Achterwaartseklok.GIF

Tijd is achterhaald: ik heb daar een machine voor, en daarmee kan ik nog Brussel Vlaams pakken óók!
~ Professor Barabas over zijn teletijdmachine.

Tijd is de uitvinding die de moderne mens zich het meest beklaagt, na die van het buskruit en die van de ontploffingsmotor welteverstaan. Die zelfde moderne mens kijkt met afgunst naar primitieve stammen die het begrip "tijd" helemaal niet kennen, en totaal onthaast door het leven gaan.

RobotportretBewerken

Al kort na de uitvinding ervan werden pogingen ondernomen om "de tijd te doden". De ontelbare aanslagen die tot op heden op de tijd gepleegd werden, zijn totaal zonder effect gebleken, en de greep van de tijd op de beschaafde mens neemt exponentieel toe. "De tijd dringt", en nog steeds wordt het mislukken van al deze aanslagen door amateurfilosofen toegeschreven aan de onvat-, -zicht- of -hoorbaarheid van het verschijnsel, kortom de abstractheid ervan. Daar zijn het dan ook amateurs voor: de tijd heeft wel degelijk een gezicht, een lichaam, een slechte adem... genoeg om een goed gedocumenteerd arrestatiebevel uit te vaardigen.

VaderfiguurBewerken

Gemoedelijk aangelegde mensen, die zich niet zo gemakkelijk laten onder druk zetten, noemen de tijd vaak minzaam "Vadertje tijd", of ook wel '"die goeie ouwe tijd". Dit wijst op een belangrijk element: de tijd is op z'n minst een levend wezen, waarschijnlijk van menselijke aard. De uitdrukkingen wijzen er verder op dat het wezen niet meer van de jongste is, en een vaderlijk voorkomen heeft. Dit reduceert de mogelijkheden nog eens gevoelig: de tijd is waarschijnlijk menselijk, van respectabele ouderdom en zeker niet vrouwelijk[1].

OpleidingBewerken

Diverse aanwijzingen leren ons dat tijd een opleiding tot onderwijzer heeft genoten. Hoewel hij heden ten dage waarschijnlijk niet meer de tijd gelegenheid heeft om zijn beroep ten volle uit te oefenen, zijn er nog steeds mensen die zinnen bezigen als "de tijd zal het leren", regelmatig met blij verwachtende kindertjes een klas vullen met de afvraag "wat zal de tijd ons brengen?", en zelfs nog hoop- en vreugdevol uitkijken naar een uitstap naar "een zee van tijd", al zouden de kleintjes met een trip naar Disneyland óók al best tevreden zijn. Maar zijn taak ligt elders.

TandBewerken

Meer kritisch aangelegde personen, die lijdzaam moeten toezien hoe hen dierbare voorwerpen of wezens aftakelen, wijzen steevast met beschuldigende vinger naar "de tand des tijds". Hieruit kan afgeleid worden, dat de tijd ofwel maar één tand heeft, ofwel een tand die sterk afsteekt tegenover de andere tanden. In beide gevallen gaat zo een verschijnsel niet ongemerkt voorbij aan wie nog enigszins over gezichtsvermogens beschikt.

SuperkrachtenBewerken

Talloze getuigenissen in de zin van "de tijd ervoor nemen", "de tijd vliegt", "mijn tijd is gekomen", en "tijd heelt alle wonden" wijzen op het contacteren van tijd omwille van zijn superheldkarakter. Zeker wanneer men zijn hoge leeftijd in acht neemt, want bij normale oude mensen wil vliegen doorgaans niet meer zo erg vlotten, dwingen deze eigenschappen respect af: er zijn weinig of geen klachten over laattijdig arriveren of uitblijven van wonderbaarlijke tussenkomsten.

 
In streken waar tijd een onbekend fenomeen is, hebben horloges het bijzonder moeilijk.

NationaliteitBewerken

De aan zijn superkrachten verbonden schijnbare alomtegenwoordigheid maken het bijzonder moeilijk om de nationaliteit van tijd vast te stellen. Zelfs na eliminatie van de luttele culturen waar men tijd niet kent[2] blijft dit een schier onmogelijke opdracht. Wél is er intussen unanimiteit bereikt omtrent een nauw met tijd verbonden persoon: zijn moeder. Deze is enerzijds zuiver geestelijk, en verwijst naar de uitvinder, die in tegenstelling tot tijd duidelijk wél vrouwelijk is, en is anderzijds afkomstig uit Engeland, Canada, Singapore, Australië of Nieuw-Zeeland. Dit laatste wordt duidelijk elke keer iemand heeft over "een mum van tijd" waarin hij iets gedaan heeft. Wát zo iemand daarin gedaan heeft, laten we in het midden, maar het is duidelijk dat deze geestelijke-moederstitel door verscheidene vrouwen opgeëist wordt of werd. Dit wijst er meteen ook op dat niet iedereen een hekel heeft aan tijd.

NaamBewerken

De tijd heeft zelfs een naam: hij heet "Koenraad". Menig trooster heeft al eens, willens nillens, naar der mensen vijand verwezen met de bewering "komt tijd, komt raad", daarbij de naam inkortend omwille van het ritme van de uitdrukking. "Koen" had natuurlijk óók gekund, maar "komt Koen" bekt nu eenmaal minder vlot. De nationaliteit van de schepper in acht genomen mag deze voornaam beslist origineel genoemd worden.

SamenvattingBewerken

We zijn dus al millennia lang op zoek naar een ééntandige superheld van het mannelijk geslacht met vaderlijke uitstraling en een respectabele ouderdom, opgeleid tot onderwijzer, in staat tot vliegen (al dan niet met behulp van vleugels) en het helen van alle denkbare en denkbeeldige wonden, luisterend naar de naam "Koenraad", en ter wereld gebracht door een Engelstalige vrouw die doorgaans aangesproken wordt met "mum". Een kleintje om zo'n figuur op straat te herkennen...

ComplotBewerken

 
Weergave van de zoveelste pathetische poging om iets tegen de tijd te ondernemen, in dit geval rijden. Zinloos, totaal zinloos...

De aandachtige lezer zit nu met de vraag: waarom is de tijd niet allang gearresteerd? Het antwoord is ontnuchterend eenvoudig: de machtigen der aarde hebben er veel voor over om tijd te winnen. De reden waarom zij de tijd voor zich willen winnen, laten zij zich zelf geregeld ontglippen: "tijd is geld". Het in stand houden van de tijd is dus een zuivere centenkwestie. Dit weerhoudt actieve mensen niet om even wanhopige als vruchteloze acties te ondernemen: er gaat geen dag voorbij of ergens ter wereld wordt er gereden, gelopen, gewandeld of gebreid "tegen de tijd". Wanneer de moedige deelnemer die als snelste uit de bus blijkt te komen weer eens geen winnaar maar de zoveelste verliezer is, omdat de tijd gewoon blijft verdergaan, wordt de sportieveling in kwestie bij wijze van troostprijs een smakeloze trofee in de handen geduwd. Het publiek doet zijn duit in het zakje door met gejuich en gejoel enige feestvreugde te simuleren, maar er blijft na zo'n evenement altijd een zweem van weemoed en ontevredenheid hangen.

MythesBewerken

 
Eén van die momenten waarop een zwijgende meerderheid wenste dat de tijd kon gestopt worden. Helaas...

De sociale impact van tijd is zó groot, dat er rond de man allerlei mythes en legendes zijn ontstaan. De meesten daarvan behelzen het zogenaamde "reizen in de tijd", een bezigheid waarvan het voor elke lezer van dit artikel onderhand duidelijk is dat dat een zeer paradoxale onderneming is. Andere verhalen gaan over het stoppen van de tijd, een actie die menig mens al heeft willen kunnen uitvoeren, maar waarin nog nooit iemand geslaagd is, omwille van het hierboven vermelde complot.

Superhelden en handelsreizigers

Ab Klinkman · Alvaman · Antic Cafe · Badman · Balkenendeman · Brugman · Bulk · Clovis · Columbus · De Cock · El Cid · Flandrien · Frans Bauer
Groene Baron · Hoe: word je een superheld? · Jan · Koksmutsman · Marco Polo · MegaMark · Montignac · Baron von Münchhausen · Napoleon Bonaparte
Nederlands · Piet Huysentruyt · Qwop · Robin van Persie · Sherlock Holmes · Sonic X · Spider-Woman · Superman · Tijd · Übermensch · Willem Wever

Kapiteins: Brazil · Iglo · Onduidelijk · Onzinnig · Overduidelijk · Oxymoron · Paradox · Zeppos


NotenbalkBewerken

  1. Er zijn meldingen geweest van waarnemingen van een dergelijk persoon, gewapend met een zandloper en een zeis, maar het spreekt vanzelf dat dergelijke fantasietjes niet als een deugdelijk robotportret kunnen beschouwd worden. De op dergelijke portretten afgebeelde vleugels wijzen er echter op dat de makers hun kunstwerk niet totaal uit de lucht hebben gegerepen: de tijd vliegt nu eenmaal, dat behoort tot zijn superkrachten.
  2. Deze eliminaties zijn trouwens zo goed als afgerond: in december 2008 werden wereldwijd in totaal 288 personen geregistreerd die op één of andere manier tot een tijdloze cultuur bleken te behoren, waarvan 135 terminaal (cijfers van de Unesco).
Dit artikel gaat over een uitvinding.
Namelijk:
Tijd.
Tijd is uitgevonden door Mum
want het leek toen een goed idee.


Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
23 december 2012
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


  Bekende moeders en vaders, ook wel: ouders.

Vaders:

Vader · Vadersvader · Vader Abraham · Onze Vader · Vader Tijd · Vader des Vaderlands

Moeders:

Moeder · Moedersmoeder · Moeder Aarde · Moeder Natuur · Moeder Taal · Moeder Teresa