Oncyclopedia:Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wapenschild.jpg
Interinsignia.GIF

Om de nietbestaande, en als het zou bestaan, geheime samenzwering om te wereld ten gronde te richten door de mensheid zich massaal dood te laten lachen een plek te geven waar ze hun samenzwerinkjes uit kunnen broeden is er in een afgelegen en onherbergzaam achterafgebied van de aardkloot een reservaat voor deze mensen gecreëerd, met financiële steun van de Verenigde Naties, die op deze manier een oogje kan houden op deze nietbestaande, en als ze zou bestaan geheime groepering, die trouwens toch geen, ik herhaal geen aanhang heeft. Zij kan deze ook niet hebben want er bestaat niet zoiets als een samenzwering om de wereld ten gronde te richten door de mensheid zich massaal dood te laten lachen, en als die mocht bestaan, dan zouden wij er niets vanaf kunnen weten omdat ze dan geheim zou zijn. Maar dat is ze niet, want ze bestaat niet.


Daarom is er een niet bestaand domein gehuurd door niemand in het bijzonder om deze niet bestaande samenzwering niet te kunnen non-coördineren.