Triangel

OnNieuws OnNieuws heeft een nieuwsartikel over dit onderwerp: Triangelpopulatie in Bermudadriehoek neemt snel toe


Dit is geen triangel, dankzij Simon Stevin.
Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: triangel.

Een triangel heeft drie hoeken.
~ Kapitein Overduidelijk over de triangel.

Een triangel heeft geen drie hoeken, dat is de driehoek !
~ Autist over de triangel.

Een triangel heeft zes hoeken.
~ Schele Swa over de triangel.

Het blinkt, heeft drie hoeken en zegt "Ping!" als men er met een metalen stokje tegen tikt: de triangel heeft al veel inkt doen vloeien. Inkt van componisten, die het ding een plaatsje willen geven in hun magnum opus. Inkt van forumbezoekers, die niet weten dat je op een forum geen pen of papier nodig hebt maar gewoon je zeg kan intikken. Inkt van pamflettisten, die waarschuwen voor de donkere toekomstplannen van de triangel.

't MisverstandBewerken

Wellicht denkt zelfs de meest geroutineerde Oncyclopedia-lezer dat een triangel een metalen instrument is. Fout! De triangel is een hoogst intelligent levend wezen, dat op deze misleidende manier infiltreert om vóór het einde van dit millennium zijn heilloos plan ten uitvoer te brengen.

OrigineBewerken

De triangel heeft een zodanig lange evolutiegeschiedenis achter zich, dat zijn adelbrieven die van het menselijk ras ver overklassen, en kopjes als "Oorsprong" of "Ontstaan" blijk zouden geven van een schromelijk tekort aan respect.

Eencellige triangelBewerken

Onze triangel begon zijn bestaansgeschiedenis ongeveer 1,17 miljard jaar na het ontstaan van de aarde, en behoort aldus tot de alleroudste organismen van deze planeet. Dit begin was zeer bescheiden: één eencellige, die een paar tientallen miljoenen jaren nadacht alvorens zich te splitsen. Na die eerste splitsing werd door de twee triangels nog een paar miljoenen jaren nagedacht alvorens over te gaan tot nóg een splitsing. De familie triangel kreeg de smaak te pakken, en dreef het tempo op. Algauw was de planeet bedekt met triangels, die dit spelletje echter saai begonnen te vinden, hun broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes niet meer uit elkaar konden houden, elkaar vaker en vaker met de verkeerde naam aanspraken, en uiteindelijk ruzie begonnen te maken.

Meercellige triangelBewerken

Sommige mensen beweren wel dat een ferme catastrofe louterend kan werken: oude dingen worden uit de weg geruimd, nieuwe ontstaan, vetes worden bijgelegd, een nieuwe gemeenschap groeit. In het geval van de triangel was het de oorlog tussen de twee grote families, ontstaan uit de eerste triangel: de strijd tussen de prokaryoten en de eukaryoten, zoals ze zichzelf noemden. De strijd was ontstaan toen in 2.499.997.992 vóór C. Romeo Prokaryoot verliefd werd op Julia Eukaryoot, terwijl aantrekkingskracht tussen zich immers door zelfdeling reproducerende cellen een tot dan toe ongehoorde zaak was. Schande! Slachtingen werden aangericht, gezinnen werden uitgemoord, en een deel van het leven op aarde dreigde verloren te gaan[1]. Maar tijdens deze oorlog zagen Romeo en Julia kans om bij elkander te komen, en zo ontstond de eerste tweecellige triangel. Spoedig viel de strijd stil: andere triangels hadden gezien dat deze nieuwe triangel fraaier oogde, en over meer mogelijkheden beschikte, zowel intellectueel als fysiek. Het voorbeeld kreeg navolging, en toen de tweecelligen zich óok begonnen te verenigen was het hek van de dam. Andere eencelligen dan de triangels kregen de nieuwe mode in het oog[2], en gingen óók met elkaar van bil[3].

De eerste complexe triangelBewerken

 
Een triangelmassagraf uit het Cambrium. Foto door Prof. W. Druyff.

Zo'n 542 miljoen jaar geleden ontstond de eerste complexe triangel. Deze beschikte over organen, zin voor poëzie en een aangeboren afkeer voor parkeerboetes, had de vorm van een rond staafje[4] van zo'n 10 cm lang en zo'n 7mm dik, en blonk zilverig in het maanlicht wanneer de maan in het zeewater scheen. Want net als hun voorouders leefden deze organismen in zee, waar zij zich gemakkelijker konden voortbewegen dan op het barre land. Studie van de organen (van de fossielen) wees uit dat zij geluid konden horen én uitbrengen, en dat de geluidproducerende organen vooral geschikt waren voor het uiten van een hoog en schril "Ping!". Er werden ook enkele zeer zeldzame exemplaren gevonden die waarschijnlijk eerder een soort "Pong!" uitgebracht hebben, maar dat waren waarschijnlijk dissidente gevallen.

De tweede complexe triangelBewerken

 
Een vroege kolibrie, bekend om zijn verbale geweldpleging op rechtlijnige triangels.

Na 54 miljoen jaar als een staafje rondbewogen te hebben, vonden deze nogal rechtlijnige triangels het ogenblik[5] gekomen om naar een modernere vorm over te stappen, en dat deden zij gezamenlijk. Zij waren al een tijdje het mikpunt van de spot, de satire en de ironie van andere meercelligen, die zeer ingewikkelde vormen hadden ontwikkeld, zoals dinosaurussen en kolibries. Zij besloten zich halverwege in een hoek van 60° te plooien, en aldus door het leven te gaan zwemmen. Veel meer respect leverde hen dat echter niet op. Maar ze hadden toch hun best gedaan.

De derde complexe triangelBewerken

Toen zij ook hun geplooide vorm beu geworden waren, en wéér uitgelachen werden door andere ontwikkelde levensvormen, namen zij de gedurfde beslissing om nóg eens een hoek van 60° te maken, na de eerste hoek enigszins opgeschoven te hebben. Om niet tegen hun eigen achtereind te moeten aankijken, lieten zij een kleine opening tussen beide einden. Nóg zou deze vorm hun sociale status in de maritieme samenleving niet verbeterd hebben, ware het niet dat intussen zich op het barre land een zeer bijzondere complexe levensvorm had ontwikkeld uit aan droger wal geraakte meercelligen, een wezen dat met de triangels niet alleen de aanwezigheid van organen, maar ook hun zin voor poëzie en hun aangeboren afkeer voor parkeerboetes deelde!

De triangel op het drogeBewerken

 
Een anonieme triangel respectievelijk in maan- en zonlicht.

De lezer is niet van gisteren, en heeft geraden dat wij hier gestoten zijn op één onzer voorouders: de mens! Ja, de mens haalde de triangel uit zijn lage sociale positie, om er een bijzondere functie aan toe te kennen: die van muziekinstrument.

Het loze vissertjeBewerken

Op een zonnige lentedag in 1.997.992 vóór C. ging een visser ging uit vissen (dat doen ze wel meer), en vond in zijn net een blinkend driehoekig ding, dat hard aanvoelde en een helder metaalachtig geluid maakte toen hij er per ongeluk met zijn zakmes[6] tegenaan stootte. Wij weten intussen wel beter: de triangel was versteven van schrik, en riep "Ping!" toen hij meende geslagen te worden met een hard voorwerp. De visser was in de wolken met dit klankeffect, en gebruikte voortaan het om zijn familie ter tafel te roepen. Deze situatie roept toch enige vragen op, die we nu even op een rijtje zetten:

1. Waarom blijft de triangel "Ping!" roepen?

Er zijn maar twee plausibele verklaringen voor dit fenomeen: óf de opgeviste triangels zijn in een constante shocktoestand, óf ze zien dit als een middel om in menselijke middens te infiltreren. Deze laatste hypothese is de meest populaire, maar daarover later meer.

2. Hoe blijft de triangel in leven op het droge?

De door Professor W. Druyff onderzochte[7] exemplaren bleken perfect amfibisch te zijn, en zowel uit het water als uit de lucht voedingsstoffen te kunnen halen.

Muziek, maestroBewerken

Dit sympathieke instrument werd onmiddellijk in het standaardorkest opgenomen, om er nooit meer uit te gaan. Johann S. Bach gaf er een plaatsje aan in zijn Heineken Passion uit 1749, en sindsdien zijn deze wezens ook niet meer uit de klassieke muziek weg te denken. Hun voedingsgewoonten laten hen toe in de meest miserabele percussiebak[8] te overleven, en altijd weer met een helder geluid voor de dag te komen.

 
Plaats van de triangel in het standaardorkest.

NeptriangelsBewerken

Wilde triangels zijn duur, en aangezien tot voor kort niemand doorhad dat het hier om levende en dus reproduceerbare wezens ging, zijn er talloze pogingen ondernomen om ze na te maken. Aangezien deze neptriangels doorgaans in gechromeerd ijzer of andere voor oxidatie vatbare metaallegeringen gemaakt worden, vallen ze na een tijdje als namaak door de mand wanneer ze roest- of andere vlekken beginnen te vertonen. Een echte triangel oxideert immers niet, en behoudt zijn (of haar) mooi "Ping!"-geluid, terwijl de andere na een tijdje doffer beginnen te klinken. Aangezien nog nooit iemand een triangel heeft weten sterven, wordt algemeen aangenomen dat wilde triangels een oneindige levensverwachting hebben, wat van de imitatieproducten niet kan gezegd worden.

Elektrische triangelsBewerken

Intussen heeft de popmuziek óók interesse gekregen voor de triangel, en werden daarom neptriangels gemaakt die dankzij een elektrische geluidsversterking hun mannetje konden staan aan de zijde van elektrische gitaren en dieselbassen. Wilde triangels lenen zich daarentegen niet tot elektrificatie, aangezien de stroomtoevoer hen in een luid gepiep doet uitbarsten. Het feit dat geen enkele wilde triangel blijvend letsel heeft overgehouden aan dergelijke elektrische experimenten, zegt iets over hun weerbaarheid.

Het complotBewerken

 
De befaamde bastriangel in de San Sebastopolkerk op Gran Bermuda zou wel eens de leider van de nakende triangelrevolutie kunnen zijn.

Het mysterie van de onderworpenheid van deze intelligente wezens werd (en wordt nog steeds) onderzocht door Professor W. Druyff, die in een recent OnNieuwsartikel één en ander uiteenzette over zijn bevindingen tot dusver. Deze bevindingen zijn niet bijster geruststellend, en doen onze energie- en milieuproblemen verbleken. Er is sprake van een complot tegen alle levende wezens van onze planeet, en de triangels' zouden hun oorspronkelijke numerieke superioriteit terug willen! Hou het OnNieuws in de gaten: uw leven kan er van afhangen!

DriehoekBewerken

Onze taal is de enige waarin de triangel een eigen naam heeft, want in iedere andere taal betekent het woord (of iets wat er goed op lijkt, zoals "triangle" of "triangolo" ) gewoon "driehoek". Deze taalkundige verfijning hebben wij te danken aan Simon Stevin, de XVIde-eeuws Brugse geleerde die het Nederlands prefereerde verkoos boven Latijn of Frans als wetenschappelijke taal, en ons woorden als wiskunde en aardrijkskunde bezorgde. Deze verwarring zal in de toekomst alle pogingen tot internationale samenwerking ter bestrijding van wat nu al het "triangelcomplot" genoemd wordt.NotenbalkBewerken

  1. De triangels waren niet de énige eencelligen van de planeet, maar waren toch ruim in de meerderheid. Die meerderheid hebben zij na de oorlog nooit meer kunnen herwinnen, maar daar maken zij nu werk van, beweert Professor W. Druyff in een recent artikel in OnNieuws.
  2. Zoals zovele uitdrukkingen in dit stadium moet ook dit woord figuurlijk geïnterpreteerd worden, maar als Richard Dawkins genen menselijke trekjes mag geven om hun gedrag duidelijker te maken voor de lezer, dan mogen wij dat óók!
  3. Wéér zo'n figuurlijk dingetje. Komaan, dat geeft toch kleur aan zo'n tekst?
  4. Professor Druyff heeft verscheidene fossiele overblijfselen hiervan gevonden op de bodem van de Noordzee ter hoogte van de Waddeneilanden.
  5. Een zeer precieze Koolstof-14 datering door Professor Druyff leverde 30 februari 487.997.992 vóór C. op. Creationisten betwisten deze datering.
  6. Nee, deze visser was zijn tijd niet zóver vooruit: het was een benen zakmes. Tsk tsk tsk...
  7. Meer hierover in zijn binnenkort verschijnende "De zonderlinge doch leerzame avonturen van Ping de triangel" (het is de discussie over deze voorlopige titel die de publicatie vertraagt).
  8. Een bak met percussie-instrumenten, voor de niet in het orkestleven ingewijden.
Aan de schandpaal genageld! Vastgenagelde versie:
16 jun 2008
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.