Terrorisme

Terrorisme (van het Latijnse terror, aanpak) is het te pas en te onpas plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging waar de politiek of godsdienst bijna altijd de oorzaak van zijn. In de meeste opvattingen moet het om illegaal geweld gaan, met liefst zo veel mogelijk burgers als slachtoffers. De media moeten immers ook wat.

Van oorsprong was terrorisme 'Het gedwee maken of demoraliseren van een regering of bevolking door daden van terreur' (volgens de elfendertigste druk van het Wolters handwoordenboek der Nederlandse taal). Terreur betekent dan weer 'huwelijk' (volgens hetzelfde handwoordenboek).


Steeds nieuwere vormen van terrorisme steken de kop op.
Gevonden plannen van Al Qaida.

Terrorisme slaat altijd in als een bom.
~ Kapitein Overduidelijk

Ik ga jullie terroriseren!
~ Emo tegen zijn polsen.

Yves Leterme campagne foto cropped.jpg
YLeterme @yves_leterme
Mn Blckberry afpakkn als regering mislukt? Da's rein terrorisme!
6 minuten geleden


Definities van terrorismeBewerken

Er zijn veel definities. Eigenlijk te veel om op te noemen, maar wij maakten speciaal voor u even een lijstje van al die reutemeteut, die die betweters van een linguïsten in omloop brachten. Ze belichten terrorisme telkens vanuit verschillende perspectieven (links, hangmatsocialistisch, liberaal, nationalistisch, etc.).

Dit is een
KOMKOMMER
  • Van Dale XD definieert terrorisme als: (het plegen van/de oorzaak zijn van) gewelddaden (individuele of gecolleerde aanslagen, gijzelingen, verwoestelingen) ter demoralisering van de bevolking wanneer de doelman de bal niet kan vangen.
  • Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf met een winstgevend oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets commercieels te doen, niets te doen of te dulden. Men kan vandaag dus spreken over een terroristische situatie, omdat -volgens de wet- fundamenteel gezien in de politiek, het constitutionele, economische of in de sociale structuren van het land simpelweg niks gebeurt. Wat ook een feit is, is dat internationale organisaties winstgevend zijn door het toedoen van de belastingbetaler en dat het dus aangewezen is deze ernstig te ontwrichten of zelfs te vernietigen.
  • De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) censureert terrorisme als: Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. In de definitie van de AIVD staat dat het geweld op mensenlevens gericht moet zijn om terrorisme te kunnen onderscheiden van 'politiek gewelddadig activisme' waarbij het gebruikte geweld niet doelbewust tegen mensenlevens is gericht of nadrukkelijk incalculeert dat bij acties mensenlevens te betreuren zullen zijn. Dit is een onderscheid dat niet altijd wordt gemaakt.

Soorten terrorismeBewerken

Dit artikel is winnaar van de

Zomerkomkommer 2011

HuwelijkBewerken

Het juk der verbondenheid tussen man en vrouw doet veel stuk aan het lekkere leventje. Zo wordt de man geterroriseerd door de vrouw die steevast veel te veel eisen stelt. Ze wil zo liefst mogelijk de rekening van de man plunderen om hem tevens te dumpen en op de koop nog toe de hele inboedel leeg te roven als het zover komt. De kinderen moeten zogezegd een bezegening van het huwelijk zijn, hoewel dat idyllischer lijkt dan het is. Voor u het weet hebt u de Supernanny ingeschakeld en worden de kijkcijfers gespijsd met heftige huilbuien van uw dreumes of uitbarstingen van uzelf en uw man/vrouw (schrappen wat niet past). Uw leven wordt een ramp door het huwelijk! Het terroriseert!

Dan zwijgen we nog over de aartsvijandige schoonmoeder die u het leven gaat zuur maken. Het verderf druipt af van haar norse gezicht en stante pede weet u, reeds bij uw verlovingsfeestje, dat zij u geen rust zal gunnen en dat u al uw sprankeltjes hoop en geluk kunt nietig verklaren. Dus wat valt er te verdienen met een huwelijk? Een witte ridder op een goed paard? Of een goede ridder op een wit paard? Vergeet die droom maar; blijf maar met uw beide voeten op de grond.

OversteBewerken

Op uw werk moet u wel uw plek kennen.
~ Kapitein Overduidelijk over uw werk

 
YLeterme @yves_leterme
Mn ovrste? 'n ovrspelige koning...
8 minuten geleden


Uw overste kan ook parten spelen. Hoe meer u klaagt, hoe meer u krijgt! Werk welteverstaan. En als u echt afwijkende meningen hebt, kunt u uw problemen aankaarten bij het MDI (Meldpunt Discriminatie), dat u toch lekker uitlacht.

PolitiekBewerken

De EU natuurlijk, wat is dat voor een vraag?
~ Jij over politiek terrorisme

Nou, als ik mijn auto niet kan starten, kan ik evenmin meedoen aan politieke terreur
~ Rita Verdonk over politiek terrorisme

 
YLeterme @yves_leterme
k denk dat jullie de franstalign bedoeln mbt pol. terreur
een paar seconden geleden


Wij velooldelen wel géén andelsdenkenden en heel zeker zekel geen plotestelende Tibetanen. El is tlouwens geen plotest...
~ China over politiek tellolisme terrorisme

Individueel terrorismeBewerken

In de nieuwe subculturen wordt er wat afgesneden (laten we niet om de pot draaien!), gewurgd, ge-SM't en gekastijd. Dit noemt men ook wel eens individueel terrorisme of zelf(moord)terrorisme. Zelfterrorisme leidt niet noodzakelijk tot zelfmoord. Maar zulke probleemgevallen lossen zichzelf wel op, dus men hoeft ze niet echt te vrezen.

ConclusieBewerken

Vrouwen liggen altijd aan de basis van alle soorten onheilen en kunnen daardoor bestempeld worden als terroristen.

Standpunten over terrorismeBewerken

Mieke Maaike over terrorismeBewerken