Psychiatrische inrichting

DonFrust.gif

Wat een goede inrichting allemaal al kan uitrichten!
~ Psychiater over inrichting

Wij zijn het nog niet eens over de kleur van de vloerbedekking. Ik wil rood, maar ik wil groen.
~ Schizofreen over de psychiatrische inrichting

De psychiatrische inrichting is een inrichting die geheel voldoet aan feng shui tradities. Een goede inrichting betreft een zodanige ordening dat volgens een mentaal kompas van acht vrijheidsgraden de ruimte zowel geestelijk als fysiek verantwoord wordt vormgegeven. Sommige inrichtingen kwamen in opspraak, omdat de inrichting niet voldeed aan de gestelde eisen, maar ook wegens misbruik van de er vertoevenden, die gek werden van de ruimteregels waaraan een psychiatrische inrichting moet voldoen.

Indeling van de inrichtingBewerken

De volgende indeling (waarbij men dient te beseffen dat men van sommige binnenhuisarchitectuur echt stapelgek wordt) is de zogeheten basiszorginrichting, die ervoor zorgt dat men vanuit elke denkbare richting ongestoord kan werken aan zijn gestoordheid.

NoordwestvleugelBewerken

Hier is de inrichting steevast ontworpen door Jan des Bouvrie. Strak, onverwoestbaar vandalismebestendig meubilair, dat rust en mentale kalmte uitstraalt. In afdeling noordwest zitten voornamelijk de lichtgestoorden en borderliners. Hier vindt men ook al diegenen die zich om diverse redenen ongelukkig, onveilig, onbegrepen of ondergewaardeerd voelen in alle andere afdelingen. Een blik op de beschrijving van de zeven andere vleugels (het centrale zenuwcentrum wordt officieel niet als een vleugel beschouwd) maakt één en ander duidelijk. In ieder geval is de kans groot dat de psychiatrische inrichting van de toekomst nog uitsluitend bestaat uit deze unieke vleugel, met een overbodig "noordwest"-voorvoegsel, en een even overbodig centraal zenuwcentrum (zie verder). Want veel centraals zou daar dan niet meer aan zijn.

 
De inrichting met een niet-westers toetsenbord, voor de suïcidale touch...

WestvleugelBewerken

Wie in een inrichting te horen krijgt dat hem of haar een plaats in het westgedeelte wordt toegekend, hoopt verheugd spoedig buiten westen te geraken en de zilte lucht der vrijheid weer in te ademen. Zulk een patiënt raak pas écht buiten westen wanneer blijkt dat deze afdeling even goed gesloten is als de rest, en dat bovendien elke nooduitgang veiligheidshalve niet oplossingsgericht naar de 'uitgang' gericht is, maar preventiegericht naar de isolatiecel. De genezing van deze bewoners wordt zodoende vertraagd door een bijkomende bipolaire stoornis, en overwogen wordt om deze vleugel te vervangen door een rendabeler verbrandingsoven. Voor afval, en niet voor in verdachte omstandigheden overleden patiënten, zoals een oppervlakkige lezing zou laten vermoeden.

ZuidwestvleugelBewerken

Thema: storm. Fraaie kleuren voor dit deel van de inrichting zijn te zien in de waterpatronen. Men vindt dit thema dan ook vaak op de invalidentoiletten, waar ruimte en reinheid de psychiatrische patiënt tot rust van zijn innerlijke storm doet terugkeren. Tijdens uitstapjes kan men patiënten uit deze vleugel probleemloos herkennen aan hun zuidwester en hun waterige ogen. De vervelende gewoonte van de zuidwestvleugelbewoners om de kraan te laten open staan met de stop in de afvoer, zorgt regelmatig voor wateroverlast, die bovendien de belendende vleugels aantast. De meeste inrichtingdirecties zien zich voor de volgende keuze gesteld: de afdeling hermetisch afdichten, of ze gewoon afschaffen, en de patiënten een andere afwijking aanpraten, zodat ze elders kunnen ondergebracht worden.

ZuidvleugelBewerken

De zuidvleugel is ingericht om ook de artsen en hulpverleners gek te maken (zij denken wellicht in noord te zitten, maar doordat de zon er constant in hun ogen schijnt wordt voor hen de werkelijkheid ook verblind). Wel vinden we hier gezellige zitjes, keuvelnisjes en koffietafels met lectuurbakken. Deze inrichting trekt echter bijzonder veel personeel uit de andere afdelingen aan, wat enerzijds ten koste van de efficiëntie gaat, en anderzijds een fortuin aan koffie kost. De zuidvleugel is zodoende menig econoom een doorn in het oog, en wordt in de meeste inrichtingen met afschaffing of heroriëntatie bedreigd.

ZuidoostvleugelBewerken

De rijke hoek van de psychiatrie! Muziektherapie en visuele impulsen overheersen. Menig psychiater wil alleen op deze afdeling werken, wat, met de nabijheid van de aanlokkelijke koffiegeuren verspreidende zuidvleugel, de andere vleugels van de juiste behandeling berooft. Sluipende na-ijver en dodelijke jaloezie worden in zowat iedere psychiatrische inrichting automatisch verbonden met deze afdeling, en er zijn reeds gevallen gemeld waar patiënten van zuid tot oost (maar dan met de klok mee) met vereende krachten de zuidoostvleugel gewoon sloopten!

OostvleugelBewerken

Soberheid, en meditatie voor de gestreste patiënt kunnen hier gevonden worden. Hier geen meubilair, maar zachte grondkussens en knuffelmuren. Veel psychiatrischen vinden hier hun verloren innerlijk terug in het uiterlijk. Doordat hier opvallend veel mensen zitten die tijdens hun actief leven als vrijmetselaar lid waren van het Grootoosten, hebben vele machthebbers deze afdeling in het vizier. Zij vrezen dat daar geen echte gestoorden zitten, maar uitsluitend door vreemde mogendheden gesteunde samenzweerders, en niet zelden wordt zo'n vleugel door onbekenden in zijn geheel gedynamiteerd. Bezoekers vermijden daarom best niet alleen deze afdeling, maar tevens de aanpalende noordoostvleugel en zuidoostvleugel. Men weet maar nooit.

In de oostvleugel inrichting richt JOU in!!
~ De oostvleugel over psychiaters die iets inrichten en aanrichten: achterdocht alom.

NoordoostvleugelBewerken

De polderruimte. Hier zijn de overlegruimtes, de groepssessies, de therapeutische gesprekken en vooral de medicijnkastjes, waarmee elke emotie uitgevlakt kan worden. De overvloed aan medicijnen maakt deze afdeling een geliefd doelwit voor drugsverslaafden, die helaas ook in de psychiatrie welig tieren[1]. De uitdrukking "welig tieren" wordt er trouwens gebruikt als bargoens voor "wiet kweken". Er woedt momenteel in zowat alle parlementen een hevige strijd tussen voor- en tegenstanders van vrije wietcirculatie in psychiatrische en andere instellingen, en de tegenstanders zouden liefst van al de noordoostvleugels dichtmetselen, met de gebruikers aan de binnenkant.

NoordvleugelBewerken

Elk zichzelf respecterend psychiatrisch instituut heeft een noordelijke ruimte, ofwel een afkoelruimte, waarin de psychiater zowel als de patiënt even kan vertoeven. De inrichting is wit, koel, en de temperatuur laag (liefst onder nul). Dit noorden wordt echter zó vaak kwijtgeraakt door zowel artsen als patiënten, dat de efficiëntie er onder te lijden heeft, en er steeds meer stemmen opgaan om deze ruimte gewoon links te laten liggen. Dit vereist echter een kwartdraai van de oriëntatie van het kompas, en daar willen de fabrikanten niet van weten.

Het centrale zenuwcentrumBewerken

In het midden van elke te gekke inrichting ligt het centrum opgesloten. Hier staat de pingpongtafel, de piano, de rolstoelopslag en de electroshockapparatuur. Philips levert voor dit centrale deel ook vaak de 'Lunacare' (om te genezen van luna-tics), en Microsoft ontwikkelde hiervoor het herprogrammeringsprogramma "WINDOWS CLOSED"[2]. Het centrum is ruim opgezet en wie hier staat en zich verdwaald voelt weet in elk geval dat hij binnen de muren is en blijft!

Inrichting van de inrichtingBewerken

 
De nieuwste te gekke IKEA opbergkast BONDÄGE! Op deze foto ziet U vier opgeborgen patiënten:
1. Gerard Joling, die vrijwillig (weer) in de kast kroop onder de uitroep: "Maak me gek!"
2. De gek die het dagboek van een gek schreef.
3. De Dwangbuisidioot die de kast om hem heen in elkaar zette.
4. Zomaar een gek, waarschijnlijk Jomanda na haar blauwe periode.

De inrichting van een serieuze inrichting gebeurt standaard met IKEA-meubels. Deze worden des ochtends door de patiënten in elkaar gezet, en des avonds door de surveillanten weer gedemonteerd[3]. Bij wijze van bezigheidstherapie worden de gebruiksaanwijzingen bij de verschillende meubelen neergelegd zoals bepaald door de uitslag van de dagelijkse I-Ching raadpleging, wat leidt tot verrassende creaties, die op hun beurt weer door IKEA gecommercialiseerd worden. De inrichtingen die met een interessant alternatief voor de dag komen krijgen hiervoor een vergoeding in de vorm van IKEA-bons, die zij binnen het jaar moeten besteden. Wanneer het IKEA-management uiteindelijk zal besluiten om ook hun vestigingen volgens feng-shuinormen in te richten, zal het voor de leek niet eenvoudig zijn om ze nog te onderscheiden van psychiatrische instellingen. Het is nu al moeilijk genoeg, vooral wanneer men bij het opentrekken van een opbergmeubel binnenin een uit een inrichting ontslagen persoon aantreft, voor wie de verleiding te groot bleek geweest te zijn. Alleen de T-shirtjes in geel en blauw kunnen dan nog redding brengen, tenminste... zolang het verplegend personeel genoegen neemt met witte uniformpjes, of het IKEA-personeel niet eist om voortaan in helderwitte werkkledij op te treden.

Omgeving van de inrichting en inrichting van de omgevingBewerken

 
De voormalige psychiatrische inrichting van Geel, nu ingericht als bejaardentehuis. Het is duidelijk dat deze ooit zo vermaarde inrichting met zijn tien vleugels, een ontbrekend centraal zenuwcentrum en een te eenvoudig labyrint niet aan de moderne reglementering kon voldoen zonder ingrijpende en kostbare verbouwingen.

Ten einde ontsnappingen van ongenezen patiënten zo veel mogelijk te beperken, dient sinds de grote uitbraak van 1988 elke door de overheid goedgekeurde inrichting omgeven te zijn door een labyrint. Het nadeel van deze maatregel is dat het verplegend personeel vaak te laat op het werk verschijnt, en dat de bezoekuren niet gerespecteerd worden. Een ander nadeel is dat oudere, ja vermaarde inrichtingen verplicht werden om hetzij tot verbouwen over te gaan, hetzij de boel te sluiten en de installatie te verkopen. Dit werd ook het lot van de psychiatrische inrichting van Geel (Vlaanderen), en wel om een zeer pittoreske reden: het gebouwencomplex was gebaseerd op een door een doorgedraaide architect ontworpen kompas met vijf windstreken, wat onder andere als gevolg had dat geen enkele directeur het er langer dan één jaar uithield. Bovendien vond de architect het niet nodig om een centraal zenuwcentrum te voorzien: hij was heilig overtuigd van het heil van ambulante administratie, en legde daarom in het midden van zijn ontwerp een tuin aan. In 1990 werden de gebouwen heringericht ten behoeve van minder veeleisende bejaarden, en men bracht de patiënten onder bij gastgezinnen. Ten gevolge hiervan is in de XXIste eeuw niet meer duidelijk wie in Geel patiënt, verpleger, surveillant of gastheer is: het loopt er allemaal door elkaar. Vooral tijdens de Carnavalperiode en ten tijde van verkiezingen is het onmogelijk om nog enig onderscheid te maken.

Therapeutische aspecten van de inrichtingBewerken

Naast de IKEA-knutseltherapie zijn ook de spelletjes Electro en Dokter Bibber erg populair, waarbij de kunst is om zonder libriummedicatie de twee 220 Volt-pads op de goede plek op de geneesheer te zetten. Voor zover ze in staat zijn om het onderscheid te maken tussen medepatiënten, bezoekers en geneesheren en zichzelf, genieten veel patiënten bij dit spelletje van de ingebouwde Rorschachtest: als de brandvlekken op de huid van Dokter Bibber in hun waarneming een bepaalde vorm krijgen, zien zij hierin het teken dat tenminste hun geestesoog nog werkt!

De psychiaters die de inrichting verzorgen zorgen ook voor dwangbuizen en beeldbuizen. Deze worden gecombineerd tot dwangbeeldbuizen: televisieschermen die continu afleveringen van dezelfde soapreeks tonen, en waarvoor de patiënt in een dwangbuis neergezet wordt. Deze therapie is erop gericht om de geest van een zwaar verwarde bewoner weer op het niveau te brengen van die van de doorsnee burger, die immers trouw elke ochtend, middag en/of avond voor zijn favoriete feuilleton zit, bij voorkeur sakkerend dat het verhaal nergens naar lijkt, en nog meer sakkerend wanneer hij een aflevering moet missen.

Verder is er voor de schizofrene inrichting gedacht aan éénpersoons tweezitters, en voor de compleet doorgedraaiden zelfs een ronde tafel[4]. De manisch-depressieven kunnen zich uitleven in het inkleuren van tekeningen van zebra's, met de keuze tussen witte en zwarte kleurpotloden, en hebben tevens de kans om hun balans terug te vinden in de tot het standaardmeubilair behorende grijze (!) schommelstoelen.

Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
22 februari 2010
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Is't gebouwd, goedkoop of duur? Twijfel niet: architectuur!

Achmeatoren · Atomium · Berlijnse Muur · Bibliotheek · Bordeel · Brug · Café · Chinese Muur
Eiffeltoren · Euromast · Flat · Hotel · (Eigen) Huis · Kasteel · Koeltoren · Museum
Oncyclopediagebouw · Psychiatrische inrichting · Restaurant · Rotonde · Taj Mahal · Tunnel
Vogelhuisje · Witte Huis · World Trade Center (New York) · Zaanse Schans · Ziekenhuis · Zwembad

VoetzoekerBewerken

  1. Volgens tegenstanders van psychiatrische behandelingen zelfs meer dan elders, verplegend personeel voorop. Maar dat zijn óók maar mensen, en je zal maar dag in dag uit met hele en halve gekken geconfronteerd worden.
  2. Wie In Nerveuze Downe Omstandigheden Wil Slapen, Calculeert Liever Onder Solaris En Dergelijke.
  3. Behalve de bedden, die des avonds door de patiënten gemonteerd, en des ochtends door de surveillanten uit elkaar gehaald worden.
  4. Een concept waar tegenwoordig de meeste artsen vierkant achter staan, aldus de doeltreffendheid van de behandeling tot op ongekende hoogten brengend.