OnBoeken:Kermis in de Hel

LeesvoerlogokleinOT.png
Deze roman behoort tot OnBoeken, de collectie inhoudsvrije tekstboeken.

Kermis in de Hel

een avontuur van Clint Eastwood

door

Marhijs van Slag

InleidingBewerken

Heil aan de goden en de machten, verzameld in het heilige woord Oemps, die hun zegeningen uitstralen over de mensheid en ere aan de Purusha Sophia, ons aller moeder. Laat de zevenvoudige regenboogstraal ons hart verlichten en ons het zuivere inzicht schenken dat ons zal doen ontsnappen aan de wereld van serieusheid en de dwaling van de zintuigen. Oemps! Oemps! Oemps!

Toen Clint "Boddhidharma" Eastwood naar het (wilde) Westen kwam, begreep hij, dat zijn boodschap alleen verstaan zou kunnen worden als hij zijn lessen om te ontsnappen aan het eeuwige rad van dood en wedergeboorte zou inkleden volgens de bestaande mores. Gekleed in een oranje kleed en met een bidmolentje zou hij immers geen aansluiting hebben gevonden bij de pioniers van Amerika, die, hoewel ze wel enige beschaving van de autochtone bevolking (de "indianen") meekregen, toch over het algemeen uit ruw en weerbarstig hout waren gesneden.

In alle verhalen en legenden die rond deze mythische persoon zijn ontstaan, valt vooral het "niet doen" (Wu-wei) op; de teruggehouden actie, die de spanning opvoert en ervoor zorgt dat de betrokken personen hun karma kunnen verbranden en ze een open deur naar de eeuwigheid wordt getoond. Dat zijn boodschap in het geheel niet werd begrepen en er krachten tegen hem in het geweer kwamen, die hem en zijn werk uit alle macht teniet wilden doen, is alleen maar te wijten aan de onmogelijkheid van de mensen in zijn omgeving om te ontsnappen aan de dualistisch materialistische afgrond waar de mensen uit die tijd in gevangen zaten en waardoor het nodig was dat er een wereldleraar als Clint "Boddhidharma" Eastwood incarneerde om een ontspoorde mensheid weer op het rechte pad te brengen.

In de komende hoofdstukken zal duidelijk worden hoever de daden van CE boven het dagelijkse gewoel van de onwetenden zijn verheven. Ieder hoofdstuk zal de gebeurtenissen verhalen zoals die zijn overgeleverd en die de inspiratie zijn geworden voor vele literaire werken, epische gedichten en films. Ieder verslag zal gevolgd worden door een commentaar van Swami Sri sri Guru Ji Mahatma Bhaktivedanta Dharmaprasadam Avalokiteshvara Das.

Inhoud
Bewerken

Clint Eastwood gaat naar de kapper

Clint Eastwood gaat in bad

Clint Eastwood wordt de baas

De tragische dood van drie onschuldige padvinders

De kantoorbediendes

De aanslag

De provocatie

Het optreden van de "Actiegroep tegen kermissen die door Clint Eastwood georganiseerd worden

Clint Eastwood wordt boos

Eind goed al goed