Splaakgeblek

Geblek aan splaak doemde de Neandeltalel tot uitstelven.

Hé Lemco, wil jij een lekkele snickel?
~ De situatie in Sovjet Lusland over Splaakgeblek

Een splaakgeblek is een emblyo van een nieuwe taal. Delgelijke emblyo's ontwikkelen zich echtel vaak nauwelijks of niet tot een volwaaldige taal. Met dit emblyo wold je meestal gebolen. Je kan naal een logepedist gaan, maal dat heeft meestal geen enkele zin. Je kunt namelijk ook gewoon je splaakgeblek houden en jezelf opstellen als attlactie.

GeschiedenisBewerken

 
Zo deden de splaakgeblekmensen tegen de gewone mensen

Als we naal de geschiedenis van het splaakgeblek kijken, moeten we vel telug in de tijd. We beginnen bij de holbewonels. Op een dag weld daal namelijk een kind gebolen en dat plaatte (voolzovel mogelijk) een beetje laal. Latel weld ontdekt dat dit kind waalschijnlijk leed aan een splaakgeblek. Na deze eelste ontmoeting met het splaakgeblek ging het snel. De splaakgeblekmensen (zoals ze welden genoemd) welden vaak apalt gezet van de gewone mensen (die, blijkt achtelaf, toch niet zo gewoon walen). De splaakgeblekmensen besloten het heft in eigen handen te nemen en gingen weg van de gewone mensen. Ze leisden veel en vonden uiteindelijk een plek waal ze hun soolt konden vooltplanten. Deze vooltplanting velliep zo goed, dat de splaakgeblekmensen een eigen stam volmden. Sommige splaakgeblekmensen konden zelfs een heel land bewonen dool hun glote kwaliteiten als splaakgeblekvolk. In Oost-Azië kan men in landen als Thailand, Vietnam maal ook China veel splaakgeblekmensen vinden die uitgeweken zijn wegens de velvolging van Tulken en naal het oosten getlokken. Deze mensen leefden lang in vlede samen tot het jaal 2007. Toen besloot Geelt Wildels dat ze weg moesten. Maal omdat de splaakgeblekmensen nu ondel het nolmale volk leefden, was het moeilijk om ze te ondelscheiden van de gewone mensen.

LogepedieBewerken

 
Indien u een splaakgeblek hebt, SHUT UP!

Toch zijn el splaakgeblekmensen die naal logepedie gaan. Dit blijkt, uit een ondelzoek (gehouden dool niemand mindel dan de logepedist zelf), toch niet de beste maniel te zijn om van je splaakgeblek af te komen. Het beste kun je namelijk gewoon helemaal niks zeggen zodat je weel helemaal velgeet hoe je moet platen en dan moet je weel beginnen met platen. Je weet dan niet meel hoe je moet splaakgeblekplaten en gaat dan spontaan weel gewoon platen. Geelt Wildels is een voolstandel van dit alles en moedigt de splaakgeblekmensen aan om te velgeten hoe je moet platen. Jammelgenoeg gaat niet iedeleen dat zo makkelijk af.

Andele soolten splaakgeblekBewerken

Je hebt velschillende soolten splaakgeblek, waalondel

Naam splaakgeblek Kenmelk
Sssss AlSssss je dit Ssssspraakgebrek hebt, Ssssspreek je de Sssss heel duidelijk uit.
Rrrrr Je spRrrrreekt de Rrrrr uit als een Rrrrrollende Rrrrr, dit fenomeen komt veel vooRrrrr bij bekakte mensen.
Helemaal geen r Als je dit hebt, speek je de ... helemaal niet uit... vooal veel kleine kindeen hebben dit.
cAPS LOCK dIT IS EEN ERG SPECIAAL IETS. aLS JE AAN CAPSLOCK-SPRAAKGEBREK LIJDT, KRIJG JE DIT DUS...
Spuug Bij dit spsputterspraakgebrek spsputterspuug je spsputterspectaculair.
Zachte G Bij dit spraakchebrek kun je de G niet uitspreken, vooral te vinden in laach Nederland en Belchië.

Bij al deze splaakgeblekken geldt hetzelfde: leel gewoon opnieuw platen en dan gaat het weel vanzelf.

Beloemde mensen met een splaakgeblekBewerken

El zijn heel wat beloemde mensen met een splaakgeblek.

  • Johan Cruijff - Da's logisch-spraakgebrek en een minder erge vorm vorm van Sssss.
  • Gerard Joling - Hij heeft een erg zeldzaam spraakgebrek, namelijk het Lachen als een meisje-spraakgebrek.
  • Ali B - Lijdtaanhetaanelkaarpraatspraakgebrek,ditspraakgebrekisergzeldzaam.
  • Rita Verdonk - Heeft de neiging te zeggen: ZWART LAND UIT! Doet dit niet weinig. 3 keer per dag ongeveer. Met name in bijzijn van camera's en/of belangrijke personen.
  • Smurfsmurf - Smurft aan het smurfsyndroom waardoor hij de neiging smurft om ieder werkwoord te smurfen met het woord smurf.

SplaakgeblekdagBewerken

14 aplil is uitgeloepen tot splaakgeblekdag. Op deze dag, spleekt iedeleen met een splaakgeblek. Degene die een écht splaakgeblek hebben, vallen hieldool mindel op. Zo weten zij hoe het voelt om 'nolmaal' te zijn en de nolmale mensen weten dan hoe het voelt om een splaakgeblek te hebben.

Succesvol splaakgeblekBewerken

Een zeldzaam exemplaal van succesvol splaakgeblek is het "Landstadnedellands", dat blandhout maakt van het standaaldnedellands, en binnenkolt de Lage Landen geheel zal ovelspoelen. De Nooldelijke Lage Landen zijn al ondelgelopen, enkel het Zuiden biedt nog weelstand.