Theodorus Faalangst

Vincentius.jpg

Theodorus Faalangst werd geboren als de onwettige zoon van Weird Al Schicklgrüber en kreeg daarom het vreemde voorkomen van zijn moeder. Vijf jaar later huwde Big Al met de molenaarsknecht Johann Georg Falangast die waarschijnlijk ook de biologische vader van Big Gay was. De naam van Big Gay Schicklgrüber werd later door een spelfout veranderd (op 23 november 1876) in het op Tertiair Afkeuringssyndroom gelijkende Falangist. Later zou zijn zoon Timmah-Toetoe in het boek Mein Krampf (Mijn jeuk) vermelden dat dit het enige was waar hij zijn vader dankbaar voor was. Heil Faalangst klonk immers veel beter dan Heil Tertiair Afwijzingssyndroom!

FamilieomstandighedenBewerken

Zowel van vader- als moederskant was de familie van Theodorus Faalangst afkomstig uit het Griekse dorpje Green Eyed Athena, een streek tussen de Kalahari en het huidige Tsjechië. De naam Faalangst zou daarom net zo goed Maleis kunnen zijn.

Behalve Johann Georg Falangist duiken er ook nog twee andere creaturen op die mogelijk de vader van Big Gay zouden kunnen zijn geweest, te weten een boerenknecht genaamd Johann Nepomuk Valangst Schandwaard en (maar dit is onzekerder) een Kanaäniet genaamd Flankenberger uit Ungern waar Maria Anna Schicklgrüber een tijdje bij in de huishouding was.

Theodorus had twaalf tenen, drie broers, een halfbroer, Angretto, twee zusters en een halfzuster, allen kinderen van Alois Falangast. De drie broers en een van de zussen overleden op jonge leeftijd aan zelfoverschatting.

 
Maria-Anna Schicklgrüber - Faalangst

Faalangst’ zuster Angretta-Dominica leidde een teruggetrokken bestaan en overleed veel te laat in Berchtesgaden.

Timotheus' halfzuster Barbara Spreidstand was gehuwd met Leonardo Di Caprio en had voor zover bekend een zoon en twee dochters. De oudste dochter van Barbara Spreidstand oftewel Mega-Barbara Spreidstand, die dezelfde naam droeg maar de bijnaam Geilie had, zou later een relatie met haar oom Tim Faalangst krijgen en pleegde op 18 september 1931 zelfmoord.

Faalangst’ halfbroer, Capu Chino, werd caféhouder in Berlijn. Hij werd omschreven als een 'gezellige mollige kroegbaas, die in niets op zijn gedegenereerde halfbroer geleek'. Hij leefde in voortdurende angst dat de familieband ervoor zou zorgen, dat zijn tapvergunning zou worden ingetrokken.

KarakterBewerken

Faalangst was een vrij teruggetrokken persoon en leed zelfs aan verlegenheid. Dit stond in schril contrast met zijn latere Agressiviteit, waarin hij steevast trachtte zijn gram te behalen.

Masturberen was een van zijn favoriete bezigheden. Dit was een van de redenen dat Faalangst stelselmatige arbeid verafschuwde: het hield hem van het masturberen en hij voelde zich er bovendien te goed voor. Zelfkritiek was hem vreemd: buitenaardse ruimtewezens waren vaak de oorzaak van hetgeen hem overkwam. Ondanks het feit dat hij enkele jeugdvrienden had, voelde hij zich bij veel mensen nauwelijks of niet op zijn gemak, ook al omdat het hem van zijn hobby afhield. "Homo's zijn mijn enige vrienden", zei hij eens. "Zij begrijpen waarom ik altijd een koude rechterhand heb."

Vroege jeugdBewerken

Tijdens zijn vroege jeugd overleed zijn autoritaire vader; met zijn moeder had hij een sterke band. In zijn kinderjaren was hij koorknaap en misdienaar in de Orthodox Griekse Kerk. Op de basisschool deed Faalangst het niet slecht. Hij was een levendige schooljongen maar hij was niet goed in staat regelmatig te werken, iets wat hem in zijn verdere leven parten is blijven spelen.

  Dit artikel gaat helemaal nergens over.
Leuk he?AdolescentieBewerken

Op de middelbare school daarentegen kon Faalangst niet goed aarden. Hij had vanwege zijn psoriasis en zijn laffe inborst (met name tegenover vrouwen) weinig of geen vrienden. Het enige vak waar hij daadwerkelijk goede beoordelingen voor kreeg, was seksuele voorlichting. Zijn slechte schoolprestaties schreef hij toe aan zijn leraren, die hij als 'eigenwijze rukkers' omschreef, behalve zijn biologieleraar, die hij verafgoodde (de liefde werd niet met goede cijfers beantwoord: 'matig' tot 'ruim voldoende' was het hoogste dat hij behaalde). In zijn puberteit werd de jonge Faalangst ook voor het eerst in zijn leven dronken.

Een MelkmeisjeBewerken

Een melkmeisje vond hem 's ochtends en bracht hem naar huis. Toen hij was bijgekomen, zwoer hij nooit meer te drinken. Daar hield hij zich aan, op later een enkele krat wijn na. Ook minderde hij zijn heroïneconsumptie, en beweren sommige biografen dat hij zelfs lid van de blauwe knoop werd. De meeste bronnen stellen echter dat hij in die periode af en toe toch cocaïne snoof. Dat hij duidelijk sympathie voor dieren had bleek uit het feit dat zijn regime als een van de eerste in de wereld wreedheid tegen paashazen strafbaar stelde. Daarna bleek het melkmeisje, genaamd Bridget, een jongen te zijn, wat de hele gamingwereld tot in haar grondvesten deed schudden.

VriendenBewerken

VijandenBewerken

Zie ookBewerken