Ongerijmd:Aeneïs II

De Trojaanse Aeneas ondernam na de val van Troje in 1200 v. Chr. een zwerftocht naar het nieuwe, beloofde land in Italië, samen met zijn vrienden en zoontje. Toen hij net niet het land bereikt had, kwam een aantal goden op de proppen die het op hem gemunt hadden; zij wilden immers niet dat Aeneas van de Grieken zou kunnen ontkomen door zomaar eventjes een nieuw rijk te stichten in het westen. In een storm dreven alle windgoden de arme groep naar Afrika, waar de schone Dido haar vermoorde man opvolgde als Karthaags vorstin. Zij ontdekte hen, aangespoeld op het strand, waarschuwde de rondomwonende bewoners en liet hen verzorgd worden. Na een paar rustdagen ontbood zij Aeneas en zijn mannen op het paleis voor een feestmaal en wilde zo gaarne weten wat het lot hen had aangedaan.


Waarschuwing: De waarheid in dit gedicht wordt op dit moment betwist.

Terstond vanaf zijn aanligbed
ving Aeneas aan met dit gebed:
Mensenlief wat wij 'ebben doorstaan
- geen enkele tocht is behaagl'k gegaan -
is in mensenheugnis nooit gekend
en blijft mij immer in gedachten geprent
Niets is erger verlopen, vorstin
Niemand wil dit horen, noch uw zin
Niet heb ik de kracht te spreken
Nooit zal ik u kunnen preken
Nergens is 't secuur, noch stil
Harteloos is der goder wil
Kan d' Olympus zijn haat niet staken?
Blust enige liefde wel 't vurebaken?
Waar brengt mijn plicht me nog naartoe?
Naar 'n kapot lichaam aan stervens toe?

Natuurlijk zou ik willen weten
- ik wil jouw immers nooit vergeten -
hoe het met jou is verlopen
ik ook heb 'n erg parcours belopen
als ik je vertellen zou
wat 'r met mijn man zo trouw
overkomen is op straat ter plein
waar hij tussen de massa zo klein
vrij onbeschermd werd vermoord
door 'n onverlaat zonder oord.
Iets ergers overkomt me ni' meer
dus vertel, jij van het oosterweer,
waar jouw vrouw en kinder'n wezen
of wat anders zal 'k ooit nog lezen
in roddelboekskes over jouw verhaal?
Ik sta voor waarheid ofwel een schandaal

dat ik ooit een man in mijn slot ontving
zonder vernemen van zijn geding.
- Ho 's even, 'k zeg het al
op voorwaar jij m' immer horen zal:
't verhaal is niet voor zwakken bestemd
noch voor woesten niet getemd.
Vrouwe is mij heengegaan
in de Slag bij duistere maan
kwijtgeraakt is 't juiste woord
daarna door zo'n hond vermoord
doch had zij mij een laatste keer
verschenen zonder huideleer:
Jij zal zoonlief goed behand'len
en met hem in 't westen wand'len
Zoek een vrouwmens schoon aleer
rijke stichten met Julius' eer

Anchises' telg, ga nu maar,
maak de grootse plannen waar.
Zij steeg op ter hemel grauw
't horloge wees al halfzes gauw;
Ikzelf bevale die zeile te spannen
dat gehoorzamend gingen mijn mannen
- Ik wille die oorzake weten,
waarom waren die Grieken bezeten
door zo'n groots vernielgedrag
en geen denken aan vredesverdrag!
- Deze vragen zijn terecht
niemand bergijpe zulks onrecht
Leterme die zijn premierschap won
Balkje die niet winnen kon
Agamemnoon wiens vrouw geroofd
en diens troepen vaak onthoofd

allemaal Paris' schuld
God, wat hadden wij geduld
toen wij hoorden die feestmale
waarbij die jongen deed verhale
dat hij de schoonste vrouw mocht kiezen
en dat had Venus in de smiezen:
die jonkvrouw Agamemnoons ging het worden
ontstoken stuurde koning zijn horden
naar ons dierbaar Trojeland
waar Paris met zijn dictatorhand
regeerde over Priamus' schatten.
Niemand kon de terreur omvatten.
Tien jaren duurde die strijd,
geeneen werd binnen de muren bevrijd
van angst en haat, van vuur of nijd.
De dood verloor hier kostbare tijd.

Muziek picto.png Poëzie

Gedichten ·· Aeneïs II · Amfibie · Appel · Ardennen · Bewijs uit het Ongerijmde · Blauw scherm des doods · Cadeau · Controleur · Dat · De gebruiker, de controleur, een anoniem en de admin · De vrunzelige hangering · Dialoog · Discussie · Doedelzak · Dubbelepunt · Economische crisis · Een mug · Evert Everzwijn en Kareltje Konijn · Fons · Gedachte · Gij zalt · Haiku · Hersenbeschadiging · Het is koud · Het leven van een Oncyclopedist · Humor · Ie Wie Waai Weg · Ik verga van onkunde · Kelei Geroen · Kolibrie · Kortste rijmpje · Lachen is gezond · Land · Lettervermicelli · 't Leven is... · Limerick · Loonslaaf · Lorem Ipsum · Luchtballon · Meeuw · Neologist · Niets op TV · Nieuwe pagina · Noord/Zuidlijn · Ode aan mijn Lada · O Gems · Ollekebolleke · Onzevader · Overal loert de redding · Plant · Poedel · Prei · Pyongyang · Raket · Rijmen · Saab is baas · Schoothond · Sinaasappel · Sonnet · Tram · Telrijmpjes · Uranus · Vakantie · Vakant(ie) · Vergeten Verjaardag · 't Weer · Weps · Winterpret · Wiskunde en vuurspuwende konijnen · Wraakgodin

Kleurdichten ·· Kleurdicht 1 - Vervoersperikelen · Kleurdicht 2 - Schoenmakersleed · Kleurdicht 3 - Godenverdriet · Kleurdicht 4 - Gevangeniswezen · Kleurdicht 5 - Paprikadilemma · Kleurdicht 6 - Kortheid

Liederen ·· Berend Botje · De Ballade van het Grootse Avontuur van Ridder Janus (en z'n paard) · De ballade van Naakte Mannen · Egypte · Gevangenis · Het nooit eindigende liedje · Jesterdee · Kampen · Karel Klootkop · Kommalied · Kijk daar komt een linkje an · Het lied van Alex en van Sander · Oncyclopedia-lied · Ons Gelderland · Padam · Parkietenlied · Sint-Maarten · Stoïcijn · Uit het leven van Kees · Verduistering · Wat geeft het? · Zespoterslied

OnDichtbundels ·· OnDichtbundel 1 · OnDichtbundel Rotterdam