Mandjebal

Mandjebal, of zoals de Fransen zouden zeggen: une occupation avec un panier, un ballon et un certain nombre de gens qui savent ce qu'ils doivent faire
~ Ivo Niehe over mandjebal

Mandjebal is een bezigheid, verzonnen door dhr. K. Neus omstreeks het jaar 1156. De bezigheid kent twee varianten: het zogenoemde damesmandjebal en het gemengde damesmandjebal. Bij de eerstgenoemde variant wordt de bezigheid uitsluitend door mensen van het vrouwelijk geslacht beoefend. De laatstgenoemde vorm wordt gespeeld door zowel vrouwen zonder, als vrouwen met penis. Er zijn mensen die beweren dat deze bezigheid als 'sport' gekenmerkt kan worden, dit is echter een illusie. Mandjebal wordt vaak verward met de dans korfbal, dit is echter onterecht.


GeschiedenisBewerken

 
Zo moet een korfbaldoel er ongeveer hebben uitgezien.
 
Een mandjebaldoel.

Mandjebal is ontstaan omstreeks het jaar 1156. Voorheen werd er meer aan korfbal gedaan, maar aangezien dit drie dagen eerder werd afgeschaft (te veel rellen en nationalistische uitingen), verzonnen ze een vergelijkbare bezigheid. Omdat er slechts enkele dagen zaten tussen het afschaffen van korfbal en het lanceren van mandjebal, is er veel verwarring ontstaan. Veel mensen wisten niet eens dat er een verandering had plaatsgevonden, vandaar ook dat nog steeds in veel dialecten (waaronder het Nederlands) over 'korfbal' wordt gesproken terwijl ze het duidelijk over 'mandjebal' hebben. Toch zijn er een aantal essentiële verschillen in de twee bezigheden. Het grootste verschil zit hem in het 'doel' waar de bal uiteindelijk in dient te geraken. bij korfbal gooit men de bal in een ijzeren, op hoogte gehangen 'korf', terwijl men bij mandjebal echter de bal dient te werpen in een ronde, rieten, eveneens op hoogte gehangen 'mand'. Dit werd veranderd omdat in het traditionele korfbal na iedere keer dat de bal in de korf geraakte, hij er meestal in bleef hangen. Er moest dan een lang persoon worden geraadpleegd deze te verwijderen. Ook in kleding en uiterlijke kenmerken zijn de twee verschillend. Bij korfbal is het verboden een dubbele knoop in je veters te hebben. Tegenstanders probeerden dikwijls veters van beide schoenen aan elkaar te knopen om hen te laten struikelen. Om het voor de scheidsrechter overzichtelijk te houden dat niemand aan elkaar geknoopte veters had, werden dubbele knopen verboden. Bij mandjebal is dit gewoon toegestaan. Tijdens het mandjeballen zijn de langharige spelers (doorgaans de meerderheid) verplicht de haren in een staart te dragen, terwijl bij korfballen het los dragen van je haar toegestaan is. Dit puur uit veiligheidsoverwegingen, zodat er geen haar voor het gezicht kan wapperen.

Kwalificatie eisenBewerken

Om deel te mogen nemen aan mandjebal mag men in geen enkele vorm gebruik maken van doping of in bezit zijn van enig talent. Verdere kwalificaties worden bepaald door fysieke kenmerken; men mag bijvoorbeeld niet langer zijn dan 1.65 meter (anders wordt de bezigheid zelfs zonder talent te makkelijk) en niet minder wegen dan 80 kg (anders hebben mensen met een goede conditie ook nog voordeel). Al deze eisen zijn bedoeld om alle kansloze mensen op aard een eerlijke kans te geven zich te ontwikkelen in een bezigheid.

CompetitieBewerken

In de mandjeballerij worden wedstrijden gespeeld. Wedstrijden zijn er in recreatief en competitioneel verband. Nederlandse verenigingen die het aan durven in competitioneel verband te spelen tegen andere verenigingen zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Mandjebal Bond (kortweg KNMB). Bij andere landen is het concept ongeveer hetzelfde. De nationale bond organiseert twee verschillende soorten competities, te weten de 'zaalcompetitie' en de 'veldcompetitie'. Zoals de namen van de competities al doen vermoeden wordt de één in een zaal beoefend en de andere buiten op een veld. Een competitie is ten einde wanneer alle deelnemende teams twee keer tegen elkaar hebben gestreden. Een zaalcompetitie kan te allen tijde gehouden worden en is dus doorgaans binnen een jaar afgelopen. Aan de veldcompetitie zijn echter enkele eisen gesteld die het doorgaan van een wedstrijd kunnen belemmeren. Op de eerste plaats moeten de weersomstandigheden goed zijn. De temperatuur moet tussen de 20 en 25 °C zijn, er mag geen regen, sneeuw, hagel, ijzel of andere vormen van neerslag zijn, maar het mag ook niet donderen of bliksemen. Tevens mag er maximaal een windkracht van 2 beaufort staan. Het mag ten slotte niet te bewolkt zijn en de zon mag niet te overheersend zijn. Naast de weersomstandigheden moeten de veldcondities en andere zaken in orde zijn. Het gras moet minimaal 2 centimeter hoog zijn en maximaal 5 centimeter. Er mogen niet al te grote gele plekken op het gras zitten en ook niet al te veel bruine. Het gras mag overigens ook niet te groen zijn. Dit alles maakt dat er niet al te vaak kan worden gespeeld in de veldcompetitie. Iedere vereniging heeft een aantal 'opperwerpers' (een soort rayonhoofden): een mandjebalwedstrijd gaat alleen door mits alle opperwerpers unaniem besluiten dat deze door kan gaan. Als er wel een wedstrijd kan worden gespeeld hoor je in de mandjebalwereld iedereen luidkeels 'it giet oan' roepen. Het kan dus zijn dat het soms tientallen jaren duurt voordat een veldcompetitie ten einde is.

Zie ookBewerken