Ongewenst zanger

    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!

Ongewenst zanger is een onomkeerbare aandoening van het centrale zenuwstelsel. De symptomen varieren van neuriën, de maat mee kloppen, toonloos of met getuite lippen fluiten tot aan het in spontaan gezang uitbarsten. Niet om aan te horen. De aandoening treft uitsluitend mannen. Vrouwen kunnen vanwege de subtiele grammatica van het taalgebied deze ziekte niet oplopen.

OorzakenBewerken

 
Uni van Harderwijk

Over de oorzaken die leiden tot deze aandoening is niet zoveel bekend. Een studie van de Universiteit van Harderwijk toont een correlatie aan tussen ongewenst zanger en slechte smaak. Maar wat is oorzaak, en wat is gevolg? Het wordt maar niet duidelijk.

Een andere studie toont een verband aan met beroepsgroepen die de buitenlucht als voornaamste werkplek hebben, zoals bouwvakkers, stratenmakers en bakkersknechten. Ook deze studie kan niet goed overtuigen, mede doordat bijvoorbeeld de eveneens typische buitenberoepen zoals geveltoerist en hosselaar juist relatief ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken. Er wordt wel gepoogd een verklaring te geven: er zou sprake zijn van vakkennis die door de beroepsbeoefenaren van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat geveltoeristen en hosselaars dergelijke rituelen niet kennen komt doordat zij in tegenstelling tot stratenmakers, bouwvakkers en bakkersknechten vroeger geen gildesysteem kenden en derhalve geen traditie hebben meegekregen.

GevolgenBewerken

 
Tragisch

Lijders aan deze aandoening wacht uiteindelijk slechts één lot: een pijnlijke dood. De aandoening is ongeneeslijk, begint sluipend, en vordert traag maar gestaag totdat de patiënt zich niet meer van zijn eigen zelf bewust is. In dat stadium barst hij te pas en te onpas uit in heftig, vals en onverstaanbaar gezang. Het wachten is slechts op een barmhartige omstander die hem uit zijn lijden verlost.

Het Parlement studeert op wetgeving die het mogelijk moet maken om lijdenden aan deze aandoening minder belemmeringen voor een euthanasie in de weg te leggen. Normaal gesproken wordt voor een legitieme euthanasie het criterium uitzichtloos en ondraaglijk lijden gehanteerd. Het wetvoorstel wil dit criterium handhaven, en het tevens uitbreiden naar de directe omgeving van de ongewenst zanger. Immers, ook het lijden van de omgeving kan zonder ingrijpen ondraaglijk en uitzichtloos zijn.

Naar verwacht leidt dit onderwerp nog tot een stevig debat. Het wordt schertsend al het "breekijzer van de volgende verkiezingen" genoemd. Volgens menig Tweede Kamer lid bevat deze aanduiding een kern van waarheid. Het standpunt van de SP is dat de overheid meer opvangcapaciteit voor lijders aan de ziekte moet creëren, en dan vooral voor getroffen volkszangers. Dit staat lijnrecht tegenover het standpunt van de VVD, dat stelt dat alle mannen zich verplicht tegen ongewenst zangerschap moeten verzekeren bij de reguliere zorgverzekeraars, waardoor ze bij een eventuele manifestatie van de aandoening voldoende eigen middelen hebben om in een privékliniek te worden verpleegd.

VoorkomenBewerken

Omdat weinig bekend is over de oorzaken van ongewenst zanger, kunnen we slechts in algemeenheden een advies uitbrengen over het voorkomen ervan. In de eerste plaats: was uw handen grondig met ontsmettingszeep na ieder bezoek aan het toilet. In de tweede plaats: kus geen vreemden, u weet immers niet wie hen gekust hebben. In de tweede derde plaats: laat uw drank niet onbeheerd in het café staan. Een pilleke erin is snel genoeg gebeurd.

LarynchectomieBewerken

 
Larynchectomie

Sommige mannen komen tot de conclusie dat ongewenst zanger zulke verstrekkende gevolgen voor het alledaagse bestaan heeft, dat zij koste wat kost niet ongewenst zanger willen raken. Sinds kort bestaat voor hen de mogelijkheid tot een larynchectomie, ofwel het operatief wegnemen van de stembanden. Deze ingreep garandeert dat het risico op ongewenst zangerschap tot nul wordt teruggebracht.
Beroemde en niet-zo-heel-beroemde mannen die aan ongewenst zangerschap lijden of hebben geledenBewerken

  1. Dries Roelvink. Hors parcours.
  2. Eugène Klein-Leuter, een collega van mij. God, wat is díé een partij irritant! Zit je net met een klant te bellen om uit te leggen dat je de deadline ook deze maand niet haalt (voor de derde keer op rij, zweten als een otter, draaien, leugentjes, wie kent dat niet), barst Eugène vrolijk uit in een Sinterklaasliedje. In augùstus!
  3. Opa. Ja, toen ik vijf was vond ik het wel geinig dat-ie spontaan kinderliedjes begon te zingen zodra ik op zijn radar verscheen. Kinderliedjes uit de oude doos, die ik helemaal niet kende van de kleuterschool. Ach, het is toch een verbreding van je horizon, denk je dan. Maar hij hield het vol tot ver in mijn twintigste levensjaar, dat was wel gênant. Moet je je voorstellen, haal je met je goeie gedrag opa een keertje uit het bejaardenhuis, sta je met hem in z'n rolstoel middenin het winkelcentrum, begint-ie Altijd is Kortjakje ziek te zingen. En uitgerekend net als Barbara voorbijkomt, die rondborstige blonde stoot op wie je al tijden stiekum verliefd bent. Zij werpt een blik op opa, daarna een minachtende blik op jou, en *poef*... Weg mooie droom. Voor altijd. Je kan opa wel wurgen, maar er is iets te veel publiek bij...
  4. Maak het verhaal zelf verder af en kleur de plaatjes.
  5. Bob de zanger
  6. Zanger Rinus
  7. René Froger

Zie ookBewerken

Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
10 sept 2007 17:00 (UTC)
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.