Morosofie

Bouncywikilogo.gif
Uiteraard moet Wikipedia zo nodig opscheppen met een eigen artikel over: Morosofie.

Morosofie[1] is een complex van ideeën die dagelijks in de praktijk worden gebracht aan sociale- en geesteswetenschappenfaculteiten van universiteiten in Canada, de Europese Unie van Sociaaldemocratische Sovjetrepublieken en de Verenigde Staten van Amerika. Volgens de werkelijkheidsvervalsers van Wikipedia is er sprake van Morosofie als een wetenschapper een absurde waantheorie betoogt en zelf de enige aanhanger van deze theorie is. Een dergelijke wetenschapper zou de titel morosoof verdienen. Als deze beschrijving juist zou zijn, zouden Charles Darwin, Al Gore en Slavoj Zizek morosofen genoemd moeten worden. [2] Dit is duidelijk niet het geval omdat de drie reeds genoemden respectievelijk een bioloog, een klimaatpseudowetenschapper en een filosoof zijn. Wat er nog meer niet deugt aan de wikipedofiele uitleg van morosofie is dat deze impliceert dat de hoeveelheid aanhangers van een theorie bepaalt hoe juist of onjuist deze zou zijn, een klassieke logische dwaling.[3]

In werkelijkheid is morosofie een filosofisch experiment dat al langer dan een halve eeuw aan de gang is. Aan de wieg van dit experiment stond een groep linkse wetenschappers die bekend is onder de noemer Frankfurter School, met Theodor Adorno, Max Horkheimer en Herbert Marcuse als belangrijkste vertegenwoordigers. Deze Frankfurter School poogde socialistische theorieën over volksverheffing toe te passen op ideeën in plaats van de arbeidersklasse. Zij wilden onderzoeken of het mogelijk was om de meest vergezochte en logisch onjuiste onzin te verheffen tot hoge wijsheden met een breed academisch draagvlak. Dit doel zou bereikt moeten worden door deze onzinnige ideeën, het Sociaal Constructivisme en het Cultureel Marxisme, vanuit hoge universitaire posities te verkondigen tot zij geloofd zouden worden door een brede groep academici. Als deze academici de morosofische opvattingen tot basisprincipes van hun vakgebied zouden verheffen, kon er volgens de Frankfurter School gesproken worden van een succes. Als de morosofische ideeën op filosofisch Reaganiaanse wijze door zouden sijpelen naar de geesten van mensen die het qua intelligentie minder breed hadden dan academici, kon er volgens de Frankfurter School gesproken worden van een enorm succes. Inmiddels is het duidelijk dat de leden van de Frankfurter School in hun graven mogen spreken van een enorm succes. De morosofische ideeën zijn heden ten dage namelijk zo algemeen aanvaard dat juist de mensen die deze ideeën verwerpen door de publieke opinie als dom of op z'n minst geestelijk ongezond worden verklaard. Het succes van de morosofie blijkt ook wel uit het feit dat linkse politici tegenwoordig net als de Frankfurter School hun interesse in de arbeidersklasse hebben laten varen om hun aandacht te verschuiven naar morosofische ongerijmdheden. Maar wat zijn die morosofische ongerijmdheden nou precies?

Sociaal ConstructivismeBewerken

Sociaal constructivisme is ook maar een sociale constructie en daarom niet wezenlijk verschillend van asociaal constructivisme, maar niet betrekkelijk.
~ Kapitein Onduidelijk over Sociaal Constructivisme

 
Een Aziaat? Ach, hooguit omdat wij hem zo noemen. Afkomst is een sociale constructie

Sociaal Constructivisme is de waan dat dingen anders worden als men ze anders gaat noemen. Dit verschijnsel wordt ook wel eens politieke correctheid genoemd, maar dat is een groot misverstand. Men spreekt van politieke correctheid wanneer een politicus zijn of haar vak met succes uitoefent en er dus in slaagt om de rijken te verrijken en de armen te verarmen. Het sociaal constructivisme heeft wel wat weg van het relativisme, maar er is een belangrijk verschil. De relativist gelooft dat er geen absolute waarheid bestaat en de mens de maat van alle dingen is. De sociale constructivist gelooft daarentegen dat er wel degelijk een absolute waarheid bestaat, maar dat deze veranderd kan worden door aanduidingen en denkpatronen te veranderen. Dit idee is nogal belachelijk en behoeft eigenlijk niet eens een weerlegging. Iedere randdebiel weet bijvoorbeeld dat brood en wijn niet opeens in het vlees en bloed van Christus veranderen als men dat maar zegt.[4] Toch is het de Frankfurter School gelukt om de morosfie met succes in de hersenen van miljoenen aardbewoners te planten. De theorie van het sociaal constructivisme wordt op van alles en nog wat toegepast, zo ook op sekse, of zoals morosofen het noemen, gender.

GenderstudiesBewerken

 
Volgens morosofen zien deze kinderen niets dat met hun geslacht te maken heeft.

Morosofen geloven dat de verschillen tussen man en vrouw niets met lichamelijke verschillen te maken hebben en slechts sociale constructies zijn. Daarnaast geloven zij nog in het bestaan van eindeloze hoeveelheden andere, sociaal geconstrueerde genders als transgender, agender, bigender, genderfluid, pangender, hypergender, rijstwafelgender, fietsventielgender, toetjesgender en verwarminggender.[5] Genderstudies is een tak van de morosfie die zich bezig houdt met het bestuderen van en theoretiseren over deze sociaal geconstrueerde genderverschillen. Volgens morosofen berustten genderverschillen op uiteraard sociaal geconstrueerde machtsverhoudingen. Vrouwen zouden niet vrouwelijk zijn omdat zij een vagina hebben, maar omdat mannen gemeen tegen hen zouden doen. De mannen op hun beurt zijn alleen maar mannen omdat zij gemeen doen tegen vrouwen. Dit vinden genderstudenten heel erg en zij zouden niets liever willen dan het onderwerp van hun studies sociaal weg te construeren. Middels allerlei door hen aangemoedigde politieke en rechtelijke treiterijen proberen genderstudenten mannen te terroriseren in de hoop dat dit de machtsverhoudingen tussen man en vrouw recht zal trekken. Als dit doel bereikt zou zijn zouden mannen ophouden te bestaan en zal de wereld een vredig paradijs worden waar vrouwen eindeloos kunnen winkelen zonder dat sociaal geconstrueerde demonen die men vroeger mannen noemde hen zullen verkrachten zonder dat zij het zelf door zouden hebben.[6] Voorbeelden van dergelijke treiterijen zijn het toekennen van de voogdij aan de moeder als er sprake is van een echtscheiding en de moeder tegen de rechter een leugen ophangt dat de vader huiselijk geweld heeft gepleegd en het aanstellen van incompetente vrouwen op topposities die door hun mannelijke collega's niet tegengesproken mogen worden.[7] Wie dit beleid durft te bekritiseren wordt beschuldigd van het voeren van een oorlog tegen vrouwen, een oorlog die de morosofen vooralsnog lijken te winnen.

Sociaal Geconstrueerde AngststoornissenBewerken

Er moet zo snel mogelijk een einde gemaakt worden aan de epidemie van Eurofobie!
~ Herman Van Rompuy over Een sociaal geconstrueerde angststoornis

Interessant, de stomme goj, het proefkonijn, meneer de voorzitter trapt erin
~ Theodor Adorno over Herman Van Rompuy

De Frankfurter School vond het interessant om uit te testen of zij het grote publiek konden overtuigen van het bestaan van enkele verzonnen angststoornissen. En ja, het grote publiek trapte erin. Het is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid gebeurd dat iemand van angst ineen is gedoken door het waarnemen van homofilie. Toch zijn er talloze actiegroepen die zich sterk maken voor de bestrijding van dit verschijnsel dat morosofen Homofobie noemen. Dergelijke groepen krijgen subsidie van de overheid! Alsof dat nog niet gek genoeg is bestaat er zelfs een superheldenteam om deze geestziekte te bestrijden. Bijzonder zinvol zijn superheldenteams en actiegroepen tegen homofobie overigens niet. De aandoening is sociaal geconstrueerd en bestaat dus alleen omdat mensen veronderstellen dat deze bestaat. Door ertegen te protesteren houdt men ze juist in stand. Andere voorbeelden van sociaal geconstrueerde angststoornissen zijn islamofobie en eurofobie. Deze ziektes dienen volgens de publieke opinie niet genezen te worden door de patiënten in therapie te laten gaan, maar door hen uit te schelden en belachelijk te maken in door de overheid gesubsidieerde Televisieprogramma's. Gelukkig wordt er op dit moment door barmhartige mensen gewerkt aan het oprichten van enkele gesloten inrichtingen waar patiënten van sociaal geconstrueerde angststoornissen kunnen inslapen revalideren.

Cultureel MarxismeBewerken

 
Nelson Mandela zit momenteel in de bajes vanwege zijn misdaden tegen het cultureel marxisme.

Het Cultureel Marxisme is een van de stokpaardjes van de Frankfurter School. Het is net als de morosofie zelf een toepassing van marxistische denkbeelden op een gebied waarop zij oorspronkelijk geen betrekking hadden. Het cultureel marxistisch gedachtegoed houdt namelijk in dat alle culturen gelijk zijn, maar dat de culturen van de blanke Europeanen [8] minder gelijk zijn dan de anderen. De Frankfurter School is zo dol op het cultureel marxisme omdat het met afstand hun meest idiote verzinsel is dat serieus genomen wordt. Weinig intellectuelen twijfelen er nog aan dat er maar één mensheid is en dat etnische verschillen te verwaarlozen sociale constructies zijn. Tegelijkertijd geloven deze intellectuelen dat diversiteit een bron van kracht is. Een klassiek voorbeeld van Orwelliaans dubbeldenken. Marcuse en Horkheimer lachen zich dood.

Dat culturele marxisten vinden dat alle culturen gelijkwaardig zijn betekent niet zij vinden dan alle culturen bestaansrecht hebben. Sterker nog, zij zouden het liefst alle culturen vernietigen door ze met elkaar te laten versmelten. Dit doen zij door nationale identiteit uit lesprogramma's van scholen te verwijderen en te schuiven met bevolkingsgroepen over de hele planeet in de hoop dat deze mensen de cultuur van hun nieuwe land beïnvloeden en uiteraard zelf ook hun identiteit verliezen. Dergelijke praktijken zijn een verrijking voor alle betrokkenen en wij maken er dus geen afkeurende opmerkingen over. Dat wij van de Oncyclopedia Neerlandica culturele verrijking kunnen waarderen betekent helaas niet dat iedereen dat doet. De Zuid-Afrikaanse terrorist Nelson Mandela vond het zelfs nodig om zijn bezwaren tegen het cultureel marxisme kenbaar te maken door een bloedbad aan te richten op een jeugdkamp van de Nasionale Partij. Een machtige politieke partij in Zuid-Afrika die volgens Mandela verantwoordelijk zou zijn voor het ondermijnen van de cultuur van de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Tot grote opluchting van de Frankfurter School heeft Nelson Mandela weinig aanhangers in wat morosofen de westerse wereld noemen. De Amerikaanse dominee Martin Luther King raakte zelfs ernstig in opspraak toen hij in navolging van Nelson Mandela pleitte voor gelijke rechten voor zwarten en daarmee volgens geschokte morosofen bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette door tegenstellingen tussen groepen te scheppen die helemaal niet zouden bestaan. Na deze affaire concludeerde de Frankfurter School dat hun morosofisch experiment een groter succes was geworden dan zij ooit hadden durven dromen. Hun geloof in de intellectuele capaciteiten van de mens hadden zij echter volkomen terecht verloren.

NotenbalkBewerken

  1. Van het Grieks Μόροι, een dom volk en Σοφία: wijsheid.
  2. Niemand die hun opvattingen aanhangt is immers menselijk. En als wij caravans en dergelijken buiten beschouwing laten kan een niet-mens geen aanhanger zijn.
  3. Helaas is het wel een logische dwaling die door velen als juist of zelfs gezaghebbend wordt gezien, een triest gevolg van de populariteit van Wikipedia
  4. Zie ook: transsubstantiatie.
  5. En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Op Tumblr zuigen sociale constructivisten dagelijks zijljarden soorten nieuwe genders uit hun duim. Dat is heel normaal, en daar maken wij geen grapjes over.
  6. Volgens conventionele logica zouden ook de vrouwen zelf moeten verdwijnen na het gelijktrekken van de machtsverhoudingen. Maar goed, dit artikel gaat over morosofie.
  7. Want seksisme gendercisme!
  8. Door morosofen dikwijls foutief aangeduid als een homogene westerse cultuur.
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
10 maart 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.  Filosofen en hun Wijsgeersels

Associatie · Aristoteles · Thomas van Aquino · Bijgeloof · Brol · Confucius · Johan Cruijff · Daar doen we dus niet moeilijk over · Denken · De Zin Van Het Leven · Desiderius Erasmus
Drogredenering · Filosofie · Michel Foucault · Georg Friedrich Hegel · Idee · Ik moet helemaal niks! · Intellectueel · Isaac Newton · Jullie · Kiek · Logica · Morosofie · Niets · Nietzsche
Nu · Plato · Realiteit · Socrates · Taoïsme · Theorie van Luschu · Toeval · Waardeloos · Wanhoop · Wat geeft het? · Weer wat geleerd · Weet ik veel · Zijn · Slavoj Zizek