Liturgie

Paus-benedictus.jpg Deus benedixerim J-Pop

Dit artikel is goedgekeurd door de kerk van Rome en de Paus.


Liturgie-zangers.

De liturgie is een onderdeel van het Rooms-Katholieke geloof. Hierbij zingt men J-pop, waarbij men psalmen uit de bijbel op moderne Japanse popmuziek zingt. De bekendste liturgiezangers zijn Eizo Sakamoto, Akio Shimizu, Naoto Shibata en Hirotsugu "Hiro" Homma.

Een liturgische kerkdienstBewerken

 
Een liturgische kerkdienst.

Bij een liturgische kerkdienst begint me met het begroeten van het altaar na de introductie. Vaak zegt het altaar niets terug, maar in enkele gevallen wel. Daarna doet men een schuldbelijdenis, die in sommige gevallen gepaard gaat met harakiri als men teveel schuld heeft. Hierop volgt de lofzang die men in J-Popstijl doet en daarna begint men het Oude Testament en de evangelieën te bezingen op karaoke. Vaak passen de psalmen en teksten niet goed op het ritme van popmuziek, daarom heeft men bedacht om dit in het Japans te doen. Vaak kunnen de voorgangers van de dienst het Japans niet lezen, dus verzint men maar wat er staat. Dit zorgt altijd voor een creatieve en onverwachte tekstvoorlezing.

Bij de slotritus organiseert men een orgie, waarmee het geheel wordt afgesloten.

Een liturgieBewerken

Aanvankelijk bedoelde men met liturgie alleen kerkdiensten waar men teksten in J-pop stijl zong. Later gebruikte men het woord liturgie ook voor het toedienen van sacramenten. Een voorbeeld van een sacramenten is dat men Jezus Christus op moet eten. Dit kannibalisme is een eigenschap van het christendom.

Protestantse liturgieBewerken

De protestanten waren jaloers op de katholieken wegens hun mooie liturgie, dus namen ze het over. Zij haalden echter alles weg wat het uitgesproken katholiek maakten. Het gevolg was dat ze alleen nog teksten aan het voorlezen waren. Men besloot daarom om de orgies weer opnieuw in te voeren.

Liturgisch jaarBewerken

Het liturgisch jaar of kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, men probeert altijd bewust van de kalender af te wijken, omdat de kalender werelds is en dus niet Goddelijk. Het liturgische jaar is het enige ware Goddelijke jaar, naast het Islamitische, het Joodse, het Protestantse, het Hindoeïstische, het Thorische, het Wodanse en het boeddhistische jaar.