Politiek in Oncyclopolis

Oncyvlag waved.png
Oncyclopolis

Politiek in de Democratische Volksstadstaat Oncyclopolis (ook wel Het Politieke Gepeupel) is een ingewikkeld onderwerp dat de macht weergeeft in de Democratische Volksstadstaat Oncyclopolis. Het is verdeeld in een aantal onderdelen die van laag naar hoog te onderscheiden zijn.

MachthebbersBewerken

Oncyclopolis kent twee leidende machten. Deze zijn het SOAP-partijbestuur (uitvoerende macht, de jure staatshoofd) en het Koningshuis/Keiserskot/de Tsarenvilla/Godenpoort van keizer/koning/tsaar/god Carolus B. (ceremoniële macht, de facto staatshoofd), maar deze macht is echter betwist omdat Carolus B. zich niet interesseert in Oncyclopolis en daarmee ook niet actief is met de binnenlandse zaken, terwijl Carolus B. wel de Grote Rode Knop achter de hand heeft waarmee hij Oncyclopolis met één druk op die knop integraal kan opblazen. Om Carolus B. dus te plezieren heeft hij een ceremoniële rol toegewezen gekregen zoals hiernet beschreven. Door dit gebrek aan 'uitvoerende' macht, wordt het SOAP-partijbestuur als de opperste machthebber in Oncyclopolis beschouwd. Als er echter iets fout dreigt te gaan en als het SOAP-partijbestuur de controle verliest, wordt Carolus B. via zijn speciaal ongekozen uitgekozen bureaucraten (huisnarren) opgeroepen in te grijpen en commandeert hij zijn persoonlijke leger van Canadese Boskabouters om het probleem (hoe groot dan ook) op te lossen.

SOAP, de leidende partijBewerken

De landleidende partij, is de SOAP (Sophiaans-Oncyclopedistische Artikelenpartij (Arbeid = schrijven = artikelen. In Latijn: opera (soms ignemvulpes), scriptorum, scriptum). De SOAP is aan de macht, en alle andere partijen hebben er niets mee te maken in het kader van de soort macht, omdat de SOAP met het SOAP-partijbestuur de "Senaat" vormt (zie paragraaf hieronder) en de andere partijen de Volksvertegenwoordiging in de ON. Het is niet mogelijk om op de SOAP te stemmen, maar daarentegen wel op de andere partijen die zich kandidaat stellen voor minstens een zetel in de ON[1]. Indien iemand zich toch geroepen voelt over onderwerpen binnen de SOAP te stemmen en mee te discussiëren, of om bijvoorbeeld bedrijven op te richten (de SOAP behoudt de volledige controle over Oncyclopolis), dan moet diegene een lidmaatschap aanvragen, om zo de status van Iets Volwaardiger Burger dan Andere Volwaardige Burgers (IVBAVB) te krijgen, maar zelfs dan bestaat er geen garantie dat er direct geanticipeerd wordt op de bijdragen van dit IVMAVB. Sommige burgers krijgen nu eenmaal makkelijker zaken voor elkaar. Complottheorieën doen de ronde dat dit voornamelijk mensen die zich op schimmige en onduidelijke wijze aangesloten hebben bij het Broeder- en Zusterschap der Brave, Meest Volwaardige Aller Volwaardige Burgers van Oncyclopolis (BZBMVAVB).

Het zijn van een absolute leidende partij geeft het zijn van een soort communistische staat eigenlijk al prijs aan de gehele wereldbevolking. De partij is de machtigste en beslist zo goed als alles in Oncyclopolis. In feite is Oncyclopolis een militaire dictatuur, omdat elk lid van de SOAP en leden van de Oncyclopedische Naties militair zijn vanwege het rangenstelsel dat nl. in handen is van de Oncyclopedische Krijgsmacht (promotie wordt uitgevoerd door de Krijgsmacht).

SOAP-partijbestuur, de "Senaat"Bewerken

Het SOAP-partijbestuur heeft niets met het onderstaande te maken, maar is vergelijkbaar als institutie met een Senaat, alleen wordt hier de uitspraak van de ON als een advies beschouwd en niet als een bindend resultaat. Met andere woorden, het SOAP-partijbestuur (waar de Premiers (Bureaucraten), Vice-Premiers (Administratoren) etc. deel van uitmaken) heeft dus alle macht en beslist of dingen door gaan of niet - vanwege dit punt lijkt dit veel op een senaat, alleen kunnen zij ook meer dan dat, want de Senaat is tegelijkertijd ook de regering!

Het SOAP-partijbestuur bestuurt het land met al haar leden (de ministers, de staatssecretarissen) die in dat SOAP-partijbestuur zitten.

Oncyclopedische Naties, de VolksvertegenwoordigingBewerken

 
De huidige zetelverdeling in de Oncyclopedische Naties.

De Oncyclopedische Naties (ON) is de Volksvertegenwoordiging die (iets wat de SOAP niet doet) naar het volk luistert en daaruit de wensen en klachten e.d. behandelen, welke vervolgens naar de SOAP gaan voor discussie en eventueel uitvoering. Tegelijkertijd vormen de ON door dit feit ook tegelijkertijd het Parlement inclusief voorzitters en overige leden binnen de ON. De Oncyclopedische Naties wordt gevuld door volkspartijen, die elk hun eigen belangen hebben, etc. Dit is in Nederland en België vrij typisch, alleen zijn deze partijen afhankelijk van de wensen van de burger, dus kunnen ze er niet zomaar omheen en kan men niet alleen maar uitgaan van de eigen belangen; Anders zouden zij niks te doen hebben simpelweg, met het SOAP-partijbestuur dat de daadwerkelijke en principiële macht. Deze partijen hebben elk hun eigen lijsttrekker die een voorzitter van elke partij wordt genoemd, met andere gekozen leden (politici zodoende) die in de ON debatteren. Dit is stadsstedelijk (lees: landelijk) terwijl er per district aparte "gemeenteraden" gezeteld zitten die in principe allerlei ON's zijn, maar dan in het klein, en als "hoogste machtsorgaan" binnen districtiële kwesties e.d.

De volkspartijen zijn de partijen die gezamenlijk de ON vormen. Zij bootsen de SOAP niet. De SOAP is geen partij binnen de ON, maar de partij aller partijen. De partijen zijn op te richten met een lidmaatschap, een groep leden en een verslag waarin beknopt moet worden weergegeven wat de plannen zijn, om corruptie en misbruik te voorkomen. Leden kunnen zich aanmelden bij de partij en als deze toegelaten wordt kan deze al vrij functioneren. Alle partijen met haar leden binnen de ON moeten twee gouden regels navolgen en accepteren:

 • Respecteer dat de SOAP de opperste partij blijft en dat de oppositie (de overige partijen) een hulpfunctie heeft.
 • Respecteer van de standaard handelingen, zoals opstaan voor de voorzitter, het zingen van het volkslied, heil aan Sophia, etc.

Wanneer in een debat binnen de ON een geaccepteerd voorstel naar het SOAP-partijbestuur stuurt, zal deze dit vaak na een korte controle en verbetering van details uitvoeren, of indien nodig alsnog afkeuren.

Een tabel betreffende de machtsverhoudingen binnen het parlement:

SOAP-partijbestuur
Oncyclopedische Naties
Coalitie binnen de ON Oppositie binnen de ON
Inwoners van Oncyclopolis*

* - Inwoners hebben buiten de politiek niets te zeggen over politieke zaken. Zij moeten eerst lid zijn van een politieke partij, of zij moeten wachten tot dergelijke referenda.

VerkiezingenBewerken

Oncyclopolis telt drie verschillende verkiezingen daar kan men stemmen voor vier verschillende dingen:

 • De "Senaat" (SOAP),
 • De Volksvertegenwoordiging (ON),
 • Referenda (ON)
 • De Districtenraad (ON in het klein, lees: gemeenteraden).

Nu denken vele mensen: voor de Senaat kiezen is onmogelijk omdat dat maar één partij heeft, nl. de SOAP - "dan is er veel keuzemogelijkheid". Dat er veel keuzemogelijkheid is, is waar, want kiest men niet op de SOAP als partij zijnde, maar men kiest voor voorkeursstemmen wie er in dat SOAP-partijbestuur komt te zitten. het resultaat wordt gebruikt als raad, deze verkiezingen zijn niet bindend, want uiteindelijk is het het SOAP-partijbestuur zelf die beslist wie er in het SOAP-partijbestuur komt te zitten.

Verkiezingen voor de ON en van de ON zijn een gespleten iets. Wanneer men voor de ON stemt, stemt men over de partijen die in de ON zitten, of de partijen die in de ON willen komen. Maar, wanneer er van de ON te stemmen valt, is er sprake van een referendum. Als men in een debat binnen twee weken geen uitkomst is, wordt er (of eerder, of niet, indien goede argumenten) automatisch een referendum uitgeschreven over de betroffen kwestie, die wordt benut door de burger. Het resultaat dáárvan is in het punt van de ON wél doorslaggevend, en dit resultaat wordt ook doorgestuurd naar het SOAP-partijbestuur. Ondanks de partijdictatuur is Oncyclopolis (zoals de volledige naam van Oncyclopolis doet "vermoeden") een representatieve democratie die met meerdere partijen werkt.

Ook valt er voor de districtenraad te stemmen. Hier stemt men voor de mensen die een "regering" (de officiële term is Voorzitterschap) vormen binnen een districtenraad. De voorzitter dáárvan is degene die informatie (wensen, resultaten, problemen etc.) doorspeelt naar de Voorzitter van de stadsstedelijke ON (landelijk) of de Lijsttrekker van een Volkspartij binnen de ON, die deze na beoordeling d.m.v. een debat, indien geaccepteerd, doorspeelt naar het SOAP-partijbestuur.

Hieronder nu een overzichtelijke tabel van de machtsverhoudingen binnen Oncyclopolis.

Carl / Twee Namen Die Niet Genoemd Mogen Worden (Astronauten) Premiers (Bureaucraten, Zeppelinvaarders)
Ministers (Administratoren, Wolkenkrabbers/Hemelscheerders)*
Staatssecretarissen (Controleur, Regenmaker)
Vertegenwoordiger binnen de Coalitie van de ON

* Terwijl Hemelscheerders binnen de Oncyclopedische Krijgsmacht hoger staat, krijgt deze geen functies voor het zijn van premier vanwege vertrouwenskwesties.

ParlementBewerken

 
Een blik in het Oncyclopediegebouw, bij de Senaat van de SOAP.

Het parlement komt tot stand door de verkiezing voor de ON (zie de paragraaf hierboven). Hieruit komt een parlement, gevuld met partijen die een zetel willen bemachtigen in de 175 zetels tellende ON (waarvan 5 al standaard in bezit zijn van de SOAP die eventuele opmerkingen van het SOAP-partijbestuur doorspelen en 2 extra voor de Voorzitters). De ON worden geleid door de Coalitie, een door de Oppositie gevormde groep leidende partijen binnen de ON die namens de ON (oppositie + coalitie) de beslissingen die, uit de debatten van deze twee groepen gevormd zijn, een vertegenwoordiger uitkiezen die alle gebeurtenissen aan het SOAP-partijbestuur doorspelen die deze opnieuw gaan bespreken. Als men binnen het SOAP-partijbestuur hetgeen dat doorgespeeld is door de delegatie van de ON accepteert, kunnen er evt. wetswijzigingen e.d. volgen of andere uitvoeringen. Kort gezegd:

Alle partijen → Bij verkiezingen, inwoners stemmen voor partijen binnen de ON → Resultaat: Coalitie wordt gevormd op basis van aantal stemmen (kiesdeler)Partijen die niet in Coalitie zitten worden automatisch Oppositie

Coalitie en Oppositie houden debatten over plannen en andere zaken.Voor goed voorstel is zowel een coalitie als een oppositie nodig die met het voorstel akkoord gaan.Voorstel gaat via de Vertegenwoordiger van de Coalitie (ON) naar het SOAP-partijbestuur. → SOAP-partijbestuur debatteert nogmaals over voorstelBij akkoord, ondertekening van de BureaucratenIngevoerd.

N.B.: Donkerblauw is Volksvertegenwoordiging (Parlement), donkerrood is Senaat (Regering).

Partijen binnen de Oncyclopedische NatiesBewerken

  Zie Oncyclopedische Naties voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het aantal partijen binnen de ON verschilt, maar op dit moment bij de huidige coalitie zijn het er 12. De coalitiepartijen zijn de Kommaninja's, de Partij tegen de Vrede en de Piratenpartij.

MinisteriesBewerken

De ministerraad is een poging om orde te scheppen in de overheidszaken, wanneer de democratie ook posities van buiten de SOAP opeist om het morrende volk tevreden te houden het eerlijk te houden. Oncyclopolis kent de volgende ministeries:

 • Ministerie van Tegenstrijdige Informatie, Desinformatie, en Onduidelijke Voorlichting (TIDOV)
 • Ministerie van Huisjes, Boompjes en Beesjes (MinHBB)
 • Ministerie van Binnenlandse Bezigheden (MinBiBe)
 • Ministerie van Buitenlandse Bazarren (MinBuBa)
 • Ministerie van Bovenwijs, Onderdom en Educatie (MinBOE)
 • Ministerie van Groen, (Extra-)Vert en Bomenknuffelaars (MinGVB)
 • Ministerie van Oorlog/Oncyclopedische Krijgsmacht (OK)
 • Ministerie van Beursbende, Economie en Handel (MinBEH)
 • Ministerie van Koters, Pubers en ander Tuig (MinKPT)
 • Ministerie van Ministerieën (MinMin=Plus)
 • Ministerie van Koetjes en Kalfjes (MinKoe)
 • Ministerie van Verdronken Kalveren (MinVK)
 • Ministerie van Online-zaken en Cyberpatrouille (MinOnCy)
 • Ministerie van Strafzaken, Inbewaringstellingen, Cassaties, Huiszoekingen, Eden, Rechters, Hechtenissen, Enquêtes, Incidenten en Terechtstellingen (MinSICHERHEIT)
 • Ministerie van Wubboïstische Bonjes (MinWubBo)
 • Ministerie van Nutteloze Bezigheden en Sport (MinNBS)
 • Ministerie van Behoud van Politieke Orde (MinBPO)
 • Ministerie van Hondjes en Katjes (MinMiauwWoef)
 • Ministerie van Bemoeials (MinBm)

TriviaBewerken

 1. In het verleden heeft de Andere Partij (heden ter ziele) in plaats van minstens een zetel een staanplaats geopperd, maar het Grolwettelijk Hof heeft dit afgewezen in een spoedzitting op 23 april 2008

Zie ookBewerken