Tab

Nananananananana nananananananana Tabmaaaaaan! Tabmaaaaaan!
~ Badman over zijn favoriete fictieve held.

De Tab is de meest rusteloze letter van het alfabet, en is in staat om hele blokken tekst op te jagen, tot grote frustratie van al wie zich op een of andere manier met tekst bezighoudt. Het controleren van Tab, en deze letter bedwingen tot ze uitsluitend zorgvuldig uitgekozen tekstblokken verplaatst, is een hele kunst. De geschiedenis van Tab wordt in twee grote blokken opgesplitst, met de uitvinding van de boekdrukkunst als scheiding.

Pre-Gutenberg TabBewerken

Millennia lang werd Tab sporadisch gebruikt, omdat er zoveel wis- en schrijfwerk bij kwam kijken. Auteurs die hun spullen zélf schreven keken wel uit, en pijnigden hun hersenen om een creatieve oplossing te vinden. Deze creativiteit leverde de mensheid een aantal parels der literatuur op, waarvan de opsomming ons te ver zou leiden. Schrijvers die over personeel beschikten waren veel royaler met deze letter, die men dan ook veelvuldig in hun werk terugvindt. Het bekendste werk in deze stijl is zonder twijfel "Tabula rasa" (geschreven van 1176 tot 1203) van de Poolse veelschrijver Karol "Solidarnosj" Woytila de Oudere, patriarch van Krakau.

Post-Gutenberg TabBewerken

De uitvinding van de boekdrukkunst veranderde ogenschijnlijk niet veel, behalve dat in een kleine drukkerij de drukker zélf het gebruik van Tab moest in de hand houden, wilde hij nog enige nachtrust overhouden, terwijl in grote drukkerijen talloze drukkersgastjes tot op de draad versleten werden door het overmatig gebruik van deze letter. Pas met het invoeren van syndikaten in de XIXde eeuw kwam hierin verandering, en werd er werk gemaakt van een geautomatiseerde vorm van Tab.

 
Een vroege tabmachine uit 1876 (drukkerij Kartaschen, Mainz).

Poëtische TabBewerken

In dichterlijke kringen wordt Tab, in combinatie met een andere letter, gebruikt om een reeks zonderlinge woorden snel te kunnen typen. De computer (en voordien een daartoe aangestelde klerk) loopt dan een reeks morfologisch verwante woorden af, en die kunnen zeer inspirerend zijn, vooral voor dichters die "vastzitten". Beroemde vastzittende dichters als François Villon, Oscar Wilde, Gerrit Achterberg en Jean-Pierre Van Rossem hebben daar veel baat bij gehad. Een aantal voorbeelden:

Ctrl + TabBewerken

Met Ctrl + Tab genereert de computer (en dus lang geleden een ijverige klerk) het volgende rijtje:

*tabak
*tabasco
*tabbaard
*tabee
*tabel
*tabernakel
*tabkaart
*tabla
*tablatuur
*tableau
*tablet
*tabloid
*taboe
*taboeret
*tabulator
*tabulatuur

en herhaalt dit rijtje tot de dichter-zonder-inspiratie de lettercombinatie loslaat.

Alt + TabBewerken

Met Alt + Tab komt de volgende reeks tevoorschijn:

*bat
*bataaf
*bataat
*bataljon
*Batavier
*batch
*bathyscaaf
*batik
*batist
*Batman
*baton
*batterij
*battledress

en dit blijft ze doen (de reeks) tot de letters met rust gelaten worden. Het gebeurt wel eens dat de dichter in spe gehypnotiseerd raakt door het eindeloos passeren van een dergelijke reeks woorden, en niet alleen geen keuze kan maken, maar in slaap valt bovenop zijn vastgelopen poëem. In oude tijden leidde dit tot uitputting van de alsmaar doorratelende klerk, in moderne tijden tot verhitting van het klavier. Het toestel vliegt dan in brand, en ontneemt ons een poëtisch talent. Aldus werden ons de volgende beloftevolle dichters ontnomen:

  • Piet Paaltjens
  • Bob Basgitaar
  • Piet Pienter
  • Bert Bibber
  • Hugo Claus
  • John Doorzon