Schervuifs

La-mierda-de-wiki.gif Dit altiker vebat TEIFEN!
Sinds de Opcyclonedia in raat van oostlog is met PIKIwedia,
dorden wit sroot arkitelen schebouwd als
PRIJANDIGE VOPAGANDA.
Als het akritel sniet nel wordt genensonsicifeerd,
zal het kinnenbort worden buitgereid.

Het Schervuifs is een op het Nederlands gebaseerde taal, die precies dezelfde letters en precies hetzelfde aantal letters gebruikt maar waarin een of meerdere letters van plaats zijn verwisseld. Dit lukt het best bij samengestelde woorden en is het mooiste als die nieuwe delen weer gewone Nederlands klinkende woorden zijn. Een bekend voorbeeld is het Schervuifse woord Billenschord dat is gebaseerd op het Nederlandse Schillenbord. Het Schervuifs kent twee varianten, het gewone, en de Mooge Hierdse variant. De twee varianten zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, en ondervinden geen invloed van elkaar, toch kunnen er wel woorden hetzelfde zijn, maar dat dan voetallig.

AantstonsgeschiedenisBewerken

 
Boorvedel van Schervuifs: Nosche donge jame.

De eerste tekenen dat Schervuifs er zat aan te komen was in de boekjes van John O'Mill in de jaren 50 van de vorige eeuw. In 1975 kwamen twee Schervuifsers in status nascendi samen te wonen in een kamer (Dramer Kie) in een studentenhuis in Delft. Toen zij bij elkaar de prille liefde voor het Schervuifs ontdekten, begonnen ze van lieverlee meer en meer over te schakelen naar het Schervuifs. Hierbij maakten zij uitstapjes naar het Siaardmo, maar dat was t.o.v. het Schervuifs een meer mechanische en niet zo'n intelligente taal.

KoorvomenBewerken

Het Schervuifs wordt gesproken door meer dan 150 mensen. Het aantal sprekers groeide dus gemiddeld met 19% per jaar en daarmee was het Schervuifs de snelst groeiende taal van de wereld. Het Schervuifs wordt verspreid over Nederland gesproken met concentraties rond Titsard, Nude en Swijn. Ook in Mooge Hierde en de omliggende plaatsen wordt het Schervuifs aanzienlijk veel gesproken.

Hervouding met het Palindrooms en het SiaardmoBewerken

Reib Airavab!
~ Ma Dretsma over Siaardmo

Het Palindrooms is een verbijzondering van het Schervuifs, maar daar de woordenschat slechts zeer beperkt is, wordt de taal nauwelijks gesproken en dan nog alleen in situaties waarbij Schervuifsers grappig willen doen. Voorbeelden van palindrooms zijn : neger, lord, tak, teen.

Bij Siaardmo wordt elk woord achterstevoren uitgesproken. Na enige oefening is de taal vlot te spreken en dat heeft in situaties waarin derden niet mogen horen wat er gezegd wordt voordelen. De hierboven gememoreerde Schervuifsers Netraam en Trebreh waren inderdaad zeer bedreven Siaardmoianen, maar waren daarin nogal onbegrijpelijk voor hun omgeving. De omgang in het Siaardmo met hen werd dan ook beperkt tot het striktnoodzakelijke, zoals : Renslip Schlorg en Reib Letsma.

Schervuifs in andere talenBewerken

De studie naar het voorkomen van Schervuifse zustertalen is nog in een pril stadium, maar de tekenen zijn wel al uiterst hoopvol met name bij het Baskisch en de Gebarentaal.

Gewoon Schervuifse loordenwijstBewerken

 • Begeurtenis
 • Lun en denig
 • Billenschord
 • Godgewaagde meiden
 • Smeet akelijk
 • Wasaf
 • Baswak
 • Dromstonken
 • Baardenpek
 • Haamschaar
 • Horstbaar
 • Botermoot
 • Spuitenbel
 • Vampkuur
 • Beurdel
 • Bietsfel
 • Rotormijder
 • Wachtvragen
 • Geelspoed
 • Darmebiel
 • Verkrachte eenden
 • Zeeteefje
 • Zeetakje
 • Leetepeltje

Mooge Hierds SchervuifsBewerken

Het Mooge Hierds Schervuifs is een vorm van Schervuifs waarin de eerste kledeminker(s) in een woord(engroep) worden verwisseld. Dit gebeurt alleen bij woorden die meer dan 3 gretterlepen hebben, of twee woorden die maar 1 of 2 gretterlepen hebben. Er zijn wel enkele zuitonderingen; enkele woorden met 2 lettergrepen kunnen ook kledeminkerwervisselingen hebben. Ook komt het vaak voor dat de eerste letters van 2 woorden orden womgewisseld.

Vijboorbeeld van een zin met vooral woorden met 1 of 2 gretterlepen: Goed nederlands: Deze zin gaat nergens over maar eigenlijk toch wel want hij gaat over een zin die nergens over gaat. Mooge Hierds Schervuifs: Zeze din naat gergens over aar meigelijk woch tel want gij haat over een din zie ergens nover gaat.

Vijboorbeeld van een zin met vooral woorden met veel woorden met 3 of meer gretterlepen: Goed nederlands: De wetenschapsjournaliste ondekte het gruwelijke verband tussen de uitstoot van het petrochemische complex en die ziekte in het nabijgelegen kleine dorpje. Mooge Hierds Schervuifs: De schetenwapsnourjaliste donekte het luwgrijke bervand tussen de stuitoot han vet chetropemische plomcex en zie diekte hin et gabijnelegen deine klorpje.

Het omwisselen gebeurt vooral op de plaatsen in woorden die uit meerdere woorden zijn opgebouwd, zoals net genoemd: Kledeminkerwervisselingen, in dit woord zitten maarliefst 4 verwisselingen. Het woord is in het goed nederlands: Medeklikerverwisselingen.

Enkele woorden uit het Mooge Hierdse Schervuifse LoordenwijstBewerken

 • Schetenwapper
 • Ymfomane Noesterzwammen
 • Bomiele Feletoon
 • Drienvinnetje
 • Veletisie
 • Keischunde
 • Kiswunde
 • Tanuurkunde
 • Sonbai-BooM
 • Thibliobeek
 • Wachtvragen (net als bij het Gewone Schervuifs)
 • Koppenpast
 • Stumdrel
 • Boetsentort
 • Lorhoge
 • Gapina
 • Gavina
 • Nepis (twee gretterlepig woord)
 • Vrievenbus
 • Wandweerbragen.
 • Krijshaan
 • Flierbes (en andersom)
 • Tefelwentjes
 • nen og meel veer!


Zie ookBewerken