Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!
Een TMF-patiënt op weg naar MTV.

TMF staat voor "Theatraal Muzikale Fixatie", een aangeboren afwijking waardoor de patiënt voortdurend denkt dat hij in een videoclip speelt.

SymptomenBewerken

De patiënt loopt continu met de mond open, en geeft de toeschouwer de indruk dat hij iets wil zeggen of misschien zelfs zingen, maar dat de klank uit staat. Verwarring met een doofstomme is uitgesloten, omdat de weidse, vaak lome gebaren, en de dansachtige manier van bewegen absoluut niets te maken hebben met de compacte, ietwat nerveuze manier van communiceren die eigen is aan gebarentaal. Wie noties heeft van liplezen, komt er echter meteen achter dat de woorden, die de patiënt tracht te uiten, zinnen vormen die vaak min of meer rijmen, en op een vage verwijzing naar een onbestemd gevoel van euforie of onlust na, totaal inhoudsloos, en bijzonder repetitief zijn. Ook dit inhoudelijk aspect onderscheidt een TMF-patiënt van een doofstomme. Eveneens vaak waargenomen, is het dragen van buitenissige kledij, die soms om de paar seconden van aanschijn wisselt. Deze verkleedtruc wijst erop dat de patiënt weliswaar mentaal redelijk gehavend, maar niet totaal ontbloot van talent is.

ZiekteverloopBewerken

Ofschoon de ziekte in het beginstadium wel enigszins de omgeving negatief kan beïnvloeden doordat rijwiel- en andere bestuurders er hun concentratie door dreigen te verliezen, kan de verdere ontwikkeling ervan tegengehouden worden mits toedienen van de juiste hulp (zie verder) en media medicatie. Bij verwaarlozing daarentegen kan de relatief ongevaarlijke ziekte TMF omslaan naar MTV (Muzikale Theatrale Verachting), waartegen helaas tot op heden nog geen remedie gevonden is.

Benadering van de patiëntBewerken

Als u een patiënt tegenkomt moet u vooral mee gaan in hun ziektebeeld. Laat ze in hun droomwereld en ga met ze op de foto. Wat er ook gebeurt, zeg nooit dat ze niet in een video zitten. Dit kan agressief gedrag veroorzaken en aldus uzelf, de patiënt of beiden fataal worden. U kunt de patiënt bovendien gunstig stemmen door een instrument, eender hetwelk (behalve harp of doedelzak), vast te grijpen, en te doen alsof u erop speelt. Snel wisselen van instrument kan de patiënt zódanig opmonteren, dat hij (of zij) plots normaal, bezadigd gedrag gaat vertonen, u bedankt voor het geleverde werk, en u zelfs op een frisse pint trakteert.

BesmettingsgevaarBewerken

Omdat dit verschijnsel nog maar een paar decennia oud is, en qua prioriteit een serieuze achterstand heeft op esthetische chirurgie en burn-out, is de medische wereld het er nog niet over eens of de ziekte al dan niet besmettelijk is. De wetenschappers die beweren van wél, geven, ter waarschuwing van al wie een TMF-patiënt wil benaderen, als goed herkenbare symptomen van besmetting volgende fenomenen op:

  1. men hoort het geluid waarvan de patiënt denkt dat het zijn muzikale begeleiding is;
  2. men hoort de melodie waarvan de patiënt denkt dat hij ze zingt;
  3. men ziet de omgeving in een opeenvolging van snelle flitsen continu veranderen in de meest verscheiden decors, en in deze in de meest wansmakelijke kleurencombinaties;
  4. men hoort het geluid van het instrument waarvan men tot dan toe dacht niet echt te spelen;
  5. men constateert dat de eigen kledij op de meest onverwachte momenten de meest onverwachte en exotische allures aanneemt;
  6. men geniet van de klank en het beeld van het bovenstaand geheel, en raakt in een euforie.

Zelfs de meest sceptische vorsers zijn het er over eens, dat wie zich herkent in de onder nummer 6 geschetste persoon, al de facto als een TMF-patiënt kan beschouwd worden. De controverse handelt dan enkel nog over de vraag of er sprake is van besmetting door een andere patiënt, dan wel of het slachtoffer de kiemen al in zich droeg, en "het er vroeg of laat tóch moest van komen".

HulpverleningBewerken

Stichting Countdown is sinds jaar en dag dé stichting die mensen met TMF helpt. Een van de belangrijkste gebeurtenissen is het jaarlijks uitje naar Noorwegen, waar patiënten enkele uren worden los gelaten in de natuur zodat zij een videoclip op kunnen nemen. Jawel, een échte vidoclip, met camera's en al. Als de behandeling aanslaat mogen ze zich langzaam onder andere mensen gaan begeven: het intensieve werk met een échte cameraploeg en dito regisseur (die uitsluitend Noors spreekt, maar daar heeft niemand last van) heeft dan de patiënt zodanig verzadigd, dat de behoefte aan excentriek gedrag in het openbaar voor lange tijd niet meer opduikt. Verder heeft Stichting Countdown enkele fictieve radiostations en honderden figuranten in dienst om patiënten te laten geloven dat hun "hit" op nummer 1 is binnen gekomen. Ook de filantropie van sites zoals YouTube mag niet op ondenkbare wijze weggecijferd worden!

Beroemde patiëntenBewerken