Pedofilie

Ga jij maar eventjes daarzo zitten
~ Peter R de Vries die een pedofiel aanspreekt

Weet je wat er zo goed is aan een 7 jarig jongetje? als je hem omdraait hem je een 7 jarig meisje!
~ Een grap. Zie je, de grap is dus dat een jongen.... ach, laat ook maar.

Pedofilie is een alledaags voorkomende afwijking (net als autisme en toch niet) waarbij kinderen volwassenen verleiden en uiteindelijk 'all-the-way' gaan met ze. Omdat de wet echter bepaald heeft dat seks met minderjarigen verboden is zijn het niet de walgelijk zieke kinderen maar de volwassenen die in overtreding zijn. Jaarlijks maken deze zieke kinderen vele slachtoffers en zorgen zij voor vele veroordelingen tot grote spijt van de beschermers van de wet.

Soorten pedofielenBewerken

Er diverse soorten pedofielen omdat alle kinderen hun eigen doelgroep hebben. Deze variëren van nog net niet volwassen tot oud en afgedankt (Ouderen).

Neofiel/InfantofielBewerken

Dit zijn de kinderen die kleine baby's verleiden. Tot hoeverre de baby's liefde kunnen voelen is een raadsel en dit is dan ook voor kinderen de enige strafbare vorm van pedofilie. Baby's hebben namelijk geen wil en dus wordt het seks hebben met baby's gezien als verkrachting.

HebefielBewerken

Hierbij zijn jongeren voornamelijk het slachtoffer van de kinderen. Gek genoeg zijn dit vaak kinderen uit hun eigen leeftijdscategorie en is er zelden sprake van seks. Toch is dit de meest voorkomende vorm van pedofilie onder pedofielen. Of het ziek is om op mensen te vallen van je eigen leeftijd is iets waar menig wetenschapper zijn brein over heeft laten kraken. Biologisch gezien is het verkeerd, mensen vallen namelijk op rijpe mensen.

EphebofielBewerken

Ephebofielen hebben als hun doelwit jong volwassenen (16 tot 21 jaar) en worden gezien als de grootste dreiging. Dit komt voornamelijk omdat mensen in deze leeftijd erg aan het experimenteren zijn met seks en alles wel willen uitproberen, dus ook seks met een 12 jarige. Uit deze groep komen dan ook de meeste veroordelingen vanwege de kwetsbaarheid van de jong volwassenen. Momenteel geeft de overheid miljoenen uit aan voorlichting over het gevaar van ephebofielen al is het effect ervan nauwelijks merkbaar omdat de campagne gerund wordt door apen met een typemachine (rappers).

AdolofielBewerken

Adolofielen zijn de minst succesvolle vorm van pedofielen. Deze kinderen hebben als doelgroep volwassenen. Het probleem voor adolofielen is dat volwassenen te nuchter zijn om met kinderen naar bed te willen. Toch gebeurd het wel eens dat een kind een volwassene lang genoeg heeft verleid (denk aan docenten, de zwemleraar uit Den Bosch en vrijwilligers van het buurthuis die dagelijks in aanraking komen met jonge kinderen) waardoor de volwassene toegeeft aan de verlangens van het kind. Deze slachtoffers komen vaak groots in het nieuws en krijgen een jarenlange therapie genaamd TBS om ze voor te bereiden op hun re-integratie in de maatschappij en vooral leren om te gaan met hoe de media ze heeft misbruikt voor ene leuk item.

 
Aantrekkelijk? Ik dacht het niet!

SenifielBewerken

Senifielen zijn de meest gevaarlijke vorm van pedofielen. Dit zijn kinderen die nietsvermoedende (vaak stinkende of demente) bejaarden keer op keer verleiden zonder dat iemand er ooit achter komt. Het gebeurd zelfs wel eens dat kinderen deze bejaarden houden in hun kelder als slaaf of bij hun intrekken en leven op kosten van de bejaarde. Pas als het slachtoffer helemaal blut is of is gestorven houdt de senifiel op met het misbruiken van de bejaarde en gaat deze door naar de volgende (vaak de buurman/buurvrouw)

Gerechtigheid!Bewerken

Omdat deze zieke kinderen zo een groot gevaar zijn voor de maatschappij zijn er speciale teams gevormd om deze kinderen op te pakken en te heropvoeden/te veroordelen tot de doodstraf.

LODPBewerken

 
Neem jij hier maar even plaats...

Het Landelijk Opsporingsdienst Pedofielen zoekt dagelijks naar deze pedofielen dit doen zij met undercoveroperaties op basisscholen, het internet af te struinen naar pedofielennetwerken en met steekproeven op straat. Zij zijn jaarlijks verantwoordelijk voor het oppakken en executeren van honderden pedofielen. Dit mogen zij met behulp van het Kinderwetje van van Houten waarin staat dat als een God een pedofiel haat deze mag worden vermoord. Onduidelijk is echter of het gaat om de God of om het kind al wordt er van uit gegaan dat het hier om het kind gaat.

Peter R de VriesBewerken

Peter R de Vries (bekend van TV!) is een misdaadverslaggever van SBS6 (tevens het enige goede wat SBS6 Nederland heeft gegeven) die al jaren pedofielen in de val laat lopen en overdraagt aan het LODP. Hij is zelf ooit misbruitk geweest door een pedofiel (in de zomer van 1984) waardoor hij een vendetta heeft lopen tegen alle pedofielen. Als de LODP een pedofiel maar niet veroordeeld krijgt roepen zij de hulp in van Peter R de Vries die deze dan grondig inspecteerd en in de val laat lopen waardoor er genoeg bewijs is voor een executie ter plekke.

Volksbeweging Tegen Alle Smerige Pedo'sBewerken

De Volksbeweging Tegen Alle Smerige Pedo's is de de laatste groepering die voor gerechtigheid zorgt. Als zij informatie te weten komen over een pedofiel dan zoeken zij die hoogstpersoonlijk op, verkrachten ze hem of haar massaal (zoals hij/zij gedaan heeft bij volwassen), steken ze het uitgeputte levende lichaam in de fik en urineren ze op de restanten van het lijk die ze vervolgens opsturen naar de Vuilnisbelt van de Aarde als voedsel.

Sommigen vinden hun middelen een beetje grof, vooral het uitgeput verbranden wordt beschouwd als een pijnlijke gebeurtenis. Ter compensatie is dan ook besloten de persoon eerst bij te laten komen en dan pas in de fik te steken na een aantal uren gevuld met mindfuck.

Relevante WetgevingBewerken

Rijk in Europa van het Koninkrijk der Nederlanden, ook wel "Nederland"Bewerken

art. 123 Wetboek van Strafrecht:

  • Lid 1: "Hij die zonder wettelijke dispensatie ontucht pleegt met een kind die de leeftijd van 12 jaren maar die van 18 niet heeft bereikt die bestaat of mede bestaat uit binnendringen van het lichaam, wordt, als schuldig aan onvergunde kinderpenetratie, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangisstraf, tenzij het feit wordt begaan ten aanzien van Justin Bieber." (Opm. De wetgever van Nederland wordt geroemd om zijn bloemrijke formuleringen, in tegenstelling tot de wetgever van België en de Antillen. De wetten van de wetgevers van deze landen zijn gelardeerd met taalfouten, stijlfouten en simplistisch taalgebruik. Vuistregel: In Nederland is de wetgever slimmer dan de rechter, in de Antillen en België de rechter.)
  • Lid 2:"Indien het feit omschreven in het eerste lid zonder binnendringen wordt begaan, wordt het gestraft met tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren."
  • Lid 3: "Indien het feit omschreven in het eerste lid niet opzettelijk wordt begaan, wordt het gestraft met het doen van schriftelijke excuses aan de slachtoffers."
  • Lid 4: "Indien het feit omschreven in het eerste lid in vereniging wordt gepleegd, wordt Robert M. gestraft met de doodstraf, Richard van der O. met levenslange gevangenisstraf en al de anderen met het doen van schriftelijke excuses." (Opm. In lid 4 heeft de wetgever ingegrepen wegens de uniekheid van de Amsterdamse Zedenzaak om geen twijfel te laten over de over te leggen straf. De wetgever mag soms op de stoel van de rechter gaan zitten, tenzij de rechter te lui is om op te staan. Dit was echter niet aan de orde in deze zaak.)

BES-eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden (Landen uit de Antillen die gemeente van Nederland zijn geworden, maar eigen wetboek behouden)Bewerken

art. 124 Wetboek van Boeteboete:

  • Lid 1: "Gestraft met boeteboete van beetje geld wordt gedrag dat niet goed is en te maken heeft met stoute mannen en vrouwen maar vooral mannen die kinderen binnendringen of oppervlakkig, maar niet lief, aanraken."
  • Lid 2: "Ieder mens is een kind, als zijn ouders nog in leven zijn." (Opm. Artikel 124 wordt door de rechter buiten toepassing gelaten, omdat het te vaag omschreven is en daardoor niet voldoet aan internationaalrechtelijke verdragen.)
  • Lid 3:Gij zijt stout als gij art. 124 lid 1 overtreedt! Gij verdient boeteboete en billenkoek! Gij denkt dat gij beschermt wordt door Ons, de wetgever van de warme Nederlanden, als gij in dezelfde leeftijdscategorie valt als het slachtoffer, maar gij heeft dat mis! Gij zijt evenzo stout als de delinquent met een oudere of jongere leeftijd! Maar als gij geen ouders meer heeft, zijt gij zielig, en kunt gij niet vervolgd worden! (Opm. Dit artikel, ook wel een schreeuwartikel, betuttelartikel of kapittelartikel genoemd in het juridisch jargon, heeft tegenwoordig weinig waarde. Het niet hebben van ouders is geen excuus om art. 124 lid 1 te overtreden, is de heersende opvatting in de leer, zelfs in de Antillen.)

BelgiëBewerken

Art. 5 (van 5) Wetboekje van Tucht

  • Lid 1: "Aan kinderen zitten in alle denkbare vormen is niet goed te keuren en wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf in Breda, tenzij begaan door een geestelijk medewerker van de Katholieke Kerk."
  • Lid 2: "Een ieder is een kind van Onze God." (Opm. Dit artikel wordt buiten toepassing gelaten om praktische redenen, anders zal de gehele Belgische bevolking opgesloten dienen te worden en daar is de Gevangenis in het Nederlandse Breda te klein voor. N.B. België heeft zelf geen gevangenissen.)

Rechtsvergelijkende beschouwingBewerken

Het is opmerkelijk, de relevante wetgeving van Nederland, de Antillen en België in ogenschouw genomen hebbende, dat de wetgevers van die landen zich niet of niet specifiek tegen ontucht van zeer jeugdigen keren, d.w.z. jeugdigen die niet de leeftijd van 12 jaren hebben bereikt. Daarnaast wordt alleen in Nederland wetgeving tegen ontucht van kinderen nog toegepast tegen delinquenten.

Zie ookBewerken