Page Down

Kalmte alleen kan u redden, en...

Page Down, bijna uitsluitend gespeld als PgDn, is de literaire weg naar de hel. Deze weg is voorbehouden aan geletterden, omdat andere stervelingen deze tekst tóch niet kunnen lezen, en/of niet vertrouwd zijn met woorden als "Page", dat zowel "pagina" kan betekenen als "onwereldwijze jongeling", en "Down", dat zowel "neer" als "slachtig" kan betekenen. Wegwijzers met deze tekst leiden zonder pardon naar de rivier Styx, alwaar de argeloze wegwijzervolger te horen krijgt dat de overtocht gratis is. Pas na aankomst blijkt dat betalende reizigers naar een vreedzaam hiernamaals worden geleid, terwijl... juist.

Oudste vermeldingBewerken

Voor zover geweten, is de oudste vermelding van deze tekst te vinden boven de trap die leidt naar de crypte onder het hoofdaltaar van St. Martin's Church, een aan Sint Maarten gewijd VIde-eeuws kerkje aan de rand van Canterbury (Engeland). Hij is daar afgekort weergegeven, als "PgDn", omdat het perkament in de Middeleeuwen zó kostbaar was, dat men uit veelgebruikte lettercombinaties stelselmatig letters wegliet, erop rekenend dat de lezer het woord wel zou reconstrueren. De gewoonte zette zich ook door wanneer op andere materie geschreven werd, zoals hout of steen. De lokale bevolking was eeuwenlang vertrouwd met het verschijnsel dat nieuwsgierige, door de wegwijzer geïntrigeerde bezoekers wél de trappen afdaalden, maar nooit weer opdoken. Maar sinds het op de markt komen van computers met een klavier dat dezelfde mededeling bevat, is de interesse voor het bordje sterk afgenomen, vermoedelijk omdat aangenomen wordt dat het gewoon op de verkeerde plaats is aangebracht. Bovendien ziet men de weinige geïnteresseerden die tóch afdalen, enige minuten later weer opduiken met de mededeling dat er niet veel te zien is.

WereldwijdBewerken

Bordjes met de vermelding "PgDn" kunnen over de hele wereld aangetroffen worden, en wanneer een ijverige beambte (of een boze landeigenaar) er eentje verwijdert, komen er dichtbij twee voor in de plaats. Ze overschilderen helpt evenmin: de oorspronkelijke vier letters blijven altijd door de toegevoegde materie heen komen, en zelfs grondig afschuren helpt niet. Men heeft nog maar één keer in de geschiedenis iemand zo'n bordje zien neerzetten, en na arrestatie bleek dat de ongelukkige, een Chinese ambtenaar belast met het promoten van bezienswaardigheden bij buitenlanders, dacht dat de term een afkorting was voor "Pagoden". Sindsdien worden deze bouwwerken met een pictogram aangeduid.

KlavierBewerken

Met de introductie, door Johannes Gutenberg, van de boekdrukkunst aan het einde van de XVde eeuw, werd de (afgekorte) tekst toegevoegd aan de bediening van een zeer primitieve poging om zetwerk te automatiseren, om sneller naar de onderkant van een pagina te gaan. Uiteindelijk bleek het om een grap van een leerjongen te gaan, daartoe aangezet door een rivaliserende Hollandse drukker, een zekere Laurens Janszoon Coster uit Haarlem, al wordt daar beweerd dat de leerjongen handelde in opdracht van de Aalstenaar Dirk Martens. Maar de term had zich al flink genesteld, en werd in de hele beschaafde wereld de geijkte term voor het in één beweging naar de onderkant van een pagina gaan. Het dient overigens vermeld dat in het drukkerijwezen de uitdrukking haar helse eigenschap verloren had.

LinotypeBewerken

In de XIXde eeuw kwamen de eerste tikmachines op de markt, en tegen het einde van die eeuw verschenen ook de eerste drukinstallaties die via een gelijkaardig toestel konden worden bediend. "PgDn" verscheen toen voor het eerst op wat wij nu een "klavier" of "toetsenbord" noemen, maar aangezien er bij het gebruik van een gewone tikmachine absoluut geen behoefte was aan het in één klap naar de onderkant van een pagina gaan, duurde het tot het verschijnen van computerschermen eer die optie ook in de huiskamer binnendrong.

Huis, tuin en keuken: de hel van malwareBewerken

Het gebruik van een klavier met een toets voor "PgDn", gecombineerd met de schier eindeloze mogelijkheden van software, leidden tot de triomfantelijke terugkeer van de helse eigenschap van de uitdrukking. Wie een computergebruiker plots in het niets ziet verdwijnen weet dus, na het lezen van wat voorafging, dat de ongelukkige in kwestie de beruchte toets had ingedrukt toen hij met foute software aan de gang was. Deze foute software noemt men "malware", en afhankelijk van de gebruikte malware kan de verdwijning ook nog gepaard gaan met het ontstaan van een zwavelwolk, en/of een lichtflits en/of een luide knal. Malware is uitsluitend online te verkrijgen, en kost meestal weinig of niets.

Kalmte alleen kan u redden, en...Bewerken

Niet elke vermelding van "PgDn" voert de nieuwsgierige rechtstreeks (via het computerklavier) of onrechtstreeks (via een reeks te volgen fysieke wegwijzers) naar de hel: wanneer u op onderstaande tekst druktPgDn
...dan komt u HIER terecht...Bewerken

...en dat valt, alles wel beschouwd, nog best mee. Het leest ook sneller. Tot slot nog dit: "PgDn" heeft niks te maken met "PgUp", al worden beiden vaak zij aan zij op een klavier vermeld.


Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
20 juli 2015
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.