OnBoeken:De Overgang Der Dagen

Achterwaartseklok.GIF

Het korte verhaal "De Overgang Der Dagen" is een creatie van de schrijver B. van Drop, bekend schrijver, die met name bekend werd door het verhaal "Hamlap". Dit verhaal was het vervolg van dat verhaal, die gekenmerkt is als een verduidelijkend verhaal, die een breed beeld geeft over de overgang tussen twee opeenvolgende data.

14 meiBewerken

Het is 14 mei. Het is een paar minuten voor twaalf. De dag is bijna om.
Waarom zegt men altijd dat de dag "om" is? Zit daar een bepaalde reden of betekenis achter? Zou een Grote Mogendheid alle dagen omgooien nadat hun periode voorbij zijn? Zijn het net zware dominostenen die in een traag tempo pas laat vallen omdat ze nu eenmaal een grote massa hebben en moeilijk omvallen?
In ieder geval is 14 mei bijna voorbij. Als een normaal, hart hebbend mens met zonder ook maar enige andere gedachten, hierover na zou denken, zou dit licht emotioneel kunnen zijn, hoewel men niet weet wat er zielig is aan de overgang der dagen.
Schrijver dezes, wist dat ook niet. Waarom wel? Ik bedoel, een dag is een dag, 365 dagen in een jaar, en een ontelbaar aantal jaren die volgen en reeds gepasseerd zijn.
Wie weet.
Zou er ergens in onze gedachtegang een lopende band zijn met allemaal papiertjes die voorbij rollen? Allemaal papiertjes, met een dagnummer, een dagnaam en een maandnaam erop, met op de achterkant een beschrijving, allicht de gebeurtenissen die op deze dagen gebeurd waren. Deze logischerwijs genoemde "kalenderblaadjes" die gebrandmerkt staan als de dag van dit, of de dag van dat. Dagen, die allemaal uiteindelijk in een archief worden gestopt, en een kwart van het menselijk brein in beslag neemt, in nerd-taal enige bytes in beslag neemt. Stel, 2 bytes per dag, en allerlei info per dagen, die een bepaald aantal bytes in beslag nemen, terwijl de hersenen miljarden terabytes aankan.
Genoeg technische onbegrijpelijkheid. De dagen zouden naast het massale gescan en geüpload naar de hersenen van de mensen, die ook nog eens vertaald moeten worden in verschillende mensen, ook verbrand kunnen worden in de immense oven van de hel, waar Satan zijn duivelsstaaf op heeft. Zou dit het treurige lot der dagen zijn?
Wie weet.
Het zou net zo goed ook kunnen, dat een werknemer in de naam van de Heer, onbetaald werk kreeg, nadat hij foute dingen in zijn leven had gedaan die zijn naam zwaar onrein maakte, om alle dagen te regelen, dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit en eeuw in eeuw uit, hoewel de eeuwen toch het meeste werk verschaften omdat dan in één moment de eeuwen, jaren, maanden, weken, dagen, minuten en seconden moeten, een bijna onmogelijke baan, hoewel in ruil dáárvoor een plekje in de hemel dan vrij aantrekkelijk is.
Maar stel, deze man (of vrouw) zou dit werk doen. Zijn dagelijkse werkschema zou dan als volgt zijn:
Zo. De dag, deze keer: 14 mei, is over.
Bijna voorbij.
De dag 14 mei gaat dood. Alle dagen hebben in principe 24 uur en iets minder uitstel van executie gekregen van God. Een procedure van galg, s ophangen, afknallen en opruimen.
Een procedure van, de strop erbij pakken. Dit, richting de galg in het Rijk van de Heer die een paar bloedspatters op het eikenhout heeft zitten, hoewel dit haast niet voorstelbaar is.
Een dagelijkse procdure, de strop ophangen aan de galg, waarna de dag weer wordt opgehangen aan de strop.
Het is 23:59.
Nog één minuut te gaan.
Nog enige laatste woorden? klinkt de stem van deze werknemer.
Uiteraard omdat dagen niet kunnen praten, is dit een vrij cliché doch loze vraag waar we in het algemeen niets mee kunnen.
Nog 40 seconden.
De dag is bijna "om". Misschien zou het daarvan komen. Ombrengen, opgehangen, een gruwelijke dood, om zichzelf voor 15 mei, de daaropvolgende dag op te offeren, die hetzelfde doet voor 16 mei, de dáár weer daaropvolgende dag.
Een oneindige spiraal, een zielige vicieuze cirkel der tijd.
Nog 30 seconden.
De werkgever van de werknemer, God, vraagt topkwaliteit, dus controleert de werknemer de strop of deze nog goed vast zit, net als de dag zelf, dus hij trekt de strop nog stakker aan.
Nog 20 seconden.
Er komen spreeuwen en kraaien aangevlogen. Allemaal het symbool van de dood. Echter worden deze dieren weggejaagd door de F-16's en JSF's die Mars een keer gekocht heeft voor God tijdens zijn verjaardag.
Nog 10 seconden.
De tijd is gekomen, de secondewijzer komt bijna op zijn nulpunt, de plek waar hij begon - of niet? Wie zal het weten. Vrij irrationeel toch.
Nog vijf seconden.
Het hoge krukje dat de dag nog tegenhoudt van de dood, wordt weggetrokken.
De dag hangt.
De werknemer neemt een geweer, terwijl de schoonmaker een kruisboog neemt. De werknemer lost 4 schoten, terwijl de schoonmaker 1 pijl afschiet.
De dag is nu omgekomen.
De dag is om.

15 meiBewerken

Nu 14 mei verleden tijd is, wordt 15 mei de ruimte binnen gesleurd.
Een you are next gebaar wordt gemaakt, en de werknemer neemt pauze. De schoonmaker gaat in de tussentijd de galg en de stop ontdoen van het lijk van 14 mei, en alle bloedspatters.
14 mei kan nu de hel in worden gedumpt om te verbranden, of geüpload te worden richting de hersenen van de mensen, om hen nog een doel te geven waarvoor zij zijn gestorven - kennis. Maar ondertussen, is al een troosteloos 24 urig uitstel van executie begonnen. Ditzelfde 24 urige uitstel van executie, ditmaal voor de volgende dag, die ook na die 24 vierentwintig uur, hetzelfde lot, en dezelfde handelingen zal ondergaan.
Wie weet.