Oncyclopedistische Schrijvers van de Maand


De titel "Vandalist Schrijver van de Maand'" werd ingesteld bij het éénjarig bestaan van de Oncyclopedia Neerlandica, op 1 juli 2007. Sindsdien is er al heel wat water onder de brug doorgegaan en nog meer nonsens door de kabel gestroomd. Hieronder vindt u de Galerij der Giganten, de helden, die niet wijken voor 's levens geestdodende, serieuze gedoe, maar die beseffen dat ONZIN SPUIEN de enige manier is om de wereld te redden van de zwaarmoedigheid en die zich voor de volle, nee, niet honderd procent, maar voor de volle duizend promille inzetten om lariekoek voor de hele wereld toegankelijk te maken. Treed hier daarom binnen met eerbiedig ontbloot hoofd en spreek niet al te luid: men zou u voor een zuurpruim kunnen houden. Het meest gepast is een beheerst giechelen, maar een schaterlach zal men u ook wel vergeven, mits dat vergezeld gaat met een bijdrage aan de collecte.

De titel "Schrijver van de Maand" is een publieksprijs. Bent u een ingeschreven gebruiker? Dan kunt u hier stemmen op degene die u de Topschrijver van de actuele maand vindt.Wie dees' Galerij beziet, wordt neerslachtig, dra, subiet!
Omdat de blijvers geëerd geconfronteerd moeten worden van hun staat van dienst anno 2012, zijn zij ook hiermee gebrandmerkt!