Oncyclopedia:Algemeen voorbehoud: verschil tussen versies

870 bytes toegevoegd ,  1 jun 2013 15:20
Onder voorbehoud.
(NK kan wel weg. Zie voorbehoud omtrent deze tekst")
(Onder voorbehoud.)
De serverbeheerder is desondanks niet de eindverantwoordelijke, want hij biedt enkel de gratis dienst van het serverbeheer aan. De eindverantwoordelijkheid ligt volledig bij de plaatser van de bewuste inhoud. Er moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit meerdere auteurs kunnen zijn. Mocht iemand (een lezer of gebruiker) aanstoot nemen aan ongewenste inhoud, staat het DB altijd open voor bemiddeling. Men dient dan wel letterlijk passages te citeren waaraan men uiteindelijk aanstoot neemt. Karakteristiek aan inhoud op Oncyclopedia is dat het vaak stereotypen, clichés en verdraaiingen van werkelijkheden weergeeft en hoe dan ook nooit de intentie heeft om personen, instanties of groepen in diskrediet te brengen.
 
De geplaatste inhoud valt wel onder de wetgeving waartoe de plaatser behoort<ref>[http://fairuse.stanford.edu/overview/website-permissions/transferring-information/ ''Transferring Information to and From a Website'', Stanford University Libraries].</ref>. Woont de plaatser in Rusland, dan valt de geplaatste inhoud onder de Russische wetgeving. Ook al staat de server in Canada en zijn Oncyclopedia's beheerders Nederlands of Belgisch. Indien blijkt dat het DB het nalaat of weigert een klacht op te volgen, hebben de beheerders met de meeste bevoegdheden/privileges (bureaucraten) een collectieve verantwoordelijkheid. Een klacht opvolgen betekent een onderhandelingsprocedure opgestart te hebben. Oncyclopedia bedient niemand op zijn wenken, de bureaucraten hebben steeds het recht een klacht ongegrond te vinden (uiteraard gestaafd met de nodige argumenten). Zaken waaraan Oncyclopedia principieel niet toegeeft is censuur vanuit ideologie, positieve discriminatie of sympathie voor iemand of iets.
 
Omwille van het publieke karakter van een bijdrage, kan een specifieke schrijver geen bezit opeisen op inhoud. Een gebruiker kan zijn eigen bijdrage dus niet zomaar meer terug verwijderen, tenzij die motiveert dat de inhoud niet overeenstemt met de visie of de richtlijnen van Oncyclopedia (beleid) of zolang de bewuste bijdrage de laatste aan het artikel is. Bijgevolg "is" de website van iedereen die eraan meegewerkt heeft.
Oncyclopedia is een non-commerciële site en daarom doet Oncyclopedia niet aan advertenties en/of winstvergaring. Alle inhoud is vrij beschikbaar onder de Creative Commons BY-NC-SA 2.5<ref>BY-NC-SA 3.0 geldt alsmede, maar over het algemeen wordt 2.5 gebruikt.</ref> licentie. Dit houdt in dat een naamsvermelding gewenst is, dat de inhoud niet voor commerciële doeleinden is en dat er bij plaatsing elders dezelfde licentie geldt.
 
Over auteursrechten doet Oncyclopedia over het algemeen niet bijzonder moeilijk. ''Over het algemeen geldt dat Oncyclopedia tekst en bestanden gebruikt onder de naam "Fair Use", omdat Oncyclopedia een parodie is op zichzelf (zie de kop [[#Oncyclopedia_in_een_kokosnotendop|Oncyclopedia in een kokosnotendop]]) en de artikelen een parodiërenparodie zijn op de waarheid <ref>[http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/what-is-fair-use ''CopyrightWhat &is Fair Use?'', Copyright & Fair Use, Stanford University Libraries].</ref>. AuteursrechtenEchter, zijn uiteraarder belangrijk,ook maarartikelen metdie eengeen naamsvermeldingparodie enzijn, maar een bijpassendesatire. keuzelicentieIn isdit meestalgeval degeldt kous"Fair voor deUse" legitimiteit ermee afniet, ookomdat uiteen respectsatire voorgeen deparodie auteuris, vanondanks hetdat bestand.Oncyclopedia Indienzelf ereen toch sprakeparodie is. vanAuteursrechten copyrightschendendzijn materiaaluiteraard datbelangrijk nieten opgemerktOncyclopedia is doorwaarschuwt de beheerdersplaatser(s) envan behandeldeen door hen én niet valt onder "Fair Use"artikel, kanstuk detekst rechtmatige eigenaar van het betroffenof bestand/de betroffenaltijd bestandenprominent terechtmet opeen Oncyclopedia'sattendering e-mailadresdat (ziezij dena kophet [[#Contact|Contact]]) om een verzoek te doen tot verwijderingklikken van dezede bestanden.opslaan-knop Ditakkoord zalgaan vervolgensmet wordende behandeldvoorwaarden dooren de bureaucratentekst enonder vrijwelde onmiddellijkstandaardlicentie wordenwordt uitgevoerdgepubliceerd. ''
 
''Voor bestanden die niet overduidelijk in het publieke domein vallen, is vaak met een naamsvermelding en een bijpassende keuzelicentie meestal de kous voor de legitimiteit en de vorm ermee af, uit respect voor de auteur van het werk en het werk van de auteur. Indien er ondanks dat toch sprake is van materiaal dat de auteursrechten schendt, dat niet opgemerkt is door de beheerders en daarom niet behandeld is/kon worden door hen én niet valt onder "Fair Use", kan de rechtmatige eigenaar van het betroffen bestand/de betroffen bestanden terecht op Oncyclopedia's e-mailadres (zie de kop [[#Contact|Contact]]) om een verzoek te doen tot verwijdering van dit materiaal. Dit verzoek zal vervolgens worden behandeld door de bureaucraten en vrijwel onmiddellijk worden ingewilligd, tenzij er overduidelijk sprake is van een onrechtmatige claim.''
 
Belangrijke nota: beheerders kunnen niet alle bestanden die er binnenkomen op de servers waarop Oncyclopedia staat controleren, aangezien deze (zie de kop "[[#server|Server]]" onder de kop "[[#beheer|Beheer]]") ook bestanden van andere websites bevatten die eveneens op deze servers gehost worden. Deze bestanden zijn herkenbaar op de domeinnaam ''uncyc.org''. Ook Oncyclopedia's bestanden staan op deze domeinnaam maar niet die van Oncyclopedia zelf. Over deze websites en deze bestanden heeft noch Oncyclopedia noch haar beheerders invloed op.
Controleur, Flapdrollen, rollback, beheerders
40.805

bewerkingen