OnBoeken:Gezichtshaar voor den Triomf

LeesvoerlogokleinOT.png
Deze roman behoort tot OnBoeken, de collectie inhoudsvrije tekstboeken.
Het origineel geschreven door Snorri Sturluson.

¡Attentie!

Dit werk is uit het Oud-IJslands vertaald naar het Oud-Nederlands in 1354, door Dick Brunae III. Er is geen nieuwere vertaling beschikbaar dus zullen wij van Oncyclopedia het daarmee moeten doen. Dit hieronder is niet het complete manuscript, alleen de meest waardevolle delen.

¡U mag nu weer rustig doorgaan met uw dutje!

ProloogeBewerken

Den snor is ein normael versgijnsel voor den meeste van uns. Maer wist gij ook dat den snor een teiken is vaen magt ende weishijd? Den snor maakt ein mensch superieur aan den snorlose mensch! Dat zeggende, menschen van den wereld, is den snor ein teken vaen autoritijt over den snorlose! Ein snor is niet kewoon ein snor meer! Ein snor zalt gerespekteerd worden door einieder die hem siet. Ein snor is hier voor den magtigen, en niet voor den swakken!
Den bevrijdieng is naarbij, snordraegenden vaen den wereld!

Den TriomfBewerken

Den superiorieteit vaen den snordraegenden is in het sicht, het is sichtbaer veur einieder die verder keikt dan seine snor lang is! Keikt naer den wereld, menschen! Den besnorde koningen ende heerser weten wat den menschen willen en maeken hun reiken groot ende magtig! Den Triomf is aen den besnorden van den weereld! (...)
Waer wei den op wagten? Den snorlosen zind nog altijd in den meerderheid. Wei kunnen niet vaen so een overmagt winnen! Wei moeten langzaem unsere ideëen verbreiden ende so den weereld laeten sien wie hier den touwtjes in den haenden heft!

Den OorlogBewerken

Den Oorlog om den weereld van den Snordragenden sal vroeger of laeter gevoerd moeten worden, maer wanneer den tijd er klear veur is, dan sullen wei het weten! Inn het einde sullen den snorren laeten sien wat sei waerd sein veur unse weereld. Den snorlosen sein minder dann wei, ende sei sullen langzaem maer seker den streid verliesen! Waerom souden wei.. (Onleesbaar door gedrrogde Snorharen) ...ende dat, vrinden van den snor is den enige manier om het leven eerlijk ende goed te houden! Wei sullen bleiven strijden veur ons gelijk ende onse macht over den weereld!

Den StaetBewerken

Wei sullen unse eigenen staet beginnen, waer allen met ein Snor naer binnen mögen. Dit zal het Utopia sein veur alle goede en eerleike snordraegenden. Waer wei normael kennen leven, waer allen die rein sein onder elkaer sein. Wae wei ons niet hoeven te ergberen aen den aenwesigheid van den futiele ende mindere snorrelosen die onse maatschappij verswakken. Die onse wereld, onse positie in het oog van den God verswakken!
Den staet sal daer sein voor den reine Menschen met reinse snorren! Den andersdenken en futiele snorrelosen sullen nooit weer gezien worden! Onsere natie sal sich voorbereiden op den oorlog die den weereld sal veranderen, en allen die sich niet bekeren van deese wereld af sal slaen. Sei sullen allen hard en swaer verset bieden, maer uiteindelijk sullen wei, den meerderen en sterkeren den overwinning vinden! Hoe, vraegt men! Ik sal u vertellen hoe wei...
(Dit erg militante deel van deze text is gecensureerd door de FBI. Als u het toch wil lezen klik dan hier: De bezwarende tekst staat hier. Het is erg militant en sensationeel!
Hoogeachtend, een zeker persoon, directeur van de FBI)

Super aegterleik!Bewerken

Er sullen natuurleik mensen sein die denken dat wei fout sitten! Dat wei discrimeneren ende rasistisch sein! Maer, ik zeg jou, Snorrist, dat wei gewoon den beste sein! Snorrisme is den enige waere Isme, ende den leider die mein ideëen sal volgen en uitvoeren sal magitg sein en als een gestoorde Snorrist die sein volk idiote en onredelijke wetten oplegde den geschidenis in gaan! Ik seg, als slimste persoon in EIsland, dat wei gewoon gelijk hebben! Al den anderen sein super Aegterleik! Den weereld overnemen is simpeler dann het leikt! Men moet gewoon de (...) en allen (...) laten bekeren tot (...) den sullen wei (...) waardoor (...)! Snaept u noe hoe makkeleik het sal sijn? Als wei ons strikt aen mein plannen houden, en niet met sein allen afgeslagt worden op ein Kongres in Reykjavik, dan sullen wei binnen 20 jaer over den wereld heersen!~

KonklusieBewerken

Ende daarmee konkludeer ik, waerde leser, dat wei sullen doorgaan tot den snor oip elk mannengesigt pronkt! Wei sullen onvermoeid doorgaan met het verbreiden van unse waerden ende normen to iedere ongelovige persoon met duidelijke ende normale ideeen is overtuigd vaen unse radikale en haetsaaiende denk weise! Heil aan ein haar! Heil aan ein Snor! Gezichtshaar voor den Triomf!