellen. Dit is verkrijgbaar bij elke grote sportzaak en via kingofthehill.com. Hierin zitten onder andere een handboek, een instructievideo en een paar standaard wapens zoals een zwaard en een eng masker.

Diepere betekenisBewerken

Na het lezen van bovenstaande tekst zal menigeen zich wel afvragen wat de diepere gedachte achter King of the Hill is. Wat bezielt mensen om elkaar te lijf te gaan voor een hoop zand en stenen met wat planten erop? Welnu:

Wetenschappelijke verklaringBewerken

Wetenschappers doen al decennia lang onderzoek naar King of the Hill. Onderzoek verloopt echter traag, vooral omdat geen enkele wetenschapper lange tijd een King of the Hill-wedstrijd van dichtbij kan bestuderen zonder zelf toe te geven aan de drang mee te doen. Een klassiek voorbeeld hiervan is die van journalist Jan Edwins, die in 1987 een deelnemer aan King of the Hill interviewde voor zijn radioprogramma. Edwins slaagde erin vier vragen te stellen. Daarna bond hij de deelnemer plotseling vast met het snoer van zijn microfoon en duwde hem van de heuvel, waarna hij zichzelf tot nieuwe King of the Hill uitriep. Hij is tot op de dag van vandaag nog deelnemer aan de sport.

Waar wetenschappers het wel over eens zijn is dat er iets is met King of the Hill wat het anders maakt dan andere sporten. Iets waardoor deelnemers fanatieker zijn en per se door willen gaan wat er ook gebeurd. Een wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen bestaat tot op heden niet, maar hypotheses zijn er te over. Zo wordt aangenomen dat veel heuvelstrijders King of the Hill als uitlaatklep gebruiken om hun agressie af te kunnen reageren in deze maatschappij waarin bijna niks meer mag. Zo vind men onder de deelnemers aan de sport veel mannen die thuis onder de plak zitten bij hun vrouw, wiens schoonmoeder zojuist bij hen ingetrokken is, of die dagelijks de wind van voren krijgen van hun baas.

ComplottheorieënBewerken

Er is bijna niks meer in deze wereld waar nog geen complottheorie over bestaat. Van overheidsinstanties tot het gras van de buren dat altijd groener lijkt dan het eigen; men vind het blijkbaar nodig overal iets verdachts in te zien. Wat dit allemaal zo beangstigend maakt is dat men in 9 van de 10 gevallen nog gelijk blijkt te hebben ook. King of the Hill, en met name de fanatieke manier waarop men eraan deelneemt, is hierop geen uitzondering. Als het aankomt op complottheorieën zijn er ruwweg drie te onderscheiden:

 
Zitten aliens achter King of the Hill?
De alien-theorie
deze theorie doet zich vooral ronde bij mensen die heilig geloven in het bestaan van buitenaardse wezens en UFO’s. Volgens hen zijn aliens verantwoordelijk voor de gekte in een King of the Hill-wedstrijd. De aliens zouden mensen manipuleren tot het strijden om de heuvels voor ofwel hun eigen vermaak, of anders om de mens bezig te houden zodat de aliens gerust de aarde kunnen betreden. Een verhaal dat deze theorie steunt is een artikel uit het januari 1998-nummer van “UFO Vandaag”, waarin een anonieme briefschrijver beweert Aliens te hebben gezien die vakantie hielden in een luxe resort in Frankrijk nadat alle andere vakantiegangers plotseling vijf kilometer verderop deel waren gaan nemen aan een King of the Hill-wedstrijd.
De bovennatuurlijke theorie
Deze theorie houd in dat een bovennatuurlijke macht achter de King of the Hill-wedstrijden zit. Wat die macht precies is kunnen aanhangers van de theorie het niet over eens worden. Velen spreken van Goden die de mensen zouden aanzetten tot het spelen van King of the Hill voor hun eigen vermaak. Anderen spreken van de Hillspirit, een magische entiteit die een heuvel kan bezitten en zo deze heuvel een enorme aantrekkingskracht geeft op mensen uit de omgeving.
De overheid-theorie
de derde theorie stelt dat de gekte rondom King of the Hill niets met aliens of iets bovennatuurlijks te maken heeft. Volgens aanhangers van deze theorie zijn de overheden van de verschillende landen waarin de wedstrijden plaatsvinden de ware boosdoeners. Zij zouden, nu ze zelf niet meer openlijk om heuvels kunnen vechten, ervoor kiezen om dan maar te kijken naar anderen die vechten om een heuvel. Via onder andere Chem Trails zouden ze chemicaliën in de lucht spuiten die mensen ertoe aanzetten mee te gaan doen aan King of the Hill.

DeelnemersBewerken

Laten we nu de heuvelstrijders zelf eens nader bekijken. Zoals eerder vermeld bestaat het merendeel van hen uit mensen die graag hun woedde of agressie kwijt willen. Maar er is meer aan de hand. Wie lange tijd een wedstrijd King of the Hill bestudeerd (van veilige afstand uiteraard), ziet veranderingen optreden bij heuvelstrijders. Zo lijken ze naarmate ze langer deelnemen aan een wedstrijd steeds harder en zelfs onkwetsbaar te worden. Ongeacht wat er met hun gebeurd in de strijd om de heuvel, ze blijven telkens weer terugkomen. Dit verschijnsel is gelijk aan het personage Kenny uit de serie South Park, die in elke aflevering sterft maar in de aflevering erop gewoon weer meespeelt alsof er niks gebeurd is. Dit is alleen van toepassing op het strijdterrein. Hierbuiten zijn spelers net zo sterfelijk als ieder ander. Deze onkwetsbaarheid van de deelnemers is nog niet wetenschappelijk verklaard.

Deelnemers die niet permanent worden uitgeschakeld maar vrijwillig een wedstrijd verlaten worden gevallen strijders genoemd.

TegenstandersBewerken

King of the Hill is al sinds het ontstaan onderwerp van controverse. Vooral hippies en vredes-activisten zijn fel tegen de sport omdat deze te gewelddadig zou zijn.

De grootste tegenstanders van King of the Hill zijn echter heuvelspotters (dat wil zeggen, traditionele heuvelspotters. Niet de aanhangers van de nieuwe variant). Deze kunnen zich absoluut niet vinden in de sport, vooral omdat veel zeldzame en mooie heuvels erdoor verloren zouden gaan. Zo is het al meer dan eens voorgekomen dat de heuvel waarom gestreden werd volledig met de grond gelijk werd gemaakt. Heuvelstrijders vinden op hun beurt echter dat heuvelspotters niet zo moeten zeuren. Er zijn nog heuvels genoeg. Conflicten tussen heuvelspotters en heuvelstrijders zijn dan ook meer regel dan uitzondering, en men vind bijna nergens meer een King of the Hill wedstrijd waar geen heuvelspotters de deelnemers langs de zijlijn staan uit te schelden voor heuvelbeulen.

MediaBewerken

BoekenBewerken

Over King of the Hill zijn vele boeken geschreven. Een beknopt overzicht van de bekendste:

Fictie
Non-fictie
 • Heuvelsagen en legenden – een compilatie van sages over King of the Hill verzameld in 1 boek.
 • King of the Hill voor dummies - deel 1006 uit de voor dummies-reeks.
 • Hij wilde alleen nog maar die heuvel – verzameling van verhalen van weduwen en ex-vrouwen die anoniem verslag doen over hoe hun man geobsedeerd raakte door de sport.
 • Mijn eerste heuvel – een kinderboek om potentiële heuvelstrijders voor te bereiden op hun toekomst.
 • Het universele heuvelhandboek – een algemene gids over de verschillende soorten heuvels die er zijn. Werd oorspronkelijk uitgegeven als een handboek voor heuvelspotters, maar is sinds de derde druk uit 2002 voorzien van een extra hoofdstuk over King of the Hill. Van de auteur die hier verantwoordelijk voor was is niets meer vernomen sinds hij deze nieuwe editie aanprees bij de club voor heuvelspotters.

Televisie en filmBewerken

 • In 2008 begon RTL 4 met de realityserie All my hills, waarin heuvelstrijders 24 uur live werden gevolgd. De serie liep in totaal 497 afleveringen.
 • In 2007 verscheen de film King of the Hill, over een Spaanse soldaat die de heuvel wil veroveren.
 • In Amerika loopt al enige jaren de cartoonserie King of the Hill, over een man en zijn familie die hun huis op de heuvel hebben gebouwd en deze dagelijks moeten verdedigen.

MerchandisingBewerken

In de buurt van elke grote King of the Hill-wedstrijd vind men kraampjes waar t-shirts, posters, mokken en andere prullaria over de sport te koop zijn. Deze zijn in tegenstelling tot wat men zou verwachten juist erg intrek bij zowel liefhebbers van king of the hill als bij heuvelspotters (als aanmaakhout voor het kampvuur).

In 1998 kwam Hasbro met de king of the hill-speelgoedset, maar deze werd na een week al uit de handel genomen na boze brieven van ouders die het speelgoed te gewelddadig vonden.

Er bestaan tientallen videospellen over King of the Hill, waaronder een speciale Tekken-versie en Dragonball-versie, waarin bekende Tekken-personages en Dragonball-personages om de heuvel strijden. Een Star Wars-versie is in de maak.

OnLympische SpelenBewerken

King of the Hill staat genomineerd als kandidaat om een officiële OnLympische sport te worden.

Zie ookBewerken

Nutteloze verspillingen van energie en tijd

Atletiek · Badminton · Basketbal · Biatlon · Boksen · Bowlen · Bridge · Bukkake · Cricket · Curling · Dammen · Darts · Discussie · Fierljeppen · Formule 1
Golf · Heuvelspotten · Hockey · Hoken · Honkbal · IJshockey · In Die Kar · Jeu de boules · Judo · Karate · Karten · King of the Hill · Klootschieten
Koorddansen · Korfbal · Lopen · Mandjebal · Marathon · Midgetgolf · NASCAR · Niezen · Onderwaterdammen · Paalzitten · Pingpong · Rollatorwerpen
Rugby · Schaatsen · Schaken · Skiën · Snelwandelen · Snooker · Strijken · Struukduken · Tennis · Trefbal · Turnen · Veldrijden · Voetbal · Volleybal
Vrije val · Waterglijbaanbobslee · Waterpolo (met haaien) · Waterskiën · Wielrennen · Wikiworstelen · Winkelwagenracen · Worteltrekken · Zeilen · Zwemmen

Olympische Spelen (van Mongolië) · Paralympische Spelen · Winterspelen