KETTER !


Toeval bestaat niet!

Zij die geloven in toeval

zijn


VERDOEMD !Vlampijl.GIF
      Oeps! Bedoelde je soms Toeva? Waarschijnlijk niet...

Toeval is de naam van de godheid waartoe de sceptici zich wenden die atheïsme te saai, en pastafarianisme te dwaas vinden.

Oorsprong en evolutieBewerken

Zoals bij alle godheden het geval is, kan er ook over de oorsprong of geboorte van deze godheid volop gefantaseerd worden: er waren immers geen getuigen, aangezien deze godheid alles nog moest creëren. De evolutie van het universum is iets eenvoudiger te verklaren.

Hoe het allemaal begonBewerken

Hier kunnen wij kort over zijn: het begon door Toeval. Die liet in een verder nogal kaal heelal wat rommel slingeren, deze rommel kwam met elkaar in contact, en

BANGPAF !

We waren vertrokken. Toeval kwam natuurlijk nog vaak tussenbeide, tot grote ontsteltenis van één bepaalde soort levende wezens. Dezen waren begonnen met zich vragen te stellen, over hoe en waarvandaan het allemaal kon gekomen zijn. Zij begonnen diverse theorieën op te bouwen, waarvan sommige nu nog altijd circuleren. Deze theorieën vertonen nog altijd serieuze gaten omdat de bedenkers ervan enige moeite hebben om de interventies van Toeval toe te geven. De ware gelovige weet natuurlijk beter.

Hobbelige evolutieBewerken

De speelse tussenkomsten van Toeval maakten elke theorie die door de mensen, want over deze soort gaat het natuurlijk, werd ontworpen, zo kaduuk als een 25 uur oud kalenderblaadje. Ze zorgden tegelijkertijd voor een aardige diverstiteit in de theorieën: tegen een compilatie ervan kan geen enkel sprookjesboek het halen. Fantastische gebeurtenissen, kleurrijke personages, een scheutje moraal: het is er allemaal. En ze hebben natuurlijk ook allemaal gelijk, maar zo gaat dat nu éénmaal met theorieën.

TempelsBewerken

 
Een fraai uitgedoste Toevaltempel, kort vóór de aanvang van een eredienst. Laat-XXste-eeuws.

Er zijn ontelbare tempels aan Toeval gewijd. Sommige zijn exclusief, andere oefenen nog andere functies uit.

Exclusieve tempelsBewerken

De grootste concentratie van tempels exclusief gewijd aan Toeval vinden we in Las Vegas, waar potentiële gelovigen door middel van felgekleurde uithangborden naar binnen genood worden. Ongelovigen beweren dat de priesters van deze tempels niet te vertrouwen zijn, en zelf beter worden van deze gang van zaken. Natuurlijk worden zij daar beter van, maar dan geestelijk. Het personeel van deze tempels is geheel en al vervuld van en geïnspireerd door pure belangeloosheid.

Gedeelde tempelsBewerken

Veel talrijker zijn de kleine tempels, waar de priesters zich niet alleen bezighouden met het zieleheil van de gelovige, maar daarnaast ook nog handel drijven. Dit is geheel niet in strijd met deze religie: zo is het heel gewoon dat bijvoorbeeld de priesters die behoren tot de Nationale Loterij, ook nog tijdschriften en snoep verstrekken.

TelevisieBewerken

 
Eén der allereerste TV-priesters van Toeval.

Een vijftal decennia geleden kwam in Europa een nieuw soort tempel van de grond: de virtuele tempel. Deze was (en is nog steeds) gehuisvest in de programmatie van de nationale televisie, en werd bediend door een priester die men "weerman" noemde, omdat hij zich voornamelijk op dat aspect van Toeval concentreerde. Nog steeds hangen miljoenen gelovigen dagelijks aan de (bolle of platte) beeldbuis gekluisterd om de woorden van deze wijze man (of vrouw) te drinken. De weerman zegt hen welk weer het 's anderendaags zal zijn, en Toeval beslist of het ook zo is. Uit de discrepantie[1] tussen orakel en godheid kunnen de gelovigen afleiden in hoeverre hun god hen gunstig zind is, en of het al dan niet past om bijvoorbeeld patatten[2] te planten. De ongelovigen, die deze discrepantie niet kunnen decoderen, vinden de weerman enkel nutteloze beeldbuisvulling. Maar daar zijn het ongelovigen voor.

Tempelloze priestersBewerken

Sommige priesters beschikken niet over een tempel, en zijn genoodzaakt om "de baan te doen". Dat doen zij voornamelijk met tombolalotjes, die zij aan elke deur aanbieden. Zo'n deur reageert daar meestal niet op, en daarom bellen zij aan. Op die manier roepen zij de mens achter de deur tot zich, tegenover wie zij hun aanbieding herhalen, met wisselend succes. Maar is wisselend succes geen vorm van bidden tot Toeval.

Dit lijkt verdacht veel op een Dobbelverhaal,
dat wil zeggen dat het goedgekeurd is door de Priesters van het Toeval
Dobbelen is het Ultieme Ritueel van het Toevalligisme
 

Dit kan geen Toeval zijn!Bewerken

Nog vaak wordt de kreet "Dit kan geen Toeval zijn!" gehoord. De mensen die deze kreet uiten, zitten er flink naast op twee gebieden: ten eerste is Toeval alomtegenwoordig, en ten tweede hapert er iets aan de zinsconstructie. Het had namelijk moeten zijn: "Dit kan Toeval niet zijn!", of eventueel: "Dit kan Toeval niet geweest zijn".

Ik liep net aan jou te denken!Bewerken

"Nee maar! Dat nu net jij me moet opbellen! Daar zit iets achter, een voorteken of zo!" Dit is duidelijk de reactie van een ongelovige, die het niet kan hebben dat onze geliefde godheid het nodig vond om twee mensen nog eens bijeen te brengen, en er dan maar één of andere boodschap in gaat zoeken.

Even geluk gehad!Bewerken

Wie deelt er niet in de vreugde van de gelukkige manager, die al zijn aandelen verkocht heeft net vóór de prijs keldert op de beurs? Alleen bijzonder jaloerse mensen, die bij hoog en laag volhouden dat daar geen Toeval aan te pas kwam... Natuurlijk was dat een interventie van deze groothartige godheid, die het niet kon aanzien dat de man in kwestie mee zou moeten zinken met het schip dat hij bestuurde. Een mooi romantisch plaatje, maar zo weinig praktisch!

Blij dat dat nog wat opbrengt!Bewerken

Toeval maakt gemiddeld méér mensenBij wikipedia mag je zoiets niet zomaar zeggen, maar HIER lekker wel! blij dan eender welke andere godheid. Zo ook de persoon die een groot stuk waardeloze grond koopt, waar dan vijf jaar later een weg wordt doorgetrokken, zodat de boel toch nog aardig wat opbrengt als bouwgrond. Wéér zijn er sceptici te vinden, die wijzen op de banden die deze persoon heeft met het gemeentebestuur, maar daar zijn het dan ook sceptici voor, en jaloerse op de koop toe! De godvruchtige gelovige weet wel beter, en is dankbaar voor het medelijden dat Toeval gehad heeft met iemand die anders zijn centen mooi kwijt zou geweest zijn.

Toekomst en ToevalBewerken

Bekering is nog altijd mogelijk, en de serieuze bekeerling begint met het aanschaffen en aansteken van een aan Toeval gewijde kaars. Deze is voor een luttele bijdrage te verkrijgen in de beter Toevaltempel, die niet eens exclusief hoeft te zijn.

Toeval is Gods manier om anoniem te blijven
~ God wanneer hij zich weer eens ongeloofd voelt.

Behalve wanneer het slecht afloopt, dan is 't weer MIJN schuld...
~ Satan wanneer hij zich weer eens onheus bejegend weet.

Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
19 februari 2010
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


NotenbalkBewerken

  1. Moeilijk woord. Moest verboden worden.
  2. "Aardappelen" wordt soms ook gezegd, maar de gebruiker van dit woord wordt vaak als snob beschouwd.  Filosofen en hun Wijsgeersels

Associatie · Aristoteles · Thomas van Aquino · Bijgeloof · Brol · Confucius · Johan Cruijff · Daar doen we dus niet moeilijk over · Denken · De Zin Van Het Leven · Desiderius Erasmus
Drogredenering · Filosofie · Michel Foucault · Georg Friedrich Hegel · Idee · Ik moet helemaal niks! · Intellectueel · Isaac Newton · Jullie · Kiek · Logica · Morosofie · Niets · Nietzsche
Nu · Plato · Realiteit · Socrates · Taoïsme · Theorie van Luschu · Toeval · Waardeloos · Wanhoop · Wat geeft het? · Weer wat geleerd · Weet ik veel · Zijn · Slavoj Zizek