TheN.gif

N? N? N?
~ Een zenuwachtig persoon die wacht op een resultaat.

Ik hou meer van MNM's
~ Chocoladeliefhebber over de schamele chocoladeletter N ten opzichte van zijn grotere broertje M

Ik hou meer van MNM
~ Belgische radioliefhebber over MNM

Den EN (ofwel N of n, of +) (meervouden: ennen; verkleinwoordje: ennetje; meervoud van verkleinwoordjes: ennetjes) (na rotatie van 90 graden hetzij met den klok mede, hetzij ertegenin wordt den N enen Z) is den letter welken vaak aan het einden van woorden voorkomen kan, en men ken met den N leuken stukken typen, vandaar dat den N op den toetsenborden plaatsvinden kan. Zie den diagrammen:

En of of of NBewerken

In den wiskunst komen den ennen veelvuldig voor in vergelijkingen met den verzamelingen deren natuurlijken getallen (0,1,2,3,4, en enz.) Men schrijven dan den N niet als ₦ maar met den strepen in verticalen aan den eersten der poten.

Een voorbeelden-n-formule:   ofwel En Zijn En En En, hetgeen slechts opgaat wanneer den N Nul naderen kan. U ziet: den N is den variabelen waarden gelijkend. men ken tevens den N door den M vervangen, maar dan klopt de formule niet meer, dus dat late men liever uit den hoofden.

Naast den N (ofwel + of en en/of ander symbool) ken den N tevens of als plus of als letter voorkomen. De lettercase is interessant: wanneer men den N niet zou hebben wordt deze zin bijvoorbeeld bijzonder onleesbaar:

Zoder   ka me iet goed uit de voete
~ Kapitei Overduidelijk over de

Ook in den wiskunden is zoals reeds aantegtoond den N als letter dus onmisbaar: stelt u zich voor:

Eergie is massa maal lichtselheid i het kwadraat
~ Albert Eistei over de

De N volgt op de KLM, en is daarmee de voorloper van OP stijgen.

Of den N toekomst heeft zal den tijd leren. Het verleden echter is interessant!

 
Een deren holbewoneren.

Historie deren NnenBewerken

Toen den holbewoneren begonnen met schrijven kenden zij den N niet. Vandaar dat ze wachtten tot den boekdrukkunsten werden uitgevonden, en moderneren mediën zich van den N gingen bedienen. Den huidigen generatiën typ- N schrijfmachinen kennen den N als tussen den B en M ingeklemden letteren. Men ken tegenwoordig den N dus moeiteloos reproduceren door dezen toets ingedrukt te houden:

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Dit demonstreert de veelzijdigheid van den N in het tegenwoordige typgebeuren!

Gestalten deren NnenBewerken

Den N in grote vorm is ontstaan als Mongoolse H, waarbij het streepje kwijnend scheef ging hangen. In de Russische variant hangt het streepje den anderen kant op: И, maar daar schrijft den N dan ook JOU!

Den luien N is reeds behandeld: wanneer den N gaat rusten wordt het een Z (Zzzzzzz is dan ook een slapende Nnnnnnn).

Klank van den NBewerken

Plaats den tongen tegen den gehemelten en neurie door uw stembanden te laten geluiden. U hoort nu den N in puursten vormen! Dezen neurieklanken worden veelvuldig gebruikt door Jostibandleden bij het hummen (niet met den M maar met den N, omdat twee schuine zijden voor hen te ingewikkeld te lezen is) van hunnen melodieën. Jomanda schrijft aan den stralenden sound der Nnen geneeskrachtigen eigenschappen toe: haar ingestraalde Nnen zijn overigens niet te koop, maar te beluisteren via den N-foon in Tielen.

TriviaBewerken

  • Schrijven men den N achter sommigen woorden, dan veranderen betekenissen:
    • Komma wordt komaan!
    • Poep wordt den bezigheid poep'n (in het platten Nederlands)
    • Spar wordt sparen!

Zie ookBewerken